Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Pohornická krajina Karvinska změní image, Moravskoslezský kraj představil koncepci řešení tohoto území

| autor: Moravskoslezský kraj0

Pohornická krajina Karvinska změní image, Moravskoslezský kraj představil koncepci řešení tohoto ú

Aby bylo řešení pohornické krajiny Karvinska systematické a koncepční, vznikl projekt POHO2030 - Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030. Pro Moravskoslezský kraj ji vypracovala krajská společnost Moravskoslezské Investice a Development (MSID).

„Po úplném ukončení těžby bude na Karvinsku k dispozici 350 hektarů území. Zatím tato lokalita působí opravdu neutěšeně a najít pro ni smysluplné využití vnímám jako velkou výzvu pro kraj. Tato oblast má velký potenciál, je ideální pro zavádění pokrokových technologií a inovací. Věřím, že se nám tu ve spolupráci s partnery podaří vytvořit prosperující území s pestrým a udržitelným životem. Chceme, aby do roku 2030 byla pohornická krajina územím v pohybu, s novou energií, a to při maximálním využití chytrých řešení. Z Karvinska se tak stane atraktivní lokalita, která zajistí další ekonomický rozvoj regionu, ale také nabídne atraktivní volnočasové aktivity. Bude lákat lidi s vizemi a inspirovat další regiony,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a zdůraznil, že si váží zájmu a participace všech stran, které se na řešení pohornické krajiny chtějí podílet.

Na nové koncepci POHO2030 intenzivně pracovalo MSID celý rok, jejímu vzniku předcházely podrobné odborné analýzy zaměřené na různé oblasti - na krajinářskou architekturu, geomorfologii, územní plánování a také na výskyt různých rostlin a živočichů, a to včetně těch chráněných. Návazně byla připravena návrhová část, která obsahovala první záměry revitalizace a následného využívání pohornické krajiny.  

S koncepcí se ztotožnily všechny zúčastněné strany, tedy vedení dotčených měst, zástupci klíčových společností (například DIAMO, Asental Land, OKD) a zástupci dalších subjektů jako jsou vysoké školy, zájmová sdružení a regionální instituce. Dnes (17. 7.) podepsaly Memorandum o spolupráci na obnově a rozvoji území přes tři desítky signatářů, včetně hejtmana kraje, primátorů měst nebo ředitelů klíčových firem.

„Memorandem by měla být ukončena analyticko-návrhová část prací na koncepci a projekt by měl přejít do etapy rozvoje území skrze realizaci konkrétních pilotních projektů. Koncepce počítá s obdobím až do roku 2030. Její podoba a projekty, které se budou v území realizovat, mohou výrazně ovlivnit tvář krajiny na dlouhá léta dopředu. Koncepci považuji za stěžejní úkol naší společnosti. Je to velká zodpovědnost nejen pro nás, ale také pro samotný kraj, zúčastněná města a další instituce, které jsou v tomto území zainteresovány,“ dodal ředitel MSID Tomáš Kolárik. Právě MSID bude rozvojové aktivity koordinovat, vznikne pracovní skupina a sdílený virtuální prostor, nová platforma, která bude společnou činnost integrovat.

„Do spolupráce na obnově území Karvinska jsme zapojeni již od samého začátku a jsme velmi rádi, že se k podpisu memoranda můžeme připojit. Naše společnost chce přispívat k hospodářskému rozvoji regionu, a proto považujeme za důležité vrátit území do takového stavu, aby se do něj opět vrátil plnohodnotný život včetně ekonomických aktivit místních obyvatel. Skutečně oceňujeme koncepční přístup k řešení rozsáhlých těžbou dotčených lokalit a fakt, že se počítá se zapojením všech subjektů, kterých se záležitost týká,“ řekla generální ředitelka Asental Land Radmila Kuzicová.

Obnova pohornické krajiny Karvinska je ambiciózní projekt, který bude finančně velmi náročný. Moravskoslezský kraj už vyčlenil prostředky na přípravu celé koncepce a počítá i s další finanční účastí. Financování konkrétních projektů bude ovšem hlavně v rukou soukromých vlastníků, kterých se toto území dotýká. 

„Obnově těžbou zničených území je nakloněna také Evropská unie. Chceme toho využít, a tak jsme se vrhli do přípravy rozsáhlého integrovaného projektu, který předložíme do výzvy komunitárního programu LIFE. Díky němu bychom mohli z evropských zdrojů získat až deset milionů eur na desetileté období. Projekt jsme už představili ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi, věřím, že ministerstvo náš projekt partnersky podpoří. Budeme také rádi, když se do projektu zapojí i další regionální partneři, které se chystáme oslovit. Projekt LIFE je pro náš region velkou příležitostí, kterou si nechceme nechat proklouznout mezi prsty,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro evropské projekty Jan Krkoška a doplnil, že koncepce POHO2030 kromě evropských peněz z programu LIFE počítá i se soukromými investicemi a financemi z vládního programu RE:START, který je určený na revitalizaci regionů postižených těžbou uhlí. Specificky vyhlašované výzvy pro uhelné regiony v České republice by mohly do budoucna představovat finanční podporu pro konkrétní projekty v tomto území.

K Memorandu o spolupráci na realizaci Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030 a na rozvoji území se s Moravskoslezským krajem a MSID připojily také obce Doubrava, Horní Suchá, Stonava, město Orlová, statutární města Havířov a Karviná.

Zapojily se i společnosti Asental Land, Advanced World Transport, AWT Rekultivace, Diamo, Green Gas DPB, Lesy ČR (krajské ředitelství Frýdek-Místek), OKD, OKK Koksovny, Povodí Odry, Residomo, Římskokatolická farnost Karviná – Doly, Ředitelství silnic a dálnic ČR (správa Ostrava), Veolia Energie ČR.

Partnery dále jsou Agentura pro podporu a podnikání a investic CZECHINVEST, BeePartner, Dolní oblast Vítkovice, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Lázně Darkov, Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Moravskoslezské inovační centrum, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, Ostravská univerzita, Regionální sdružení území spolupráce Těšínského Slezska, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Slezská univerzita v Opavě, Svazek měst a obcí okresu Karviná, Ústav geoniky AV ČR, VŠB-TU, WEST MEDIA (provozovatel DinoParku).

Foto: zdroj MSK

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ