Reklama

12. 7. 2020  |  Aktuality  |  Zdroj: Ústecký kraj

Přes šedesát obcí uspělo letos v Programu obnovy venkova

Zastupitelé rozdělili dotace z Programu obnovy venkova, pro letošní rok v celkové výši 16,2 milionu korun. Uspělo 66 žádostí z 220 podaných. Díky programu se letos opraví několik kulturních domů nebo kabiny na fotbalových hřištích, pořídí se veřejná osvětlení v řadě obcí.

Oblíbená soutěž Vesnice roku, která je také hrazena z tohoto programu, byla letos roce zrušená.

„V letošním roce jsme kvůli nezbytným úsporám museli bohužel program skoro o polovinu snížit, přesto se podařilo rozdělit více než 16 milionů a 66 obcí může realizovat své projekty. Program obnovy venkova patří k nejoblíbenějším dotačním titulům, má jasná pravidla a obce vědí, na co a jaké prostředky mohou očekávat. Věřím, že v dalších letech se podaří částku v programu opět navýšit,“ řekl náměstek pro regionální rozvoj Zdeněk Matouš.

Cílem Programu obnovy venkova je podpořit organizační a ekonomické podmínky, aby se obyvatelé venkova a samosprávy vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství.

První oblast podpory jer zaměřená na obnovu a rozvoj venkovské zástavby. Cílem této oblasti podpory je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřejných budov a obnova památek.

Oblast podpory 2 řeší chodníky a místní komunikace. Cílem je zlepšení stavu dopravních komunikací všeho druhu a zvýšení bezpečnosti provozu na nich.

Třetí oblast podpory je určená ke zlepšení životního prostředí, revitalizaci a ochrany krajiny.

Cílem čtvrté oblasti podpory je administrace projektových žádostí pro SFŽP v obcích do 1000 obyvatel.

 

1
Ukázka úspěšného projektu z loňského roku, komunikace v obci Drahobuz - před

 

2
Komunikace v obci Drahobuz - po

 

Foto: zdroj Wikimedia Commons/ Ústecký kraj

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI