Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Obcím vznikla od 1.4.2019 povinnost zajišťovat celoročně sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu

| autor: Hana Tomášková0

Obcím vznikla od 1.4.2019 povinnost zajišťovat celoročně sběr biologicky rozložitelných komunálníc

Smyslem je, aby materiál využitelný na kompost nebo v bioplynových stanicích zbytečně nekončil na skládce nebo ve spalovně.

Doposud se odpad rostlinného původu z hnědých popelnic svážel od začátku dubna do konce října. Nové opatření by mělo přispět i k tomu, že se více naplní zatím nedostatečně využité kapacity kompostáren, jichž v posledních letech v České republice vzniklo více než pět set.

Podle údajů Ministerstva životního prostředí vzniklo do loňska 529 kompostáren, nejvíce ve Středočeském, Olomouckém a Jihočeském kraji a na Vysočině. Všechny dohromady by mohly zpracovat ročně až 2,6 milionu tun bioodpadu, ve skutečnosti ho však využily jen 1,4 milionu tun (52,28 procenta).

Pokud obce již na svém území mají zaveden systém komunitního kompostování, pak podle vyhlášky bioodpady z hnědých popelnic svážet nemusejí. Bioodpady lze sbírat také např. ve sběrných dvorech.

Některé obce a města celoroční sběr biologicky rozložitelného odpadu již zajišťují (např. Hradec Králové, Ostrava či Rožnov pod Radhoštěm).

Jaký dopad bude mít na obce nové nařízení jsme se zeptali Lubomíra Dragouna, starosty Města Vlachovo Březí a Lubomíra Hradila, starosty obce Žeravice.

Co jako starosta říkáte tomu, že obcím vznikla od 1.4.2019 nová povinnost, a to zajišťovat celoročně sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu?

„Sběr a ukládání BRKO mimo směsný komunální odpad je v pořádku. Snížíme tím hmotnost ukládaného odpadu na řízené skládky a tím snížíme i vynakládané prostředky za uložení odpadu. Další záležitostí bude ochota občanů takový odpad vytřídit a odvézt do sběrného dvora anebo jej uložit do komposterů, které jsme zájemcům poskytli v celkovém počtu 96 kusů,“ říká Lubomír Dragoun.

Jakým způsobem se toto nařízení dotkne konkrétně Vaší obce?

„Vzhledem k tomu, že bioodpad sbíráme od občanů v bio popelnících celoročně, každé druhé úterý, tedy ve čtrnáctidenním cyklu, a celoročně máme umístěný velkoobjemový kontejner na jeho sběr, tak se nás změna ničím nedotkne,“ podotýká  Lubomír Hradil.

„Město Vlachovo Březí zřejmě nebude mít problém zajistit sběr BRKO celoročně, jelikož provozujeme sběrný dvůr a prostřednictvím tohoto zařízení jsme schopni toto nařízení splnit,“ odpovídá Lubomír Dragoun.

A dále upřesňuje: „Určitě ovšem nejsme schopni zajistit takovýto odběr přímo od domů občanů, podobně jako odvoz komunálního odpadu. Na toto nejsme zařízeni, takže budeme očekávat dovoz odpadů rostlinného původu od občanů do sběrného dvora. Dosud provozujeme komunitní kompostárnu, kde máme ale omezené kapacitní možnosti. Bude nutné vybudovat nové zařízení ke kompostování a vybavit toto zařízení mechanizací. V tom vidíme problém, protože doba, kdy byla takováto zařízení dotačně podporována je pryč a my jsme nemohli dotací využít, jelikož jsme nevlastnili vhodné pozemky a bylo potřeba i upravit územně plánovací dokumentaci. Vlastnictví pozemků se nám podaří po dokončení komplexní pozemkové úpravy a změnou územního plánu splníme požadavek i rámci tohoto legislativního institutu. Investiční možnosti města jsou ovšem limitovány a nasměrovány jinam, a tak bychom velmi přivítali vyhlášení podobných dotačních titulů pro výstavbu a vybavení kompostárny, které proběhly dříve. Bez takové pomoci nejsme schopni v dohledné době kompostárnu zřídit a provozovat.“

Foto: ilustrační/ PixabayKomentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert