Reklama

19. 4. 2019  |  Aktuality  |  Autor: Středočeský kraj

Rada kraje navrhla další investiční balíček pro Středočeský kraj

Rada kraje projednala výši zůstatku hospodaření z minulého roku a navrhla zastupitelům jeho rozdělení téměř 61 % půjde na investice. Zůstatek hospodaření z minulého roku ve výši 965 milionů korun patřil v pondělí 15. dubna k nejdůležitějším bodům jednání krajských radních. „Největší objem tohoto přebytku hospodaření ve výši 489 milionů korun bychom rádi dali na posílení investičních výdajů prakticky všech rozpočtových kapitol jednotlivých odborů, které investice realizují, a o 100 milionů korun bychom chtěli poskytnout KSÚS SK na úhradu škod vzniklých v letošních zimní sezoně,“ říká náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2011).

Jak dále náměstek G. Kovács upřesnil, po zapojení požadavků správců jednotlivých kapitol krajského rozpočtu by mělo dále jít z přebytku hospodaření 38 milionů korun do kapitoly Kultura a památkové péče, a to na finanční podporu akcí, jako je například Kulturní léto ve Středočeském kraji, na koncepční podporu středočeských divadel či jednotnou propagaci příspěvkových organizací v oblasti kultury. „O deset milionů korun by měl být posílen Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu kraje na obnovu památek určených ke společenskému vyžití, konkrétně na dodatečnou výzvu 2019,“ vyzdvihl G. Kovács.

Pro oblast regionálního rozvoje by mělo jít ze zůstatku hospodaření 42,48 milionu korun. Z toho 10 milionů korun by mělo jít například na založení a alokaci nově zamýšleného Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury za účelem posílení doprovodné infrastruktury v rámci rozvoje vodní turistiky a rekreační plavby. 6 milionů korun by také mělo jít na pilotní projekt Venkov pro život 4.0, který si klade za cíl nastavení praktických konceptů a řešení aktuálních potřeb místních starostů a obyvatel specifické oblasti Jesenicko – Čistecko.

Rada kraje by také chtěla ze zůstatku hospodaření posílit Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství, a to o 30 milionů korun a 1,8 milionu korun by mělo jít na přípravu vodovodního přivaděče dálnice D3 ve spolupráci s budoucím rozhodujícím investorem, společností Úpravna vody Želivka a.s.  

 

Ilustrační foto Pixabay

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI