Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Na výměny kotle mají Středočeši k dispozici celkem 515,5 milionů korun

| autor: Středočeský kraj0

Na výměny kotle mají Středočeši k dispozici celkem 515,5 milionů korun

Dalších pět tisíc domácností by mohlo v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací pro období 2019-2023 získat potřebnou finanční pomoc na výměnu starého kotle za nový. „Bude to zřejmě poslední jistá možnost, jak finanční příspěvek na výměnu kotle získat, a proto by si občané neměli nechat ujít. Žádat o dotaci budou moci už od 3. června, a to až do 30. června 2022,“ shodli se společně náměstek hejtmanky pro oblast financí Gabriel Kovács s náměstkem ministra životního prostředí Janem Křížem na společné tiskové konferenci. „Jsem rád, že ve Středočeském kraji byl v předchozích výzvách velký zájem majitelů rodinných domů o ekologičtější zdroje tepla a věřím, že tomu tak bude i v této výzvě,“ dodal náměstek Kříž.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo vyhlášení 3. výzvy kotlíkových dotací pro nové období 29. dubna 2019. Od 3. května 2019 visí Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019-2023“ na úřední desce krajského úřadu, kde zůstane až do 30. prosince 2024. Od 3. června od 10:00 mohou zájemci podávat své žádosti, a to až do 30. 6. 2022 do 16:00, nebo do vyčerpání peněžních prostředků.

„Žádosti budou podávány elektronickou formou. Tuto elektronickou žádost vyplní žadatelé v prostředí webového prohlížeče na portálu Středočeského kraje. Pro otevření žádosti je zapotřebí použít odkaz na webové stránce: https://kotliky.kr-stredocesky.cz/zadostŽádáme všechny žadatele, aby si tento odkaz uložili do oblíbených položek svých počítačů a k přístupu do žádosti ho výhradně využívali. Elektronická žádost je nezbytná pro registraci žádostí,“ upozornil náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2011).  V druhém kroku je konečný uživatel povinen doručit nejpozději do 20 pracovních dní od data odeslání žádosti v elektronické podobě vygenerovanou a podepsanou žádost v listinné papírové podobě se všemi náležitostmi a přílohami v obálce na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21.

Náměstek hejtmanky Gabriel Kovács také připomněl, že finanční dotace bude poskytována do maximálního podílu 75 % způsobilých výdajů v případě, že se bude jednat o instalaci plynového kondenzačního kotle, kdy konečný uživatel může obdržet dotaci nejvýše 95 tisíc korun. Podílu 80 % způsobilých výdajů lze dosáhnout, bude-li instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním. V tomto případě může konečný uživatel dosáhnout na dotaci nejvýše 100 tisíc korun. A 80 % způsobilých výdajů bude dosaženo i v případě, že bude instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu. Končený uživatel může v tomto případě obdržet dotaci nejvýše 120 tisíc korun.  Finančně podporován tak již nebude kombinovaný kotel uhlí/biomasa.

„Finanční podpora bude žadatelům navýšena o dalších 7,5 tisíce korun tehdy, bude-li výměna starého kotle za nový provedena v seznamu obcí, který bude součástí vyhlášeného programu. Jde o obce, které jsou na tom z hlediska znečištění ovzduší ve středních Čechách nejhůře,“ řekl G. Kovács a v této souvislosti dodal: „Středočeský kraj chce občanům pomoci splnit povinnost výměny kotlů, a proto jim nabídne možnost takzvané zálohové platby, a to mladým lidem od 18 do 29 let a seniorům nad 65 let v obcích, které jsou takzvaně prioritními obcemi. To znamená, že je v nich zvýšená koncentrace emisí.“

Možnost zálohové platby se bude také týkat devíti plošně vybraných ekonomicky slabších regionů, a to Městce Králové, Mšena, Příbrami, Rakovníka, Sedlčan, Slaného, Votic, Vlašimi a Zruče nad Sázavou.

Dále mohou o zálohovou platbu požádat držitelé průkazu pro osoby zdravotně postižené, bez ohledu na věkový limit a místo realizace ve Středočeském kraji.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová společně s náměstkem Gabrielem Kovácsem připomněli, že od 1. 9. 2022 lze provozovat pouze taková zařízení, která splňují emisní třídu 3. a vyšší. Tedy, že nastane zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy bez ohledu na to, kdy byly pořízeny. Za nedodržení tohoto nařízení může být uložena sankce až do výše 50 000 Kč. „Pro občany kraje je skutečně možnost využití finanční dotace v rámci nyní vypsané výzvy jednou z posledních možností, jak na pomoc s uhrazením nového tepelného zdroje dosáhnout, a proto je vyzýváme, aby neváhali, a tak učinili,“ závěrem prohlásila hejtmanka.

Pro žadatele, kteří si nebudou pamatovat odkaz žádosti, připravil krajský úřad na svých na webových stránkách (kr-stredocesky.cz) rozcestník, který je dostupný již od 15. 5. 2019. Od tohoto data na něm bylo a je možné si žádost předvyplnit a uložit data pro pozdější nahrání do žádosti při vlastní registraci. Levá část rozcestníku umožňuje přístup na stránku kotlíkové dotace, kde je zveřejněn odkaz na elektronickou žádost, znění Programu, návod „Jak vyplnit elektronickou žádost“, a další metodické dokumenty, relevantní k žádosti o dotaci. Žadatelé se mohou se svými dotazy obrátit na pracovníky krajského úřadu buď prostřednictvím bezplatného telefonního čísla 800 440 430 nebo na e-mail: kotliky@kr-s.cz.

Tisková konference (Obrázek se otevře do nového okna)

Tisková konference (Obrázek se otevře do nového okna)

Tisková konference (Obrázek se otevře do nového okna)

Tisková konference (Obrázek se otevře do nového okna)

Úvodní foto: ilustrační/ redakce  

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ