Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Úprava Pokynů SFŽP a Pokynů OPŽP pro zadávání veřejných zakázek

| zdroj: SFŽP ČR0

dotace5.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

V důsledku červnové novely zákonů byly ke dni 21. 7. 2021 aktualizovány Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR a Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020.

Úpravou zákonů došlo k podstatným změnám v oblasti definování a zjišťování skutečného majitele a fungování evidence skutečných majitelů, čímž je zadavatel povinen od 1. 6. 2021 zjišťovat skutečného majitele v souladu s novelizovanou právní úpravou bez ohledu na to, kdy veřejnou zakázku zahájil. Z tohoto důvodu byly v Pokynech SFŽP (čl. 4.3.4 písm. m)) i Pokynech OPŽP (čl. 4.4.4 písm. m)) upraveny doklady, které jsou zadavatelé povinni předkládat k ex post kontrole veřejných zakázek, tedy zakázek realizovaných v režimu Zákona o zadávání veřejných zakázek. Novela se vztahuje k zákonům:

  • zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů
  • zákon č. 527/2020 Sb., měnícím zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Pokyny pro zadávání veřejných zakázek SFŽP ČR

Pokyny pro zadávání veřejných zakázek OPŽP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT