Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Protipovodňová opatření v Olomouci

| zdroj: Olomouc.eu0

aktuality.jpg
zdroj: Olomouc.eu

Město začíná připravovat další díl protipovodňových opatření. Etapa označena římskou trojkou by se mohla začít stavět v horizontu pěti let. Teprve po jejím dokončení bude ochrana Olomouce před velkou vodou skutečně účinná.

Stavba budoucí III. etapy prochází územím s památkovou ochrannou, dotýká se Klášterního Hradiska a navazujících obytných území. Je podmíněna přeložkami velkých inženýrských sítí i přeložkou komunikace v Sokolovské. „Bude klást vysoké nároky na práci vodohospodářských a technických profesí i městských a krajinných architektů. Třetí etapa bude zahrnovat revitalizaci městského prostoru spojeného s protipovodňovými opatřeními a návrhem pro aktivní i pasivní využívání řeky Moravy,“ popsal primátor Miroslav Žbánek.

Konkrétně půjde o snížení levobřežní bermy, zvýšení stávajících hrází u Hradiska asi o jeden metr, doplnění zídek mezi černovírským mostem a mostem v Komenského ulici. Dále o uzavírací hráz vedenou podél místní komunikace z Černovíra do Hejčína, která bude ukončena u Mlýnského potoka, a také o navýšení levobřežní hráze u Černovíra vybudované po povodni z roku 2006. „Je to nepříjemné, drahé a mnoha lidem to komplikuje život. Lidská paměť už navíc vytěsnila, co to je povodeň, protože již dlouho nebyla. Ale nikdo z nás nemůže říci, kdy bude, nebo že nebude. Ani kdy přijde její čas a bude potřeba ochránit životy i majetek,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka.

V III. etapě je nutné vnímat urbanistické i ekologické souvislosti. Je šance zajistit pestrost vodního prostředí, hloubkově strukturované koryto, případně vytvořit ostrov či náplavu v řečišti. „Tohoto cíle lze dosáhnout vypsáním architektonické soutěže, neboť nejde pouze o úsek řeky ve městě, ale o vazbu řeky a navazujícího veřejného prostoru. K tomu by mohlo dojít patrně letos na podzim,“ objasňuje primátor Žbánek.

V současné době se v centru města dokončuje stavba II.B etapy zahrnující vybudování dvou nových mostů v Komenského a Masarykově ulici. První etapa v centru města nahradila v roce 2007 nevyhovující most u plynárny dvěma novými mosty a vybudovala obtokové rameno. Na ni po proudu řeky Moravy navázala II.A etapa, která rozšířila a zkapacitnila prostory kolem řeky. Jejím přímým pokračováním je IV. etapa, která byla rozdělaná na část IV.A – ta v současnosti prochází povolovací fází – a IV.B, která je ve fázi intenzivní projektové přípravy. Důvodem předřazení čtvrté etapy před třetí etapu byla její jednodušší příprava.

„Všechny dosud vybudované a připravované etapy mají pouze dílčí efekt z hlediska ochrany obyvatel. Jejich smyslem bylo zkapacitnit koryto řeky Moravy tak, aby bylo schopné provést městem povodeň s průtokem šest set padesát kubíků za sekundu. Což je množství, které odpovídá 380leté vodě,“ vysvětlila Ludmila Žaláková z útvaru hlavního architekta.

Kompletní informace k protipovodňovým opatřením na https://protipovodnovaopatreni.olomouc.eu

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema