Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Obcím brzy přibydou nové povinnosti při nakládání s odpadem

| autor: Hana Tomášková| zdroj: Milan Havel, Arnika0

odpady20.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Komunální odpad v ČR stále končí většinou na skládkách. Odpadová legislativa však vyvíjí tlak na obce a doba nutných změn se blíží. Správa v oblasti odpadů byla přenesena až na obce a starostové tak řeší mimo jiné zbytkové odpady, snížení produkce směsného komunálního odpadu, vyšší míru třídění a především ekonomiku odpadového hospodářství.

Vybrané povinnosti obcí:

Obce jsou povinny zajistit místa pro odkládání papíru, skla, plastů, kovů, rostlinných tuků a olejů, bioodpadů. Minimálně 2× ročně zajistit sběr nebezpečných odpadů. Obce kromě toho určují, kam se odkládá směsný a objemný odpad, případně další odpady. Obce mohou určit i velikosti nádob. Lze regulovat objem popelnic v domácnostech.

Nové povinnosti obcí:

  • Od roku 2023 musí obce zajistit dotřiďování objemného odpadu (vytřídit minimálně kovy, dřevo, velké kusy plastů). Doteď se počítalo, že odpad je dotříděný. To však již nestačí. Skládková směrnice, kterou Česká republika přijala, požaduje, aby na skládky nebyly umisťovány zbytkové odpady.
  • Od roku 2025 budou obce povinny zajistit třídění textilu.
  • V roce 2025 by obce v ČR měli vytřídit 60 % komunálních odpadů. Cíle dále porostou (rok 2030 a 2035).

Správa v oblasti odpadů přenesena na obce

Významným faktorem stavu OH ČR je to, že správa v oblasti odpadů byla přenesena až na obce. To však vyžaduje značné znalosti této oblasti – například při nastavení systému, zhodnocení jeho efektivity. „V obci musí být osoba, která se tomu dlouhodobě věnuje, musí tomu rozumět," říká Milan Havel.

Obce mohou vydat obecně závazné vyhlášky o systému obce a o místním poplatku. Nově je nutno vyhlášky evidovat. Sbírku lze využít i jako inspiraci či zdroj kontaktů.

Nakládání s odpady

Arnika graf

Problémem ČR je vysoká produkce směsného komunálního odpadu (SKO)

ČR skládkuje cca 2× více odpadů než EU. Díky tomu, že jsme důsledně neimplementovali skládkovou směrnici, máme zhruba o 70 kg/ob/rok vyšší produkci SKO a OO. Tuto nesrovnalost by měla vyřešit nová legislativa.

ČR vytřídí cca o 10 % méně komunálních odpadů, než je průměr EU. Nicméně máme i pozitiva: spotřeba obalů v ČR je nižší než v Evropě a stejně tak i spotřeba papíru. „O tuto výhodu však přicházíme," upozorňuje Milan Havel.

Havel Arnika graf
Zdroj: Milan Havel/ Arnika

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 zahrnuje metodiku, jak se vypočte požadovaná úrveň třídění. MŽP zavedlo nové katalogové číslo pro popel z uhlí - toto číslo se do bilance nezapočítává. Již však existují firmy, které sbírají popeloviny.

Co je třeba udělat pro splnění cílů nové legislativy

Pro splnění cílů nové legislativy je třeba snížit produkci SKO z obcí pod 150 kg/ob/rok, u firem na cca 30 kg/ob/rok, celkem z 260 na 180 kg/ob/rok. Vytřídit bude třeba i část objemných odpadů.

Bioodpady mají stále nejvyšší podíl v SKO. Asi 28,5 % podle posledních dat z MŽP tvoří biologicky rozložitelné odpady. K tomu je nutné připočítat ještě bioodpad v podsítné frakci. Tedy lze říci, že 30 – 40 % z SKO tvoří bioodpady. Obecně se v SKO vyskytuje nejvíce kuchyňských odpadů.

V této souvislosti je nutné zmínit tzv. mokré kuchyňské odpady - například v zahraničí je lze výborně využívat. Nemusí to být pouze v bioplynové stanici. Může být využita moderní kompostárna, kterou by mohl postavit svazek obcí. Tím se stává projekt dostupnější řadě obcí.

Domácí kompostování pro obec nekončí předáním kompostéru. Nelze zapomínat na související pravidelnou kontrolu nádob na SKO. Je třeba prověřit, zda se tu nevyskytuje biologicky rozložitelný odpad.

Komunitní kompostárny by podle posledních informací od Ing. Gabriely Bulkové, MBA, z MŽP (zdroj Milan Havel) měly být zahrnuty do vykazování v rámci cílů obce.

Arnika graf2
Zahrnuje sběr na školách a odpad z výkupu surovin./ zdroj: Cenia/ Arnika

Informace o produkci komunálních odpadů v jednotlivých evropských zemích jsou zveřejňovány na webu Eurostatu. Po sjednocení údajů MŽP a ČSÚ produkce komunálních odpadů v ČR odpovídá zhruba průměru EU.

Nejobtížnější bude rok 2025

„Až 80 % obcí potřebuje svůj systém odpadového hospodářství přenastavit," říká Milan Havel. To znamená, že až 80 % obcí může snížit produkci směsného odpadu.

Snížení produkce směsného komunálního odpadu

Klíčové jsou oblasti:

  • Systém sběru odpadů a regulace velikosti nádob – pružnost regulace je nutná. Velké popelnice nemotivují lidi k třídění. Pokles SKO souvisí s objemem nádob, které obec používá. Je nutné se dostat pod 2,5 až 3 l/ob/den. Tam, kde zavedli tzv. door to door systém (D2D), stačí objem nádoby 10l/ob/týden.
  • Frekvence svozu - např. 4 týdenní svoz – v některých městech mají navíc extra kontejner, ke kterému dostaly klíče pouze vybrané domácnosti
  • Bioodpad
  • Motivační systémy - poplatky
  • Vážení odpadu, čipování nádob atd.
  • Osvěta občanů

Osvěta občanů

Většina občanů netuší, jaké jsou náklady na odpadové hospodářství. Veřejnost netuší, jak fungují motivační systémy v odpadovém hospodářství, nemají znalosti a často ani základní orientaci.

Podle nové legislativy jsou obce povinny informovat veřejnost o systému nakládání s odpady a jeho výsledcích, tedy produkci a ekonomice, a o možnostech prevence.

Přečtěte si také:

Občané, víte, kolik obec stojí vývoz jedné tuny odpadu?

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM