Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Výzva na snížení energetické náročnosti se vyhlašuje vždy na konci srpna předchozího roku

| autor: Hana Tomášková0

Výzva na snížení energetické náročnosti se vyhlašuje vždy na konci srpna předchozího roku

O dotacích a programu EFEKT hovořila Jana Sedláčková, vedoucí oddělení programů na podporu úspor energie v odboru energetické účinnosti a úspor MPO.

Program Efekt

Programová dokumentace je schválena na období 2017 - 2021.

Rozpočet programu na celé období je 750 mil. Kč, tj. 150 mil. Kč ročně

Je realizován podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidel, ve znění pozdějších předpisů

Funguje na roční bázi

  • každoroční kolové nebo průběžné výzvy k podávání žádostí o dotaci
  • termín podávání žádostí se liší podle oblasti podpory
  • výzvy pro rok 2020 – vyhlášení proběhlo koncem srpna 2019
  • dotace poskytována ex ante, tj. předem (před vyúčtováním)
  • nutná podmínka - využití dotace do konce daného roku


Novinky v programu EFEKT

Průběžné výzvy – možnost podávání žádostí od 1. 1. do 30. 9. rozpočtového roku

Dvouletá forma dotace – u některých oblastí podpory (včetně veřejného osvětlení)

Datová schránka – listinná podoba žádosti o dotaci, další komunikace včetně vyúčtování dotacemi

Snížení energetické náročnosti

Aktuálně se jedná o jedinou investiční dotaci v programu EFEKT

Vyhlášení výzvy vždy na konci srpna předchozího roku

Termín pro podávání žádostí: od 1. 9. do 31. 10. předchozího roku

Výše dotace:

max. 2 mil. Kč na jednu žádost

max. 50 % způsobilých výdajů

Dokumenty důležité pro projekt v oblasti VO

  • pasporty veřejného osvětlení
  • energetický posudek dle platné legislativy – pro zpracovatele je zpracován metodický pokyn
  • projektová dokumentace – v minimálním rozsahu položkového rozpočtu

Konferenci pořádá společnost B.I.D. services. Akce dále pokračuje odbornými přednáškami týkajícími se veřejného osvětlení – od urbanisticko – architektonického hlediska při tvorbě koncepce veřejného osvětlení, přes měření rušivého světla v Praze až po pohled Ministerstva zdravotnictví na světlo a zdraví.

Foto: Hana Tomášková

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ