Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Stavba suchého poldru Kutřín pokračuje

| zdroj: Pardubický kraj0

IMG_1328
zdroj: pardubickykraj.cz

Státní podnik Povodí Labe a stavební firma Budimex obnovili výstavbu suché nádrže Kutřín mezi Skutčí a Prosečí. Předpokládané dokončení je plánováno na duben 2027. Slavnostního obnovení stavby se za Pardubický kraj zúčastnil hejtman Martin Netolický, který zdůraznil důležitost stavby pro zajištění protipovodňové ochrany v povodí Novohradky.

„Pro Pardubický kraj je to jedna z mimořádně důležitých staveb v oblasti vodního hospodářství, protože když se objeví větší úhrn srážek na poměrně malém území, problémy jsou enormní a třetí povodňový stupeň nastává v oblasti Luže na toku Novohradky prakticky pokaždé. Mezi roky 2021 a 2024 se ukázalo, že tato stavba je potřebná a to, že už měla stát, je skutečnosti. Chtěl bych poděkovat jak panu řediteli Povodí Labe, tak panu ministrovi, protože se podařilo definitivně rozhodnout, že se bude v Kutříně pokračovat, a že finanční prostředky budou zajištěny na celé dokončení stavby. Když jsem s panem ředitelem Povodí Labe i s panem ministrem opakovaně setkával, tak poldr Kutřín byl jedním z našich společných témat," uvedl hejtman Martin Netolický.

„Jedná se jednoznačně o dobrou zprávu pro občany, kteří bydlí jednak směrem dolů po toku Krounky a Martinského potoka, ale také pro občany na toku řeky Novohradky, protože poldr by měl zvládnout zadržet stoletou vodu, jelikož má retenční kapacitu 3,6 milionů kubíků. S ohledem na finanční rozsah je to jednoznačně největší stavba svého druhu na území Pardubického kraje a pevně věřím, že se nebudou opakovat problémy s dramatickým nárůstem cen stavebních prací, kvůli kterým byla v minulosti rozvázána smlouva s původním dodavatelem,“ doplnil hejtman Martin Netolický, vedle kterého se znovuobnovení stavebních prací zúčastnili také ministr zemědělství Marek Výborný, ředitel Povodí Labe Marián Šebesta nebo polský velvyslanec v České republice Mateusz Gniazdowski.

Poldr Kutřín je v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje vymezen jako veřejně prospěšná stavba a je také prioritou státního podniku Povodí Labe i obyvatel chráněných obcí. Smluvní cena dle smlouvy o dílo je 564,5 milionů korun bez DPH. Systém financování bude po dohodě s Ministerstvem zemědělství a Státním fondem životního prostředí zajištěn z prostředků Operačního programu Životní prostředí, kde bylo schváleno financování stavebních nákladů akce ve výši 300 milionů korun s tím, že projekt bude kofinancován z prostředků Ministerstva zemědělství z dotačního programu „Podpora prevence před povodněmi V“ a finanční spoluúčastí státního podniku Povodí Labe, jako investora.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ