Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Praha se zaměří na emise vozidel v silničním provozu. Opatření pomůže zlepšit ovzduší v metropoli

| autor: Praha.eu0

Praha se zaměří na emise vozidel v silničním provozu. Opatření pomůže zlepšit ovzduší v metropoli

Kontrolám dodržování emisních limitů a vozidel s vymontovanými či poškozenými filtry pevných částic už v Praze nic nebrání. Zástupci metropole, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy a vybraných stanic technické kontroly (STK) podepsali memorandum o spolupráci. První kontroly přímo v provozu budou probíhat v nejbližší době.

„Kontroly budou probíhat pravidelně. Zpravidla jednou týdně, ale přesný termín z pochopitelných důvodů zveřejňovat nebudeme. Cíl je jasný. Automobily, které nesplňují příslušné emisní limity, nemají v ulicích Prahy co dělat,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Praha pro tyto účely zakoupí několik speciálních mobilních měřících zařízení, která předá Policii ČR k využívání v rámci silničních kontrol s cílem odhalovat případné závady na kontrolovaných vozidlech. „Deklarovaná spolupráce všech zainteresovaných stran bezpochyby přispěje k celkovému zlepšení jak samotné bezpečnosti silničního provozu, tak i podmínkám pro lepší život Pražanů a návštěvníků hlavního města.“ upřesňuje ředitel Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Tomáš Lerch.

V případě zjištění vážné nebo nebezpečné závady v technickém stavu vozidla hrozí řidiči vozidla pokuta v příkazním řízení na místě až do výše 2000,- Kč, ve správním řízení pak až 2500,- Kč. Zároveň je na základě provedené technické silniční kontroly vozidla omezena i technická způsobilost, a to v případě vážné závady na 30 dnů, a při nebezpečné závadě ztrácí vozidlo technickou způsobilost na místě kontroly. Provozovatel vozidla musí následně po odstranění příslušné závady podrobit vozidlo prohlídce ve stanici technické kontroly.

Vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích následně stanoví případy nebezpečných závad, které vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšují ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí. Za to jsou policisté oprávněni zadržet osvědčení o registraci vozidla a případ následně oznámí jako podezření z přestupku příslušnému správnímu orgánu.

Vzhledem k tomu, že se v těchto případech zpravidla jedná o nebezpečné závady v technickém stavu vozidla, které bezprostředně ohrožují bezpečnost silničního provozu, hrozí řidiči v takovém případě až desetitisícová pokuta, zákaz řízení na 6 až 12 měsíců a 5 trestných bodů do bodového hodnocení řidiče. Provozovateli vozidla pak v případě fyzické osoby hrozí pokuta až 50 tisíc korun a v případě právnické osoby až 100 tisíc korun.

„O těchto kontrolách se mluví už dlouho a nám se teď podařilo najít řešení, které je praktické a nijak nenaruší provoz v ulicích metropole. Naopak věřím, že to povede ke zkvalitnění života Pražanů“, dodává náměstek primátora Petr Hlubuček.

Projekt „Měření emisí vozidel v silničním provozu“ se bude průběžně vyhodnocovat. Memorandum o spolupráci mezi Prahou, Policií ČR a stanicemi technické kontroly není časově omezeno.

Foto: zdroj Praha.eu

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ