Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Nevadí, že jsme jen do počtu. Velká města do jisté míry dotují malé obce

| autor: Hana Tomášková0

Nevadí, že jsme jen do počtu. Velká města do jisté míry dotují malé obce

Jak to vypadá na Blanensku

Celkem 76 obcí z Boskovicka a Blanenska je pro oblast vodního hospodářství sdruženo v dobrovolném Svazku vodovodů a kanalizací okresu Blansko. Svazek vznikl v roce 1993. Je majitelem veškerých vodovodů a kanalizací v obcích a městech, které jsou jeho členy. Účelem svazku je zabezpečení zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod obcí sdružených ve svazku a rozvoj vodárenských soustav, kanalizací a ČOV.

Součástí svazu jsou i velká města, která mají při valné hromadě počet hlasů odpovídající jejich velikosti a počtu obyvatel,“ upozorňuje Olga Dočkalová, starostka obce Sudice, „To se může zdát jako diskriminační pro malé obce. Ale ono to funguje na bázi solidarity, takže velká města do jisté míry dotují malé obce. Nám tak nevadí, že jsme tam jen do počtu.“

Solidarita v tomto případě znamená, že velká města jako jsou Blansko, Boskovice nebo Letovice dotují ve svazku malé obce, které se mohou připojit na jejich infrastrukturu a nemusí samy budovat vodovod, případně kopat studny, a zajišťovat vodu z mnoha kilometrů vzdálených zdrojů.

Malé obce mají ze členství ve svazu spíše výhody. Nevýhody pociťují velké obce, které vybírají vodné a stočné, které by mohlo být pro tyto větší obce a města levnější. „V momentě, kdy má především malá obec samostanou čističku, dostává se do finančních problémů a je v těžké mínusovosti, nikdy provoz nezaplatí ze stočného, to by muselo být několikanásobně vyšší,“ konstatuje Olga Dočkalová.

Svazek vybírá peníze od obyvatel členských obcí formou vodného a stočného, stanoveného pro všechny členy stejně. Z kalkulací vodného a stočného a z provozu vodohospodářské infrastruktury se vypočítává zisk (plusovost) nebo ztráta (mínusovost). Plusová města tedy mají na jednu stranu vyšší vodné a stočné, než kdyby byla mimo Svazek, na druhou stranu mohou díky plusovosti tyto peníze využít na investice do vodovodů a kanalizací. (Ale ne v plné výši vypočtené plusovosti).

Máme velkou výhodu, protože máme silný přivaděč pitné vody z Velkých Opatovic, který provozuje Vodárenská,“ říká Olga Dočkalová, „Vodárenská spadá pod Svaz vodovodů a kanalizací a my jsme členem Svazu, takže je vlastněná jen obcemi a městy.“

Kdo se podílí na vodohospodářství na Blanensku

Svazek vodovodů a kanalizací Blansko je společníkem Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o. Ten je jediným akcionářem společnosti Vodárenská akciová společnost a.s. V něm jsou sdruženy svazky měst a obcí nebo samostatné obce. Zatímco Svazek je vlastníkem veškeré infrastruktury, Vodárenská má na starosti dodávku pitné vody a provoz celé sítě. Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí inkasuje zisk z Vodárenské akciové společnosti a vyplácí jej zpět do jednotlivých svazků měst a obcí.

Pro jednoduchost:

Města a obce se sdružují do svazků.

Svazky měst a obcí jsou členy Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí.

Svaz vodovodů měst a obcí je 100 % vlastníkem Vodárenské akciové společnosti.

Vztahy s provozovatelem

To, zda bude spolupráce fungovat, ovlivňuje také kvalita komunikace s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury. „My máme skvělé vztahy s Vodárenskou. Je s nimi výborná komunikace,“ chválí Olga Dočkalová spolupráci a uvádí, že Vodárenská rychle reaguje a pravidelně informuje členské obce o svém provozu. „Řeknou nám, co kde opravili, do čeho investovali, co přinese legislativa. Máme tak pocit, že víme, co dělají,“ uvádí Dočkalová.

Čističky odpadních vod provozuje Vodárenská akciová společnost, je tedy na ní, aby vše fungovalo a čistička plnila limity. Vodárenská bere vzorky i z obcí, které nemají čističku a kontroluje je z hlediska plnění limitů vypouštění odpadních vod.Penalizování černých odběratelů

V případě využívání kanalizace nemám páky na občany. Nemám možnost zjistit, zda někdo není napojený načerno nebo napřímo bez septiků,“ stěžuje si Olga Dočkalová, „Jak může starosta postihovat tento typ občanů? V současné době pro to není žádná legislativní podpora.“

Financování

Obce platí vodné a stočné a mají plusovosti a mínusovosti. Vodárenská akciová společnost investuje do oprav a zajišťuje veškerou agendu. Svazek zajistí projektovou dokumentaci, žádosti o dotaci, vypracování měsíčního záměru, případně výběrové řízení.

Členství ve Svazku zabraňuje také tzv. zpolitizování vody. Někdy města či obce z důvodu politické „líbivosti“ zvolí nízké ceny za vodné a stočné, aby získaly popularitu u občanů. I na úkor toho, že potom nemají na obnovu infrastruktury.

Foto: Hana TomáškováMáte dotazy či připomínky?

Napištenám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.
Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ