Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Snahy o energetické využití odpadu jsou logickým krokem k jeho ekologické likvidaci

| zdroj: Jihočeský kraj0

Snahy o energetické využití odpadu jsou logickým krokem k jeho ekologické likvidaci

Přestože zatím nebyl oficiálně schválen zákaz skládkování, ke kterému by mělo dojít v roce 2024, bude nutné tento problém řešit včas. Komunální odpad v kraji musí být likvidován účelně a hlavně ekologicky. Snahy o jeho energetické využití jsou proto logickým krokem. 

Zadali jsme tzv. studii proveditelnosti, abychom zjistili, kolik odpadu nám po vytřídění a recyklaci zbývá,“ uvedl náměstek hejtmanky pro životní prostředí Pavel Hroch, podle něhož je nevyužité množství komunálního odpadu dostatečné k vybudování zařízení na jeho energetické využití (tzv. ZEVO). „Nevyužitelného odpadu zbývá více jak 160 tisíc tun, tudíž se vyplatí jej přeměnit na elektrickou energii,“ upřesnil Hroch s tím, že kraj bude výstavbu zařízení na energetické využití odpadu iniciovat. „Majiteli odpadu jsou obce, proto jsme je chtěli o možnostech jeho ekologické likvidace na dnešním jednání informovat,“ dodal Hroch.  

„Připravujeme analýzu, která by měla řešit energetické využívání odpadu na lokální úrovni, ale rádi si poslechneme, jak se bude tento problém řešit centrálně,“ uvedl starosta Tábora Štěpán Pavlík s tím, že město Tábor spolupracuje s velmi progresivní firmou, která vyvíjí projekt lokálního ZEVa. To by bylo schopno problematiku využívání odpadu na Táborsku vyřešit.   

Koncepce Jihočeského kraje:

Koncepce ochrany přírody Jihočeského kraje

Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje​

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje

Plán odpadového hospodářství kraje jako hlavní strategický dokument kraje platný pro roky 2016 až 2025 je k případnému nahlédnutí k dispozici zde.

STUDIE ÚZEMÍ V POVODÍ BÍLÉHO POTOKA VČETNĚ NÁVRHU PROTIEROZNÍCH A PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V JIHOČESKÉM KRAJI PO UKONČENÍ SKLÁDKOVÁNÍ NEUPRAVENÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VČETNĚ STANOVENÍ POTŘEBNÉHO POČTU PŘEKLADIŠŤ

Další informace najdete zde.

Foto: zdroj Jihočeský kraj

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ