Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Který čerchmant to těm městům a obcím nakukává

| autor: Pavel Mohrmann2

pavel_karikatura
zdroj: Pavel Mohrmann

V poslední době jsme zaznamenali zvýšený tlak na realizaci projektů dotřiďování směsného komunálního odpadu a já si tak říkám, zda si ti, kterých se to týká a rozhodují o schématu odpadového hospodářství, uvědomují, do čeho jdou.

Asi není náhoda, že subjekty zodpovědné za nakládání s odpady, tedy především obce a města, připouštějí při svém rozhodování nad dalším rozvojem svých odpadových hospodářství, možnost budovat dotřiďovací linky – a klidně i velmi sofistikované a tedy velmi nákladné. Vždy si říkám, který čerchmant to těm zastupitelům našeptává.

Obce a města vynakládají spousty sil a peněz na zefektivňování třídění primárního, tedy toho, které provádíme téměř všichni doma. Nemohu si pomoci, ale v mé černé není nic, čím by stálo jakémukoli odpadáři za to se zabývat. Není tam žádné bio včetně kuchyňského odpadu, téměř žádný plast, papír, polystyren, žádná plechovka, PET…, jen opravu děsivá směs čehosi, co opravdu není možné nijak využít. Tedy takhle.., ono by se asi něco našlo, každému kusu z toho hnusu by se musel věnovat náležitý čas a péče, trochu té energie a vody a šlo by to. Ovšem člověk, který by to dotáhl až sem, bude zřejmě stižen jistou formou obsese.

Ten, kdo chce postavit dotřiďovací sofistikovanou linku u nás, to jest v České republice, má jistě ušlechtilé důvody. Ti, kdo o správnosti této cesty právě obcím a městům prezentují výhody těchto zařízení, si na ušlechtilosti a závazných cílech a výhodnosti a komplexnosti řešení při svých prezentacích dávají záležet. Dávají příklady ze zahraničí a uvádí jejich čísla a předkládají je jako vzor.

Jenže u nás je už ta černá popelnice přetříděná. Takže pokud někdo bude předkládat jako vzor Polsko nebo ostrovy, manipuluje. Asi se pletu nebo jsem úplně mimo, ale pokud někdo bude chtít dotřiďovat směsák, dá za sofistikovanou technologii půl miliardy jak u nás, tak v Anglii a i v Polsku. Pokud bude opravdu dobrá, roztřídí tato linka odpad třeba na 15 hromádek. Budou tam různé druhy plastů, kovů, skla, tetrapaků, bia atd… V Anglii a Polsku to bude 15 velkých hromad, v našich luzích a hájích budou ty hromádky velké jako krtince. Oproti zemím, kde neprobíhá tak masivní primární separace, určitě.

Rozhodně nejsem nepřítelem třídících linek a ani mi nepřísluší je hodnotit. Naopak. Je to věc, která když se vhodně použije, může ušetřit hodně peněz a práce. Jen musí být součástí vhodného systému. To ten náš prostě není.

Pokud odstraníme kontejnery různých barev a nahradíme je pouze dvěma, naučíme lid třídit jen do dvou popelnic, tedy na nerecyklovatelný směsák a na recyklovatelné odpady, pak už budou mít třídičky terno. Proč ne. V našem systému je to jen obrovské zdražení o něco, co nemá dostatečný materiálový efekt a odpady to neřeší.

Komentáře

  1. Také je výpočet procent pro obce nastaven na odděleně soustředěné komunální odpady, takže se zde započítává jen odpad v barevných kontejnerech a vytřídění recyklovatelných složek z černé popelnice už jim ke splnění 70 % odděleně soustředěných recyklovatelných komunálních odpadů nepomůže. Počítá se jen to prvotně odděleně soustředěné do barevných kontejnerů a nikoli plasty atd. následně vytahané ze směsného odpadu.

  2. Do výpočtu recyklovatelných složek se zatím nezapočítává ani bio, které jde na domácí kompostér (předcházení vzniku odpadů), přitom je tam stejný princip "zpracování" materiálu jako na kompostárně. Chtělo by to vymyslet Českou kličku :-)

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
e-Salon