Reklama

SERVISNÍ TÉMATA

Češi loni vytřídili a k recyklaci předali 1 696 tun baterií, což je 46 % všech baterií, které se dostaly do oběhu. Rok 2019 přinesl rekordní výsledky, ale také problémy s lithiovým bateriemi.


Jaro se hlásí o slovo a s ním spojené přípravy na „odzimování“ zahrady nebo setí, což jsou činnosti, které se bez vody neobejdou. Je tedy ideální čas na pár užitečných rad před spuštěním domácí vodárny nebo čerpadla na vaší chatě či zahrádce.


V přepočtu na obyvatele lidé sesbírali nejvíce světelných zdrojů v krajích Královéhradeckém a Praze, nejméně ve Středočeském. Kompaktní zářivky nerecykluje 32 procent spotřebitelů, vyhodí je do směsného odpadu.


Podle odborných studií se na lepší kvalitě ovzduší ve městech a obcích podílí mimo jiné i větší využívání zemního plynu a LPG ve formě propan-butanu i samotného propanu.


Obce si mohou samy vygenerovat leták, kde budou specifikovány služby pro občany obce v souvislosti s mimořádnými opatřeními v ČR. Na akci spolupracuje Charita a Senior Pointy.


Osoby v karanténě a osoby s prokázaným onemocněním COVID-19 by neměly svůj odpad umisťovat do kontejnerů na separovaný odpad. Jak s ním správně naložit?


Směsný komunální odpad je nutno z hlediska ochrany pracovníků považovat vždy za odpad nebezpečný. Proto je nutné, aby byli pracovníci poučeni, jak bezpečně s ním nakládat, používat ochranné pomůcky a dodržovat hygienická opatření.


Česká republika se kvůli epidemii koronaviru zahaluje. Spotřebovávají se tak tisíce repirátorů a roušek, mnohdy podomácku vyrobených, jelikož jich je nedostatek. Co s nimi ale dělat, když už doslouží? Přinášíme doporučení pro občany.


Vyřazené světelné zdroje do koše nepatří. Nejen kvůli možnému obsahu toxické rtuti, ale i z důvodu recyklace a opětovného využití surovin, ze kterých jsou vyrobeny.


Ministerstvo životního prostředí podpořilo vydání publikace Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu. Jde o stručný přehled problematiky určený představitelům veřejné správy.


PARTNEŘI