Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Příbram, Slaný, Tábor nebo Brno nabízejí kompostéry zdarma

| autor: Hana Tomášková0

Příbram, Slaný, Tábor nebo Brno nabízejí kompostéry zdarma

Města a obce proto využívají dotace, které se jim v rámci OPŽP nabízejí a nakupují kompostéry a biopopelnice, které bezplatně pronajímají občanům.

Příbram

V minulosti město Příbram nabízelo kompostéry zdarma. „Akce se určitě osvědčila. Snížilo se množství bioodpadů v kontejnerech,“ říká Eva Švehlová, tisková mluvčí města Příbram. Nelze však jednoznačně určit, zda snížení množství TKO o zhruba 400 tun mezi roky 2018 a 2019 bylo zapříčiněno využíváním domácích kompostérů. „Rok 2019 byl velmi suchý, proto bylo také méně bioodpadů,“ vysvětluje Eva Švehlová.  

Jak je řešen je bioodpad v Příbrami v současné době? „Bioodpad je na území města řešen umístěnými kontejnery 1100 l po území města, dále umístěnými velkými kontejnery dle harmonogramu TS Příbram a v neposlední řadě je možný odvoz bioodpadů do kompostárny v areálu Sběrného dvora Příbram,“ vyjmenovává Eva Švehlová dané možnosti.

Slaný

V rámci projektu „Město Slaný - Prevence vzniku odpadů“ si mohou občané města bezplatně vypůjčit kompostér. Akce byla spuštěna na počátku tohoto roku. „Město Slaný získalo na dotaci 770 ks kompostérů,“ upřesňuje Dagmar Zusková, vedoucí OŽP města Slaný, a doplňuje: „Zatím bylo občanům předáno 333 ks, ale další žádosti stále chodí. Mimo pronájmu kompostéru si mohou občané našeho města požádat o přidělení nádoby na bioodpad o vel. 120 l nebo 240 l nebo odevzdat bioodpad ve sběrném dvoře. Vše je pro občany zdarma, respektive v rámci místního poplatku.“

Projekt v Příbrami je spolufinancován z Fondu soudružnosti Operačního programu životního prostředí EU. Pro realizaci projektu bylo zakoupeno 770 kusů zahradních kompostérů o objemu 1 000 l každý. Podmínkou pro bezplatné zapůjčení kompostéru je jeho umístění na katastrálním území města Slaný po dobu 5 let a využití nádoby ke kompostování.

Bezplatné zapůjčení funguje na základě smlouvy o výpůjčce. Žádost o kompostér je možné vyplnit elektronicky na stránkách města.

Tábor

Město Tábor zjišťuje, jaký je současný zájem občanů o biopopelnici nebo kompostér. Zvažuje se zde rozšíření systému domácího kompostování.

„Nutno podotknout, že zjišťování zájmu o biopopelnice a kompostéry není z naší strany novinkou. Sběr bioodpadu z domácností máme v Táboře zaveden od roku 2011, domácí kompostování od roku 2014. Kromě toho samozřejmě sbíráme bioodpady ve 3 ze 4 sběrných dvorů,“ upozorňuje Lenka Koubková, vedoucí oddělení ochrany prostředí OŽP města Tábor.

Občané, kteří svůj zájem již projevili v minulosti a na něž se zatím nedostalo, jsou zařazeni v tzv. „pořadníku“ odboru životního prostředí. Ti se již znovu hlásit nemusí. Ke každé nemovitosti je možné dostat maximálně 1 biopopelnici a 1 kompostér. Hlásit se mohou i majitelé rekreačních objektů na území města Tábora.

„Současný průzkum je příprava na 5. etapu rozšiřování sběru bioodpadů prostřednictvím biopopelnic a 3. etapu kompostérů. Celkem máme v Táboře v současné době 2380 biopopelnic a 1620 kompostérů. Všechny nádoby byly získány za pomoci dotace z OPŽP,“ komentuje situaci Lenka Koubková.  

V Táboře žije necelých 35 tisíc obyvatel, což představuje cca. 12 tisíc domácností. Z toho zhruba polovina žije na sídlištích a ostatních v rodinných a bytových domech. Lenka Koubková odhaduje, že zhruba každý druhý rodinný dům v Táboře již biopopelnici má.

„Na základě průzkumu zájmu, který si vlastně vedeme průběžně, jsme v únoru podali žádost o další biopopelnice. Mělo by jich být tentokrát 350, z čehož 135 nádob je určeno pro bytové a panelové domy a 225 ještě k rodinným domkům na základě proběhnuvšího průzkumu. Kromě toho bychom rádi ještě v červenci, v rámci nové výzvy z OPŽP požádali žádost o další kompostéry. Podle zatím shromážděných žádostí to bude asi 200 kompostérů,“ dodává Lenka Koubková.

Brno

Městská společnost SAKO Brno ve spolupráci s Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna realizuje řadu projektů, které mají za cíl předcházení vzniku odpadů. Jeden z nich nese název „Brno kompostuje“. V rámci jeho třetího kola bylo občanům města vydáno celkem 3 000 kusů kompostérů.

„Projekt Brno kompostuje jsme spustili v březnu tohoto roku, k dnešnímu dni jsou již všechny kompostéry vydané a slouží Brňanům,“ uvádí Filip Leder, předseda představenstva společnosti SAKO Brno.

„Smysluplnost třídění bioodpadu vidíme v navrácení kompostu a humusu do půdy. Pouhý svoz nezaručuje splnění tohoto cíle, i proto podporujeme především domácí kompostování se zapravením vzniklého kvalitního kompostu do půdy v místě vzniku odpadu. Jde o nejekologičtější a nejekonomičtější cestu zpracování biologicky rozložitelného odpadu,“ pokračuje Filip Leder.

Za finanční podpory Evropské unie rozdalo SAKO Brno v rámci projektu „Brno kompostuje“ v posledních třech letech více jak 5 000 kompostérů. Cílem projektů je omezit podíl využitelného biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu.

Lidé ze sídlištní zástavby, kteří nemají k dispozici zahrádku vhodnou k uložení kompostéru, mohou bioodpad přinést na jakékoliv sběrné středisko odpadu. V Brně je provozováno 37 sběrných středisek odpadu a další střediska se připravují. V několika městských částech pravidelně probíhá mobilní svoz bioodpadu, v loňském roce bylo takto svezeno celkem 169 tun bioodpadu.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ