Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zamyšlení SMO ČR: Je pro obce hodnotnější odpad než voda?

| autor: Pavel Mohrmann0

Zamyšlení SMO ČR: Je pro obce hodnotnější odpad než voda?

V obci žijí obyvatelé. Ti obyvatelé využívají obcí stanoveného systému nakládání s odpady. Občané produkují odpady, které obcí nasmlouvaná firma odveze pryč. Za tuto službu platí občané peníze. Tyto prostředky ale nikdy nepokryjí všechny náklady na svoz a odstranění odpadu. Takže v průměru České republiky obec doplácí cca 28 % ze svého rozpočtu. Najdou se ale i takové obce, které zcela zbavují obyvatele finanční zodpovědnosti za své odpady.

Ti samí občané v té samé obci využívají obecního vodovodu a kanalizace. Obcí nasmlouvanému provozovateli vodovodu a kanalizace platí vodné a stočné. Tyto poplatky obvykle pokryjí 100 % nákladů na tuto službu. Pokud tedy provozovatel či vlastník započítává do ceny i rezervu na budoucí obnovu nebo nedotuje cenu vodného a stočného z politických důvodů, což se občas děje, nicméně rozsah dotace je proti oblasti odpadů násobně nižší.

Jak je možné, že jedna služba dotovaná obcemi je a druhá většinou ne?

Na tuto otázku dnes odpovídá Barbora Tomčalová z Legislativní a právní sekce, Svaz měst a obcí České republiky:

Pravdou je, že obě tyto „obecní aktivity“ jsou zákonem stanovené služby pro občany a tak je také obce vnímají. Snaží se danou službu zajistit nejlepším možným způsobem. Domnívám se však, že hlavní rozdíl spočívá ne v pohledu obce, ale ve vnímání občanů. Zatímco v případě zajištění zejména pitné vody, ale také odvodu vod splaškových jsou za tuto službu „vděční“, u odpadů mají jaksi za to, že je povinností obce je tohoto břemene zbavit.

Proč za vodu platíme plnou cenu, nebo spíše občané jsou ochotni zaplatit cenu, kterou jim obec stanoví na základě všech nákladů? Možná je to i tím, že si mnozí prošli obdobím, kdy si museli vodu zajišťovat sami, resp. pokud neměli dostatek ve vlastní studně, museli s ní šetřit. Stejně tak odvoz jímky byl zcela na nich a oni nejenže si nyní s radostí užívají komfortu, ale mnohdy i šetří.

U odpadů naopak mají občané pocit, že je to starostí obce. Většina z nich si vůbec neuvědomuje dvě základní věci – množství odpadu, které vyprodukují, ovlivňují pouze a jen oni sami. Obec občana může různými způsoby motivovat ke třídění a celkově co možná nejvíce zero waste životu. Je to ale opravdu jen a jen on, kdo nakonec odpad buď vytvoří, a nebo ne.

Stejně tak občané nemají často povědomí, co vše se pod tou pětistovkou, kterou platí skrývá. Myslí si, že platí za to, že v nějakém intervalu přijede auto a vyveze jejich černou/hnědou/barevnou popelnici. Mnohdy vůbec netuší, že v té ceně je zahrnuta komplexní péče o prostředí v obci – provoz sběrného dvora/místa, odvoz barevných kontejnerů, vývoz uličních košů atd. Možná by tedy bylo na čase začít s občany, a na stále více místech se tak už děje, diskutovat o tom, jakou službu pro ně obec v odpadovém hospodářství dělá, aby si každý nepředstavoval pouze to, že vyveze jednu popelnici. Asi by také nebylo od věci, ukázat modelový příklad, kolik by určitou rodinu stálo, kdyby si odpady, v celé jejich šíři, zajišťovala sama. Třeba by pak už ani nebylo nutné používat tu starou známou pomůcku – 500 Kč přepočteno na jeden den…

Foto: ilustrační/ PixabayMáte dotazy či připomínky?

Napištenám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert