Zamyšlení Sovak ČR: Je pro obce hodnotnější odpad než voda?

| autor: Pavel Mohrmann0

Zamyšlení Sovak ČR: Je pro obce hodnotnější odpad než voda?

V obci žijí obyvatelé. Ti obyvatelé využívají obcí stanoveného systému nakládání s odpady. Občané produkují odpady, které obcí nasmlouvaná firma odveze pryč. Za tuto službu platí občané peníze. Tyto prostředky ale nikdy nepokryjí všechny náklady na svoz a odstranění odpadu. Takže v průměru České republiky obec doplácí cca 28 % ze svého rozpočtu, Najdou s ale i takové obce, které zbavují obyvatele zcela finanční zodpovědnosti za své odpady.

Ti samí občané v té samé obci využívají obecního vodovodu a kanalizace. Obcí nasmlouvanému provozovateli vodovodu a kanalizace platí vodné a stočné. Tyto poplatky obvykle pokryjí 100 % nákladů na tuto službu. Pokud tedy provozovatel či vlastník započítává do ceny i rezervu na budoucí obnovu nebo nedotuje cenu vodného a stočného z politických důvodů, což se občas děje, nic méně rozsah dotace je proti oblasti odpadů násobně nižší.

Jak je možné, že jedna služba dotovaná obcemi je a druhá většinou ne?

Zeptali jsme se Filipa Wannera, odborného asistenta Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (Sovak):

 V idelálním případě by měl být koncový uživatel informován o skutečných nákladech spojených jak s dodávkou pitné vody, tak i odstraňováním odpadů. Toho lze dosáhnout pouze promítnutím všech skutečně realizovaných nákladů do koncové ceny, které stávající regulace umožňuje.

V řadě případů tomu tak ale není. V oboru VaK je cena vody ze strany měst dotována nepřímo nepromítnutím všech skutečných nákladů (nejčastěji netvořením prostředků na budoucí obnovu infrastruktury) či přímo hrazením dosaženého záporného hospodářského výsledku z městkého rozpočtu. V případě odpadového hospodářství dotace spočívají především v ceně za odvoz odpadů, které nepokrývá skutečné náklady.

Uvádíte, že v oblasti odpadového hospodářství jsou tyto dotace ze strany měst a obcí daleko častější, než v případě vodního hospodářství. Neumím posoudit, zda tomu tak je ani proč. Jediný relevantní argument ve vyšší míře dotace odpadového hospodářství spatřuji v dostupné možnosti nelegálního nakládání s odpady (zakládání černých skládek), jejichž odstraňování pro obce přináší vyšší finanční zátěž než případné dotace odpadového hospodářství. V případě vodního hospodářství má obec, respektive vlastník infrastruktury větší kontrolu nad koncovými uživateli.

Foto: ilustrační/ PixabayMáte dotazy či připomínky?

Napištenám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn