Reklama

18. 5. 2019  |  Voda  |  Autor: redakce

První vodovodní plán Nového Města pražského

Přestože pokročilá vodárenská síť existovala v Praze již od 14. století, její plány začaly vznikat až mnohem později. Pravděpodobně to souvisí s třicetiletou válkou. Po skončení války potřebovalo město znovu uspořádat svoji sociální a ekonomickou situaci a výběr vodného se seznamem odběratelů mezi ně zcela určitě patřil.

Nejedná se ale o první vodovodní plán vůbec – v Praze takovéto plány začaly vznikat již v půlce 17. století. První plán, který byl vytvořen, patřil Starému Městu pražskému.

Na novoměstském plánu z roku 1728 je, podobně jako na ostatních, soupis odběratelů vodného také. Oproti jiným plánům jsou zde zobrazeny dvě vodárny – Šítkovská a Novomlýnská – protože Nové Město bylo příliš velké na to, aby bylo zásobeno pouze jedním vodovodním řadem.

Plán je velmi pečlivě a svědomitě vyhotoven. Jsou zde zapsáni všichni tehdejší odběratelé, navíc jsou tu ale zobrazeny všechy veřejné i soukromé kašny, které vodovody zásobily. Díky tomu jsme tak schopni dnes nejen identifikovat jednotlivé obyvatele Nového Města pražského, ale též rekonstruovat podobu řady míst, která již dlouhá léta, někdy i stovky let, neexistují.

Na základě tohoto původního plánu pak vznikly ještě další dvě kopie v letech 1728 a 1774. Ty jsou již jen schematickým zákresem vodárenské sítě tvořící přílohu úředních knih.

Zdroj: Kryštof Drnek, PVK 

 

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI