Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Aby zdroje zůstávaly v oběhu co nejdéle...

| autor: Petr Jarolímek0

Aby zdroje zůstávaly v oběhu co nejdéle...

S úvodní přednáškou Cirkulární ekonomika aneb předcházení vzniku odpadů v praxi vystoupila Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN. Zmínila, že v dnešní době již otázka nestojí, zda je cirkulární ekonomika relevantní téma, nýbrž jak myšlenku cirkulární ekonomiky realizovat co nejefektivněji.

Je třeba ukazovat si vize a směr, kam společně půjdeme. Člověk, pokud chce jít rychle, půjde sám. Pokud chce jít daleko, je třeba jít dohromady,”, řekla Soňa Jonášová a dodala: „Snažme se představit, jaký by svět byl, kdyby tu nebyl odpad. Ve chvíli, kdy nesmíte nic vyhodit, musíte nad systémem přemýšlet od samého počátku, aby zdroje zůstávaly v oběhu co nejdéle a neplýtvali jsme s nimi.”

Apelovala na využívání primárních materiálů do maxima a nahlížení na odpady jako na opravdu cenný zdroj, na uvažování nad materiály z hlediska celého životního cyklu a myšlení na koncovku, dohledávání, odkud všechny zdroje ve výrobě jsou, na uplatňování nových bussines modelů (vyrábět, aby věci sloužili co nejdéle a vidět nové ekonomické příležitosti ve službách místo prodeje, když věci opravujeme) a hledání příležitostí v nových technologických řešeních (např. 3D tisk – vytisknout příslušný náhradní díl na místě bez odpadů). „Neopouští mě naděje: můžeme zjišťovat, jaké technologie, kde ve světě fungují a můžeme se od sebe učit,” uzavřela Soňa Jonášová.

Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů MŽP ČR, seznámil zejména s postupem nové legislativy týkající se odpadového hospodářství. Prioritami legislativních změn jsou komunální odpady – cíle, třídění a omezení skládkování, rozšířená odpovědnost výrobců – EPR, posilování prevence vzniku odpadu, potravinové odpady a další.

Zmínil dva cíle omezení skládkování odpadů, a to aby od roku 2030 nebyl přijímán na skládku žádný odpad vhodný k recyklaci nebo jinému využití, zejména komunální odpad a aby se množství skládkovaného komunálního odpadu snížilo do roku 2035 na 10 % (hmotnostních) nebo méně z celkového množství vzniklého komunálního odpadu. „Základ spočívá především v nastavení vyšších poplatků pro ukládání na skládky jako motivace pro firmy a obce, jak jinak s odpady nakládat,” uvedl Jaromír Manhart.

Prezentoval pak Operační program životní prostředí 2014-2020, kde jsou výzvy zaměřeny na předcházení biologicky rozložitelné komunální odpady, komunitní kompostárny, sítě kontejnerů pro textilní a oděvní odpady, průmyslové odpady, odpady vznikající jako nedílná součást výroby a bezsvozové techniky.

Z příkladů dobré praxe bych vyzdvihl zejména příklady re-use center, domácího kompostování, vytváření sběrných dvorů, osvětové akce a časopisy, spolupráci s občany, bezobalové obchody, sharing, redukci plýtvání potravinami a opravárenství,” řekl Jaromír Manhart a dodal: „Ohledně dotazů, zda se finančně vyplatí využití recyklátů bych uvedl, že trh si s tím poradí, pokud bude mít vůbec k dispozici odpadové toky k dalšímu zpracování.”

Konference se dále zabývá např. plastovými odpady, tématem záloh na PET lahve, odpadovým hospodářstvím obcí, plýtváním potravinami, carsharingem nebo textilním odpadem.

Foto: Petr Jarolímek

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert