Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Příprava IV. etapy protipovodňových opatření v Olomouci finišuje

| zdroj: Olomouc0

Tato etapa bude mít od stavby v centru Olomouce velmi odlišný charakter. „Půjde do značné míry o přírodě blízká opatření, v jejichž rámci bude oživena a zhodnocena krajina okolo řeky Moravy na jihu města a vzniknou i nová rekreační místa pro Olomoučany,“ vysvětluje primátor Mirek Žbánek. Mimo jiné bude revitalizováno Mrtvé rameno řeky, v jeho blízkosti vzniknou tůně a přibude nové boční říční koryto.

Další připravovaná etapa protipovodňové ochrany naváže na úpravy kolem řeky, které byly dokončeny v roce 2013. Tehdy byla zkapacitněna a revitalizována řeka v úseku nad mostem ve Velkomoravské ulici a úpravy skončily u železničního mostu na trati Olomouc – Prostějov. IV. etapa na jihu města bude s II. A etapou propojena novým bočním říčním korytem. To se z hlavního toku odpojí nad Kojeneckým ústavem a zpět do řeky se vrátí až pod železničním mostem. Přes železniční trať bude případná povodňová vlna převedena novým inundačním mostem, který tak odlehčí povodňovým průtokům v hlavním korytě řeky.

Nedílnou součástí protipovodňových opatření bývají revitalizace. V tomto případě to bude revitalizace Mrtvého ramene na levém břehu, a to včetně založení nové tůně. „Půjde o typickou revitalizaci říčního systému, tedy o funkční napojení dnes izolovaného meandru na hlavní tok řeky a odtěžení sedimentů z jeho dna,“ vysvětluje Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí. „V minulosti bylo hlavním problémem řeky Moravy v Olomouci silné znečištění, což je dnes díky čistírenským technologiím řekněme na dobré úrovni, takže čistota vody není hlavní překážkou výskytu jak původních říčních druhů ryb, tak například i raků v Moravě i jejich přítocích,“ dodává Loyka. I způsob provedení vodohospodářským, revitalizačních i protipovodňových opatření ve městě má na oživení Moravy v Olomouci příznivý vliv.

Další velká revitalizace se odehraje na pravobřežní bermě Moravy. Dojde k jejímu snížení proto, aby tudy mohla být povodeň bezpečně převedena. Kromě zajištění protipovodňové funkce zde vzniknou dva nové menší říční meandry a dva ostrovy.

„Rekonstrukce hráze na pravém břehu řeky Moravy za areálem čistírny odpadních vod a vybudování levobřežního valu, který naváže na II A etapu a bude ukončen u zmíněné železniční trati, ochrání tisíce obyvatel, kteří bydlí na jihu Olomouce,“ říká náměstek primátora Martin Major, který má na radnici na starosti rezort ochrany obyvatel.

Projekt bude obsahovat vybudování dvou vodních ploch o celkové rozloze téměř 10 hektarů, pro které zde bude zachována územní rezerva a území s jejich vznikem v budoucnu bude počítat. Tato stavba se dotkne 122 hektarů pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond, přičemž z toho na 50 hektarech území projekt navrhuje revitalizaci říční nivy zatravněním a novými výsadbami dřevin. „Město Olomouc si uvědomuje hodnotu celého území, kde vzniknou i nové rekreační příležitosti v přírodním prostředí. Právě proto máme eminentní zájem na to, aby výsledkem byla kvalitní podoba harmonické krajiny se solitérními stromy, porosty dřevin, vodními prvky a kvetoucími loukami,“ dodává primátor Žbánek.

Foto: město Olomouc

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ