Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XII.: Moravany u Brna

| autor: redakce Průmyslová ekologie0

Došlo zde k obrovské výstavbě domů, protože před 20 lety bylo obyvatel v obci pouze 1 500. V Moravanech výrazně převažují rodinné domy nad těmi bytovými, kterých je pouze patnáct.

Daň nahradila poplatek

Mnoho obyvatel usazených v obci má ve velké míře trvalé bydliště v Brně a do Moravan se jezdí vyspat. Byť i oni produkují odpad, neplatili za něj. Obec se proto rozhodla úplně zrušit poplatek za odpady a nahradila jej zvýšením místní daně z nemovitosti. Tímto krokem se obecní rozpočet navýšil o milion korun.

Občané tuto změnu přijali pozitivně, protože většina větších rodin s trvalým pobytem na tomto kroku ušetřila kolem tisíce korun. Pokud totiž žije v rodině osm osob a poplatek za komunální odpad na osobu byl 530 Kč, tak taková rodina zaplatila i s daní z nemovitosti, která čítala 1 500 Kč, dohromady 5 500 Kč.

Po navýšení daně z nemovitosti platí jen 3 000 Kč daň a za komunální odpad nic. Reálně ušetří dva a půl tisíce korun. Těm, co mají domy bez trvalého pobytu, se pouze navýšila daň z nemovitosti, přičemž odpady stejně předtím neplatili. Změna se nelíbila pouze několika chatařům, protože jim se zvedl poplatek za rekreační objekt zhruba třikrát. Přesto, že se nejedná o motivační systém, jde o pozoruhodný a odlišný přístup, jakým zvýšit příjmy na odpadové hospodářství.

Lidé jsou konzervativní, proto nesmí být opatření náhlá

Dlouhodobou myšlenkou obce je, že lidé jsou přirozeně konzervativní, a proto jakákoliv opatření zavedená příliš rychle jsou pro ně velkou změnou a jen obtížně tuto změnu přijímají. Kontejnery na tříděný odpad se proto v obci zaváděly postupně, rovněž se postupně navyšuje počet sběrných míst.

Občané si na změnu zvykli a třídění jim připadá přirozené. Každého čtvrt roku vychází Moravanské listy, ve kterých se minimálně v každém druhém vydání věnují odpadům: jak se má třídit odpad, co do kterého kontejneru patří atd. Sklo, plasty a papír se v obci poctivě třídí.

Třídění se musí zavádět postupně

Dlouhodobě se sbírají baterie v obchodě i ve škole, drobné elektrospotřebiče lze odevzdat na obecním úřadě a ve škole. Dlouhodobá výchova dětí se klade na první místo, od školky mají děti ekologickou výchovu a třídění se ve školách bere jako normální a samozřejmá věc. V základní škole se dvakrát ročně sbírá papír a za sběr se jede na výlet. Ten, kdo nesbírá, musí si výlet zaplatit.

Veškerý odpad v Moravanech obhospodařuje firma FCC s.r.o., která už dlouhá léta sváží odpad. Směsný komunální odpad se sváží jednou týdně a každá domácnost může mít libovolný počet černých popelnic. Většina domů má jednu větší popelnici nebo dvě menší. Nedochází k tomu, že by občané měli příliš velké množství popelnic a zároveň se necítí být omezováni.

Moravany svoz odpadu.png

S odpady i k rybářům

Počet sběrných míst se v obci neustále navyšuje, nádoby mají na sklo, papír, plasty a na bioodpad. Po domluvě se svozovou firmou jsou nápojové kartony součástí plastů a házejí se do stejného kontejneru.

V Moravanech mají jeden kontejner na textil a i popelnici na kovy, ovšem ta se moc neosvědčila, protože lidé do ní házejí plechovky od barev, které tam nepatří. Počet sběrných míst se zvyšuje zejména podle toho, jak roste výstavba, a v současné době jich je 20. Počet kontejnerů se na každém místě liší, sběrná místa se monitorují, a pokud je to někde zapotřebí, přidá se nový kontejner. Obec má smlouvu s kolektivním systémem Asekol a samozřejmě se společností EKO-KOM.

Snad každý občan Moravan je zahrádkářem s velkým množstvím posekané trávy. Obec ovšem nemá k dispozici vlastní kompostárnu, a proto od letošního roku zavedla, že v sezóně se bioodpad sváží každý všední den. Popelnice jsou umístěny na sběrných místech a biologický odpad vyváží FCC do kompostárny.

Sběrný dvůr v obci není. Proto je dvakrát ročně občanům zajištěn svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Akce probíhá na jaře a na podzim. V sobotu na návsi se odpady soustředí a vždy se odsud vozí několik obrovských kontejnerů, což má na starosti opět firma FCC. Při této příležitosti se provádí i zpětný odběr elektrozařízení.

Občané mají v Moravanech mezi sebou dobré vztahy. Svědčí o tom i to, že kovové odpady se předávají místním rybářům, kteří si s nimi už poradí. V obci se nesmí sbírat elektrozařízení, ovšem v průmyslové zóně je místo zpětného odběru. Problém má obec se stavební sutí, protože se nesmí vyvážet ani do velkoobjemového odpadu, a proto se každý občan o její odvoz musí postarat sám.

Náklady obce na směsný komunální odpad zůstávají v průběhu let v podstatě stejné, přestože stabilně narůstá počet obyvatel. Od roku 1998 začala v Moravanech obrovská výstavba, která vyvrcholila kolem roku 2010, a postavilo se zde velké množství nových rodinných domů. Reálně ovšem produkce směsného komunálního odpadu na osobu klesá.

Moravany kontejnery.png

V kostce

Počet obyvatel vždy k 1. 1. dr

Rok

Počet

2010

1 941

2011

2 187

2012

2 283

2013

2 371

2014

2 467

2015

2 513

2016

2 619

Celková produkce odpadů (v tunách)

Období

Množství

Z toho tříděné odpady

2013

1 140

596

2014

1 022

460

2015

1 363

594

2016

1 375

545

Produkce směsného komunálního odpadu (v tunách)

2010

488

2011

490

2012

522

2013

543

2014

561

2015

769

2016

829

Produkce tříděného odpadu dle komodit (v tunách)

Období

Papír

Sklo

Plast

Bioodpad

Objemný odpad

2010

41

22

16

0

44

2011

43

24

20

56

54

2012

50

29

23

307

42

2013

45

33

19

391

36

2014

43

25

15

264

48

2015

46

24

16

390

34

2016

43

19

19

352

40

V roce 2011 došlo ke změně svozové firmy, do poloviny roku jezdil Van Gansewinkel, od poloviny roku A.S.A. (dnes FCC).

Sběr kompozitních obalů byl zaveden se změnou firmy, ale samostatný svoz byl neefektivní, proto byl domluven sběr kompozitních obalů v rámci sběru plastů.

Příjmy z komunálních odpadů

Období

Poplatky za komunální odpady

Dary za komunální odpady*

EKO-KOM

Příjmy celkem

Vybraná daň z nemovitosti

2010

917 057 Kč

30 200 Kč

242 273 Kč

1 189 530 Kč

1 380 914 Kč

2011

967 677 Kč

36 400 Kč

262 982 Kč

1 267 059 Kč

1 384 412 Kč

2012

1 004 170 Kč

27 365 Kč

228 783 Kč

1 260 317 Kč

1 763 824 Kč

2013

1 064 133 Kč

6 225 Kč

188 057 Kč

1 258 414 Kč

1 617 246 Kč

2014

1 096 775 Kč

8 715 Kč

195 141 Kč

1 300 631 Kč

1 686 886 Kč

2015

1 116 243 Kč

5 561 Kč

207 608 Kč

1 329 412 Kč

1 784 953 Kč

2016**

17 466 Kč

900 Kč

201 435 Kč

219 801 Kč

3 976 775 Kč

* Dary poskytovali někteří občané, kteří v obci bydleli, ale neměli trvalé bydliště.

** U poplatků za komunální odpad se jedná o pohledávky z předchozích let

Výdaje celkem za komunální odpady

2010

1 245 541 Kč

2011

1 230 500 Kč

2012

995 129 Kč

2013

1 039 392 Kč

2014

1 168 644 Kč

2015

1 080 830 Kč

2016

1 035 788 Kč

Článek byl s laskavým svolením převzat z deníku Průmyslová ekologie. Studie zpracovala redakce Průmyslové ekologie. Sběr informací o jednotlivých obcích byl financován Ministerstvem životního prostředí ČR. 

Foto: archiv redakceMáte dotazy či připomínky?

Napištenám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ