Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

110 milionů do vodovodů, kanalizací a čistíren na Opavsku

| zdroj: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.0

110 milionů do vodovodů, kanalizací a čistíren na Opavsku
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Více než 50 milionů bude letos investováno do vodovodních sítí na Opavsku. Dokončí se některé projekty z loňského roku a zahájí nové – to vše celkem za zhruba 135 milionů korun.  Téměř 43 milionů bude v roce 2020 směřovat do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod s celkovými náklady zahajovaných nebo dokončovaných projektů 140 milionů korun.

Zhruba 15 milionů si vyžádají investice do centrálního výrobního a distribučního systému pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. V případě Opavska se bude jednat o modernizaci technologií v Úpravně vody Podhradí a infrastruktury u Úpravny vody Velké Hoštice.

„V naší největší úpravně vody v Podhradí u Vítkova zahájíme výměnu části odtokového potrubí, které vede z reakčních nádrží dávkování ozónu do nádrží pomalého míchání – flokulace. Potrubí s metrovým profilem pochází z konce padesátých let minulého století, kdy se úpravna budovala a po letech spolehlivého fungování vyžaduje výměnu. Ocel bude vyměněna za nerez. Investici za téměř 18 milionů korun zahájíme letos a dokončíme v příštím roce,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Za více než dva miliony korun bude vyměněno výtlačné potrubí ze studny a vrtu, které zásobují Úpravnu vody Velké Hoštice. Čtvrtá největší úpravna vody SmVaK Ostrava je zásobována surovou vodou z podzemních zdrojů – dvou studen a tří vrtů. Vzhledem ke stáří a technickému stavu bude nezbytné vyměnit téměř 620 metrů litinového potrubí za polyetylenové.

Modernizace vodojemů, vodovodních řadů, kanalizačních sítí, čistíren odpadních vod a související infrastruktury budou probíhat v řadě měst a obcí Opavska.

„Hned se začátkem stavební sezóny odstartuje modernizace páteřního vodovodního řadu v obci Kružberk. Ocelové a litinové potrubí v délce téměř 2180 metrů vyměníme za potrubí z vysokohustotního polyetylenu. Nové potrubí bude umístěno převážně v zelených plochách.

Odstraníme také bývalou čerpací stanici a vybudujeme novou redukční šachtu s přenosem dat na náš dispečink. Téměř 1480 metrů z celkové délky navíc provedeme bezvýkopovou technologií, abychom minimalizovali dopad prací na povrch. Díky této modernizaci se zlepší kvalita dodávané vody, především s ohledem na obsah železa,“ říká ředitele vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Dokončena bude například také modernizace vodovodních řadů ve Velké Polomi, která odstartovala v uplynulých letech a vyžádá si celkově téměř 13 milionů korun. Výměnou za potrubí z tvárné litiny s vnitřní vystýlkou během stavby projde více než 1210 metrů litinové a ocelového potrubí z třicátých let minulého století, které je ve špatném technickém stavu a vzhledem k vysoké míře inkrustace je kapacitně nedostačující.

Rekonstruován bude například také vodojem v Nových Těchanovicích za téměř šest milionů korun. Odstartovat by měla sanace zemního vodojemu ve Vítkově. Ve stejném městě bude také za více než milion korun vyměněn poruchový litinový vodovodní řad v Dělnické ulici z konce 70. let minulého století.

V samotné Opavě bude modernizována vodovodní infrastruktura na několika místech. Dokončena bude rekonstrukce vodovodu v Krnovské ulici, která byla zahájena v roce 2018 a vyžádá si celkově 27 milionů korun. 

Důvodem rekonstrukce litinového páteřního zásobního a rozváděcího řadu z počátku 20. století a navazujících litinových rozváděcích řadů a propojů z období 1950 – 1976 je rekonstrukce povrchu komunikace ze strany ŘSD v úseku mezi ulicemi Olomouckou a Palhaneckou.

Stavba je technicky a časově rozdělena na dvě etapy v návaznosti na postup prací ŘSD a plánovanou výstavbu kanalizace ze strany města Opava v  části za kruhovým objezdem. Celkem zmodernizujeme 1800 metrů vodovodní sítě včetně související infrastruktury,“ popisuje Koníř.

Dokončena bude také modernizace vodovodních řadů v části Kateřinky v ulicích U Cukrovaru a Rolnická, kde prochází modernizací téměř 690 metrů litinového potrubí v nevyhovujícím technickém stavu, který se projevuje vysokou mírou inkrustace. Z ní vyplývají nevyhovující průtokové a tlakové poměry v  lokalitě. Stavba za osm milionů korun byla zahájena v loňském roce.

Naopak odstartuje významná modernizace vodovodních řadů v ulicích Mostní a Sadová, která si vyžádá téměř 24 milionů korun a finalizována bude v následujícím roce. „Vyměníme 1030 metrů litinových vodovodních řadů z konce padesátých let minulého století za potrubí z tvárné litiny s vnitřní vystýlkou.

Zainkrustované potrubí v lokalitě působí problémy z hlediska zhoršených průtokových, tlakových a kvalitativních poměrů, jak prokázala naše hydrotechnická analýza. Přepojíme také 74 plastových přípojek a vyměníme dvě nevyhovující přípojky z kovu,“ vysvětluje Milan Koníř.

V oblasti kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod bude finančně nejnáročnější stavbou dokončení komplexního odkanalizování a výstavby čistírny odpadních vod v Dobroslavicích nad Hlučínským jezerem. Stavba za více než 92 milionů korun byla zahájena v roce 2018, dokončena bude letos, přičemž letošní náklady přesáhnou 27 milionů korun.

V Opavě bude dále za pět a půl milionu korun opravena kanalizační čerpací stanice a související technologie ve Fügnerově ulici. Revizní kanalizační šachty budou za více než dva a půl milionu korun rekonstruovány v Sadové ulici, kde bude stavba probíhat v koordinaci s výměnou vodovodní sítě. Za dva a půl milionů korun budou rekonstruovány revizní šachty v ulici Těšínské.

V návaznosti na plánovanou rekonstrukci komunikace ze strany ŘSD zahájíme také rekonstrukci kanalizace v ulici Olomoucké. Celkové náklady zde dosáhnou deseti a půl milionu korun.

Foto: Úpravna pitné vody Podhradí. Zdroj: smvak.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ