Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

110 milionů do vodovodů, kanalizací a čistíren na Opavsku

| zdroj: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.0

110 milionů do vodovodů, kanalizací a čistíren na Opavsku

Více než 50 milionů bude letos investováno do vodovodních sítí na Opavsku. Dokončí se některé projekty z loňského roku a zahájí nové – to vše celkem za zhruba 135 milionů korun.  Téměř 43 milionů bude v roce 2020 směřovat do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod s celkovými náklady zahajovaných nebo dokončovaných projektů 140 milionů korun.

Zhruba 15 milionů si vyžádají investice do centrálního výrobního a distribučního systému pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. V případě Opavska se bude jednat o modernizaci technologií v Úpravně vody Podhradí a infrastruktury u Úpravny vody Velké Hoštice.

„V naší největší úpravně vody v Podhradí u Vítkova zahájíme výměnu části odtokového potrubí, které vede z reakčních nádrží dávkování ozónu do nádrží pomalého míchání – flokulace. Potrubí s metrovým profilem pochází z konce padesátých let minulého století, kdy se úpravna budovala a po letech spolehlivého fungování vyžaduje výměnu. Ocel bude vyměněna za nerez. Investici za téměř 18 milionů korun zahájíme letos a dokončíme v příštím roce,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Za více než dva miliony korun bude vyměněno výtlačné potrubí ze studny a vrtu, které zásobují Úpravnu vody Velké Hoštice. Čtvrtá největší úpravna vody SmVaK Ostrava je zásobována surovou vodou z podzemních zdrojů – dvou studen a tří vrtů. Vzhledem ke stáří a technickému stavu bude nezbytné vyměnit téměř 620 metrů litinového potrubí za polyetylenové.

Modernizace vodojemů, vodovodních řadů, kanalizačních sítí, čistíren odpadních vod a související infrastruktury budou probíhat v řadě měst a obcí Opavska.

„Hned se začátkem stavební sezóny odstartuje modernizace páteřního vodovodního řadu v obci Kružberk. Ocelové a litinové potrubí v délce téměř 2180 metrů vyměníme za potrubí z vysokohustotního polyetylenu. Nové potrubí bude umístěno převážně v zelených plochách.

Odstraníme také bývalou čerpací stanici a vybudujeme novou redukční šachtu s přenosem dat na náš dispečink. Téměř 1480 metrů z celkové délky navíc provedeme bezvýkopovou technologií, abychom minimalizovali dopad prací na povrch. Díky této modernizaci se zlepší kvalita dodávané vody, především s ohledem na obsah železa,“ říká ředitele vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Dokončena bude například také modernizace vodovodních řadů ve Velké Polomi, která odstartovala v uplynulých letech a vyžádá si celkově téměř 13 milionů korun. Výměnou za potrubí z tvárné litiny s vnitřní vystýlkou během stavby projde více než 1210 metrů litinové a ocelového potrubí z třicátých let minulého století, které je ve špatném technickém stavu a vzhledem k vysoké míře inkrustace je kapacitně nedostačující.

Rekonstruován bude například také vodojem v Nových Těchanovicích za téměř šest milionů korun. Odstartovat by měla sanace zemního vodojemu ve Vítkově. Ve stejném městě bude také za více než milion korun vyměněn poruchový litinový vodovodní řad v Dělnické ulici z konce 70. let minulého století.

V samotné Opavě bude modernizována vodovodní infrastruktura na několika místech. Dokončena bude rekonstrukce vodovodu v Krnovské ulici, která byla zahájena v roce 2018 a vyžádá si celkově 27 milionů korun. 

Důvodem rekonstrukce litinového páteřního zásobního a rozváděcího řadu z počátku 20. století a navazujících litinových rozváděcích řadů a propojů z období 1950 – 1976 je rekonstrukce povrchu komunikace ze strany ŘSD v úseku mezi ulicemi Olomouckou a Palhaneckou.

Stavba je technicky a časově rozdělena na dvě etapy v návaznosti na postup prací ŘSD a plánovanou výstavbu kanalizace ze strany města Opava v  části za kruhovým objezdem. Celkem zmodernizujeme 1800 metrů vodovodní sítě včetně související infrastruktury,“ popisuje Koníř.

Dokončena bude také modernizace vodovodních řadů v části Kateřinky v ulicích U Cukrovaru a Rolnická, kde prochází modernizací téměř 690 metrů litinového potrubí v nevyhovujícím technickém stavu, který se projevuje vysokou mírou inkrustace. Z ní vyplývají nevyhovující průtokové a tlakové poměry v  lokalitě. Stavba za osm milionů korun byla zahájena v loňském roce.

Naopak odstartuje významná modernizace vodovodních řadů v ulicích Mostní a Sadová, která si vyžádá téměř 24 milionů korun a finalizována bude v následujícím roce. „Vyměníme 1030 metrů litinových vodovodních řadů z konce padesátých let minulého století za potrubí z tvárné litiny s vnitřní vystýlkou.

Zainkrustované potrubí v lokalitě působí problémy z hlediska zhoršených průtokových, tlakových a kvalitativních poměrů, jak prokázala naše hydrotechnická analýza. Přepojíme také 74 plastových přípojek a vyměníme dvě nevyhovující přípojky z kovu,“ vysvětluje Milan Koníř.

V oblasti kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod bude finančně nejnáročnější stavbou dokončení komplexního odkanalizování a výstavby čistírny odpadních vod v Dobroslavicích nad Hlučínským jezerem. Stavba za více než 92 milionů korun byla zahájena v roce 2018, dokončena bude letos, přičemž letošní náklady přesáhnou 27 milionů korun.

V Opavě bude dále za pět a půl milionu korun opravena kanalizační čerpací stanice a související technologie ve Fügnerově ulici. Revizní kanalizační šachty budou za více než dva a půl milionu korun rekonstruovány v Sadové ulici, kde bude stavba probíhat v koordinaci s výměnou vodovodní sítě. Za dva a půl milionů korun budou rekonstruovány revizní šachty v ulici Těšínské.

V návaznosti na plánovanou rekonstrukci komunikace ze strany ŘSD zahájíme také rekonstrukci kanalizace v ulici Olomoucké. Celkové náklady zde dosáhnou deseti a půl milionu korun.

Foto: Úpravna pitné vody Podhradí. Zdroj: smvak.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.