Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

MÚ Písek má již 2 elektromobily, chystá se ekologizace hromadné dopravy

| autor: Hana Tomášková0

MÚ Písek má již 2 elektromobily, chystá se ekologizace hromadné dopravy

Městský úřad v Písku zakoupil druhý elektromobil

S rostoucím počtem automobilů na svém území se potýká také Písek. Proto se městský úřad rozhodl zakoupit již druhý elektromobil, který budou využívat jeho zaměstnanci ke služebním účelům. Výběrem nakonec prošel Nissan Leaf. Druhý elektromobil zůstane i nadále určen pro činnost domovní bytové správy.

Vozidlo bylo dodáno na základě veřejné zakázky malého rozsahu,“ říká Eva Vanžurová, starostka města Písek, „Požadovanými parametry byly například počet míst ve vozidle, kapacita baterie, homologovaný dojezd nebo čas potřebný na rychlodobití na kapacitu 80 %. Hodnotící komise vyhodnotila obdržené nabídky, hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky, tedy nejnižší nabídková cena.“

Využití dotace

Celková cena elektromobilu činila 738 690Kč bez DPH. Město k nákupu využilo také dotaci ve výši 220 tisíc korun ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Provoz a dobíjení

Elektromobil využívají ke své činnosti mnohé odbory úřadu při zajišťování činnosti v píseckém regionu,“ vysvětluje Eva Vanžurová, „Zejména pracovnice odboru sociálních služeb MÚ Písek si k vozidlu našly pozitivní vztah, využívají jej pro zajištění potřebných činností v terénu.“

Vozidlo je dále využíváno pro delší cesty, například do Českých Budějovic. Za jedno roční období bylo vozem najeto přes 8 tisíc kilometrů.

Dobíjení e-vozidla probíhá průběžně. „Pro městský vozový park máme většinou zajištěno garážování, tak i pro toto nové vozidlo máme určeno stálé parkovací místo,“ upřesňuje Eva Vanžurová, „U běžných aut řidič vždy dotankuje PHM. U elektrovozidla pak řidič rozhodne, zda při jeho zaparkování využije palubní nabíječky, tzv. Wallboxu (jedná se o malé zařízení instalované na zdi garáže, jehož prostřednictvím se přes noc baterie vozidla dobijí). Taktéž je možné e-vozidlo krátce ponechat zapojené na rychlodobíjecím stojanu, který spravuje společnost EON a je k dispozici na parkovišti Na Výstavišti, což je nedaleko centra.“

Provozní klady i uživatelská spokojenost

S elektromobilem nemáme žádné problémy. V létě se užívá více a i na delší trasy, například do Prahy. V zimním období musí být řidiči obezřetní a stav baterií si hlídat, přeci jen je znát, když se používají prvky zvyšující komfort jízdy jako je topení a poslech dopravního zpravodajství,“ shrnuje Eva Vanžurová a doplňuje na závěr: „Významným faktorem používání elektromobilu je kromě hospodárného provozu i jeho snadná údržba.“

Smart Písek a elektromobilita

Podpora elektromobility je logickou součástí programu Smart Písek. K výměně nehospodárných vozů za elektromobily přistoupil městský úřad již v roce 2017.

Město Písek se k elektromobilitě staví kladně,“ říká Patrik Horažďovský, Garant mobility organizační složky Smart Písek. Byly spuštěny nabíjecí stanice, včetně veřejných rychlodobíjecích stanic, protože dobře rozvinutá infrastruktura dobíjecích stanic je základem pro rozvoj elektromobility. Písek spolupracuje se zahraničními městy v rámci několika projektů, jejichž cílem je zajistit dostatek nabíjecích stanic, parkovacích míst i další rozvoj energetické infrastruktury.

Projekt na sdílení vozidel

Nyní je v jednání možný projekt, který by řešil sdílení vozidel, a to vozidel také bezemisních,“ informuje Patrik Horažďovský, „Nejprve bychom sdílení cílili nejspíše na úředníky a poté i na veřejnost. Uvidíme, jestli projekt bude zajímavý a jestli by mohl být implementovaný.“

Písek již v loňském roce zavedl tzv. bikesharing, tedy sdílení jízdních kol. O službu veřejnost projevila velký zájem, město se podílí na jejím provozu finančně i formou osvěty. Snaží se také zapracovat na dobudování cyklistické infrastruktury.

Řešení je nabízeno jako balíček opatření. Celkově je snahou začít elektromobilitu v první fázi zavádět na městských vozidlech, nikoliv na soukromých,“ doplňuje Patrik Horažďovský.

Městská hromadná doprava

Souvisejícím tématem a obsahem balíčku opatření je městská hromadná doprava,“ upozorňuje dále Patrik Horažďovský, „Již v tuto chvíli víme, že celý vozový park městské hromadné dopravy bude v průběhu tohoto roku vyměněn za vozidla na elektrický pohon a pohon CNG. Tedy další část dopravy, která bude nízkoemisní. Zároveň je snahou nabízet možnosti elektromobility i pro obyvatelstvo, například zajištěním nabíjecích stanic, zde ale je potřeba našlapovat opatrně. Rozhodně není cílem říct, že nyní všichni mají přestoupit na elektrovozidla. V současnosti totiž je přeneseně možné tvrdit, že elektromobil má stejnou uhlíkovou stopu jako standardní spalovací motor, možná i větší. Jen je ta stopa v jiné části republiky. Je tedy potřeba působit nejen na městské úrovni, ale i na úrovni státu, aby zajistil legislativu a obecně procesy tak, aby skutečně byla elektromobilita dopravou čistou.“

Foto: ilustrační/ Wikipedia/ redakce archiv/ město Písek/ Smart Písek

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert