Sociálně únosná cena pro vodné a stočné na rok 2021

| zdroj: OPŽP0

voda_spotřeba.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Sociálně únosná hranice pro výdaje na Vodné a Stočné je definována jako cena pro Vodné a Stočné (vč. DPH), která představuje 2 % průměrných ročních čistých příjmů domácnosti a se standardní spotřebou 88,7 l/os*den pro účel tohoto výpočtu.

Tato definice vychází z podmínek OPŽP 2007–2013, Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky Přílohy č. 7 Programového dokumentu, verze 3.6.

Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled sociálně únosné ceny pro vodné a sociálně únosné ceny pro stočné, stanovené pro jednotlivá krajská území (NUTS 3) dle pravidel OPŽP 2007–2013 a OPŽP 2014–2020, platné pro kalendářní rok 2021.

Takto zveřejněná sociálně únosná cena pro vodné a sociálně únosná cena pro stočné je platná pro projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v programovém období 2007–2013 a 2014–2020, v rámci prioritní osy 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1 – Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody.

Zveřejněná sociálně únosná cena na rok 2021 je uvedena jako součet za složku pitné a odpadní vody (Kč/m3včetně DPH)a je rozdělena na cenu pro vodné a cenu pro stočné (Kč/m3včetně DPH) na základě poměru úplných vlastních nákladů za pitnou a úplných vlastních nákladů za odpadní vodu dle Porovnání, která byla zahrnuta do Benchmarkingu Ministerstva  zemědělství ČR za rok 2019. Pro účely rozdělení sociálně únosné ceny je použitý celorepublikový poměr úplných vlastních nákladů za pitnou a úplných vlastních nákladů za odpadní vodu bez zisku, přičemž tento poměr je aplikován na výpočet sociálně únosné ceny pro projekty napříč všemi kraji dle dělení NUTS 3. Toto rozděleníbude aplikováno pouze na projekty, u kterých není známa cena druhé složky (cena pro vodné nebo cena pro stočné).

Přehled výše sociálně únosné ceny pro vodné a pro stočné dle jednotlivých krajů pro rok 2021:

tabulka_unosna_cena.png
Uvažovaná
specifická spotřeba vody (l/os*den)4)
88,7
Uvažovaná specifická spotřeba
vody (m3/rok)
32,4
Inflace k II. čtvrtletí 2020 a
20212)
r. 2020 r. 2021
3,1% 2,7%
Indexace z r. 2019 na r. 20213) 1,059
Sazba DPH  pro Vodné a Stočné 10%
Hranice sociální únosnosti pro
VH služby
2%

1) Průměrný roční čistý příjem domácnosti dle krajů za rok 2019 ( viz odkaz ČSÚ, Tab.14.1 a), písm. E, Tab.14.2 a), písm. E))https://www.czso.cz/csu/czso/prijmy-a-zivotni-podminky-domacnosti-2019

2) Hodnoty představují průměrnou meziroční změnu indexu spotřebitelskcýh cen k 2. čtvrtletí daného roku dle poslední Zprávy ČNB o inflaci (ze dne 13.8.2020).http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/

3) Pro výpočet sociálně únosné ceny v daném roce t je použit poslední celoroční údaj o čistých příjmech domácnosti, navýšený o skutečnou meziroční změnu indexu spotřebitelských cen k II. čtvrtletí r. t-2, t-1 a očekávanou meziroční změnu indexu spotřebitelských cen k II. čtvrtletí r. t.

4) Pro výpočet je uvažováno specifické množství vody fakturované za rok 2017 ve výši 88,7 l/os/den dle údajů ČSÚ "Vodovody a kanalizace v roce 2017"

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn