Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Výzva na snížení energetické náročnosti se vyhlašuje vždy na konci srpna předchozího roku

| autor: Hana Tomášková0

Výzva na snížení energetické náročnosti se vyhlašuje vždy na konci srpna předchozího roku

O dotacích a programu EFEKT hovořila Jana Sedláčková, vedoucí oddělení programů na podporu úspor energie v odboru energetické účinnosti a úspor MPO.

Program Efekt

Programová dokumentace je schválena na období 2017 - 2021.

Rozpočet programu na celé období je 750 mil. Kč, tj. 150 mil. Kč ročně

Je realizován podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidel, ve znění pozdějších předpisů

Funguje na roční bázi

  • každoroční kolové nebo průběžné výzvy k podávání žádostí o dotaci
  • termín podávání žádostí se liší podle oblasti podpory
  • výzvy pro rok 2020 – vyhlášení proběhlo koncem srpna 2019
  • dotace poskytována ex ante, tj. předem (před vyúčtováním)
  • nutná podmínka - využití dotace do konce daného roku


Novinky v programu EFEKT

Průběžné výzvy – možnost podávání žádostí od 1. 1. do 30. 9. rozpočtového roku

Dvouletá forma dotace – u některých oblastí podpory (včetně veřejného osvětlení)

Datová schránka – listinná podoba žádosti o dotaci, další komunikace včetně vyúčtování dotacemi

Snížení energetické náročnosti

Aktuálně se jedná o jedinou investiční dotaci v programu EFEKT

Vyhlášení výzvy vždy na konci srpna předchozího roku

Termín pro podávání žádostí: od 1. 9. do 31. 10. předchozího roku

Výše dotace:

max. 2 mil. Kč na jednu žádost

max. 50 % způsobilých výdajů

Dokumenty důležité pro projekt v oblasti VO

  • pasporty veřejného osvětlení
  • energetický posudek dle platné legislativy – pro zpracovatele je zpracován metodický pokyn
  • projektová dokumentace – v minimálním rozsahu položkového rozpočtu

Konferenci pořádá společnost B.I.D. services. Akce dále pokračuje odbornými přednáškami týkajícími se veřejného osvětlení – od urbanisticko – architektonického hlediska při tvorbě koncepce veřejného osvětlení, přes měření rušivého světla v Praze až po pohled Ministerstva zdravotnictví na světlo a zdraví.

Foto: Hana Tomášková

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS