Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zemědělci kolem Želivky omezují používání chemie

| zdroj: Kraj Vysočina0

Zemědělci kolem Želivky omezují používání chemie

Ministr zemědělství Miroslav Toman tento týden v Jihlavě na konferenci k projektu Čistá Želivka informoval mimo jiné o průběhu projektu, do kterého v červnu letošního roku vstoupilo 16 zemědělských podniků působících v ochranném pásmu vodního díla Švihov. Zemědělci se dobrovolně zavázali v povodí Želivky omezit používání pesticidů, tedy látek na ochranu polních rostlin.

„Pokud po tříletém průběhu projektu budou pozitivní výsledky, pak jsme připraveni omezení aplikovat i na ostatní vodárenské nádrže v rámci ČR," řekl náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce vodního hospodářství Aleš Kendík. Švihov je největší vodárenská nádrž v Česku i ve střední Evropě. Kendík uvedl, že na motivační platbu pro zemědělce v pilotním projektu ministerstvo ročně uvolní až 60 milionů korun.

Na projekt kývli zemědělské podniky, které hospodaří na více než 10.000 hektarech půdy převážně ve druhém ochranném pásmu přehrady Švihov, z menší části i v jejím třetím ochranném pásmu. Podle aktuálních zjištění jsou pro kvalitu vody v přítocích Švihova zásadní jeho přítoky, na jejich kondici se podepisují převážně plošní znečišťovatelé.

Zemědělci hospodařící v ochranných pásmech Švihova museli určitá omezení respektovat už předtím. Vstupem do projektu se zavázali k dalším omezením. Podle hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka byly určité obavy, že se jich do pilotního projektu přihlásí jen pár. Po uzavření přihlášek ale projevilo zájem dalších pět subjektů.

Na konferenci představilo povodí i další projekty, v nichž se ve spolupráci se zemědělci zabývalo možnými opatřeními ke zlepšení ochrany vody kolem Švihova, například proti erozi půdy. Jde třeba o remízky, tůně nebo vytváření zatravněných ploch, v budoucnu by ministerstvo zemědělství podle náměstka ministerstva zemědělství pro řízení sekce fondů EU Pavla Sekáče rádo zvýhodnilo tato opatření i daňově. „Remízků a podobných ploch se ale v porovnání s ornou půdou týkají výrazně vyšší daňové odvody. Nikdo nechce platit za něco, z čeho nemá produkci, sedmkrát více," uvedl.

Z podnětu Kraje Vysočina funguje už tři roky pracovní skupina, která se zabývá problematikou ochrany povodí Želivky z vícero úhlu pohledů. Účastní se jí i zástupci sousedních krajů, ministerstev a povodí. Cílem je podle Kubaly hledat opatření k udržení kvality vody ve švihovské přehradě a jejích přítocích, která by zároveň výrazně neomezovala život v tomto povodí.

Foto: Kraj Vysočina

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ