Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zamyšlení Sovak ČR: Je pro obce hodnotnější odpad než voda?

| autor: Pavel Mohrmann0

Zamyšlení Sovak ČR: Je pro obce hodnotnější odpad než voda?

V obci žijí obyvatelé. Ti obyvatelé využívají obcí stanoveného systému nakládání s odpady. Občané produkují odpady, které obcí nasmlouvaná firma odveze pryč. Za tuto službu platí občané peníze. Tyto prostředky ale nikdy nepokryjí všechny náklady na svoz a odstranění odpadu. Takže v průměru České republiky obec doplácí cca 28 % ze svého rozpočtu, Najdou s ale i takové obce, které zbavují obyvatele zcela finanční zodpovědnosti za své odpady.

Ti samí občané v té samé obci využívají obecního vodovodu a kanalizace. Obcí nasmlouvanému provozovateli vodovodu a kanalizace platí vodné a stočné. Tyto poplatky obvykle pokryjí 100 % nákladů na tuto službu. Pokud tedy provozovatel či vlastník započítává do ceny i rezervu na budoucí obnovu nebo nedotuje cenu vodného a stočného z politických důvodů, což se občas děje, nic méně rozsah dotace je proti oblasti odpadů násobně nižší.

Jak je možné, že jedna služba dotovaná obcemi je a druhá většinou ne?

Zeptali jsme se Filipa Wannera, odborného asistenta Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (Sovak):

 V idelálním případě by měl být koncový uživatel informován o skutečných nákladech spojených jak s dodávkou pitné vody, tak i odstraňováním odpadů. Toho lze dosáhnout pouze promítnutím všech skutečně realizovaných nákladů do koncové ceny, které stávající regulace umožňuje.

V řadě případů tomu tak ale není. V oboru VaK je cena vody ze strany měst dotována nepřímo nepromítnutím všech skutečných nákladů (nejčastěji netvořením prostředků na budoucí obnovu infrastruktury) či přímo hrazením dosaženého záporného hospodářského výsledku z městkého rozpočtu. V případě odpadového hospodářství dotace spočívají především v ceně za odvoz odpadů, které nepokrývá skutečné náklady.

Uvádíte, že v oblasti odpadového hospodářství jsou tyto dotace ze strany měst a obcí daleko častější, než v případě vodního hospodářství. Neumím posoudit, zda tomu tak je ani proč. Jediný relevantní argument ve vyšší míře dotace odpadového hospodářství spatřuji v dostupné možnosti nelegálního nakládání s odpady (zakládání černých skládek), jejichž odstraňování pro obce přináší vyšší finanční zátěž než případné dotace odpadového hospodářství. V případě vodního hospodářství má obec, respektive vlastník infrastruktury větší kontrolu nad koncovými uživateli.

Foto: ilustrační/ PixabayMáte dotazy či připomínky?

Napištenám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert