Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Tramvajové pásy se zazelenají v Praze, Brně i Ostravě

| autor: Hana Tomášková0

Brno

Město Brno se rozhodlo pro instalaci zelených pásů v oblasti tramvajové trati na Nových sadech. Cílem Dopravního podniku města Brna je nejen provádět nutné rekonstrukce svého majetku, v tomto případě tramvajové trati, ale také přispívat k tomu, aby bylo město Brno příjemným a atraktivním místem pro své obyvatele i turisty.  Tento projekt vychází z trendů, které jsme zaznamenali v zahraničí a spojuje funkční řešení s estetickým a věříme, že jej veřejnost ocení. S obdobnou realizací máme zkušenosti z úseku trati v Nádražní ulici a v Brně-Pisárkách, kde je instalován travnatý pás,“ informuje Hana Tomaštíková, tisková mluvčí Dopravního podniku města Brna.

Rekonstrukce ulice Nové sady v úseku Hybešova-Poříčí bude probíhat od konce června do poloviny září. Největší objem prací pak spadá do prázdninových měsíců, kdy bude v úseku zcela vyloučena tramvajová doprava. „V rámci rekonstrukce proběhne i provedení ozelenění v tomto úseku a revitalizace stávajícího trávníku na Nádražní. Celé stavební akci předcházelo odstranění keřového porostu v době vegetačního klidu,“ říká Hana Tomaštíková.

Jakou bude mít zatravněný pás podobu? A jak náročná se předpokládá údržba? „Travnatý pás bude součástí tak zvaného tramvajového pásu. V prostoru ochranného zeleného pásu kolem tramvajové trati bude provedena výsadba tak zvané louky. Obojí výsadba bude opatřena automatickým systémem zavlažování. Pokos bude probíhat za normálních podmínek,“ uvádí tisková mluvčí.

Pásy pomáhají snižovat prašnost a omezují hluk. Navíc v době, kdy města postrádají zeleň, je každý kousek přírody vítán. Hlavní výhody jsou nejen estetické, ale i funkční,“ upozorňuje Hana Tomaštíková, Spolu s pryžovými bokovnicemi, kterými budou opatřeny nové kolejnice, poslouží travnatý pás k odhlučnění tramvajové trati. Vzhledem k tomu, že bude pás pravidelně zavlažován, přispěje i k zlepšení mikroklimatu v lokalitě.“

Ostrava

V Ostravě zatím zatravněné tramvajové pásy nejsou zrealizovány. „Ve fázi projektové přípravy je zatravnění tramvajové trati se systémem zavlažování pro úseky od ulice Svornosti po Čujkovovu ulici v Ostravě Výškovicícha na ulici Opavské v Ostravě -  Porubě, pro úsek od ulice Sokolovské po ulici17.listopadu - v rámci tohoto úseku bude zatravnění kombinováno s extenzivními rozchodníky,“ říká Marie Dvořáková z odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy a pokračuje:

Statutární město Ostrava chce vedle plánovaného travnatého úseku s umělým zavlažováním vyzkoušet i ozelenění tramvajové trati pomocí extenzivního ozelenění formou rozchodníkových koberců, které nemají takové nároky na údržbu včetně závlahy. V současné době se připravuje veřejná zakázka na toto extenzivní ozelenění tramvajové trati v Ostravě Hrabůvce na ulici Dr. Martínka.“

Jaké vidí Magistrát města Ostravy hlavní výhody zatravněných tramvajových pásů? Patří k nim vliv na mikroklima města. Povrchy s vegetací méně absorbují teplo než okolní asfaltové a betonové povrchy bez vegetace (rozdíly v teplotách dosahují např. 25 - 30 °C vs. 50 °C). Tyto povrchy také napomáhají žádoucímu zadržování vody.

Vegetace dále přispívá k lepší kvalitě ovzduší. Dochází k aktivnímu příjmu plynných znečišťujících látek a díky usazování prachových částic na větším a hrubším povrchu rostlin a půdě dochází k menšímu návratu usazených prachových částic zpět do ovzduší.

K nevýhodám se řadí náklady na instalaci a nutnost realizace v kontextu horizontu oprav tramvajového svršku  a v souladu s bezpečnostními předpisy pro tramvajové trati (izolace kolejnic). Dále jsou to také poměrně vysoké náklady na údržbu travnatých pásů a spotřebu vody na zálivku.

K finanční náročnosti údržby Marie Dvořáková dodává: Předpokládanou výši nákladů jsme zjišťovali v Praze. Z údajů Dopravního podniku hlavního města Prahy vyplývá, že náklady na údržbu činí cca 120 Kč /m2 - sekání hnojení, závlaha a údržba závlahového systému.“

Praha

Hlavní město Praha má se zatravněnými tramvajovými pásy bohaté zkušenosti. Metropole si v minulosti nechala zpracovat koncepci povrchů tramvajových tratí. Dopravní podnik hl. m. Prahy zrealizoval několik úseků zatravnění tramvajových tratí jak s umělým zavlažováním, tak bez systému umělé závlahy.

Foto: ilustrační/ Wikimedia Commons

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert