Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Konference Smart aneb chytrý venkov, chytré regiony, chytrá města

| zdroj: Kraj Vysočina0

Konference Smart aneb chytrý venkov, chytré regiony, chytrá města

Školení jsou určena zejména zastupitelům obcí a zástupcům místních akčních skupin a mají za cíl nejen zlepšit informovanosti o konceptu smart a jeho využitelnosti, ale též nabídnout prostor pro výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe.
„Ucelenějším způsobem se Kraj Vysočina problematikou smart zabývá od roku 2017, kdy přijal strategický koncept Smart regionu Vysočina a na něj navazující akční plán,“ přiblížil Pavel Pacal, náměstek hejtmana kraje pro oblast regionálního rozvoje. „V naší rozvojové činnosti se snažíme maximálně využívat moderní technologie a vytvářet s jejich pomocí komplexní inovativní řešení, která přispívají k vyšší kvalitě života obyvatel a zároveň zohledňují principy udržitelného rozvoje a efektivní správy věcí veřejných.“

Příklady aktivit, kde Kraj Vysočina principy smart úspěšně uplatňuje, představili Jiří Pokorný, předseda Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina, a Iveta Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina. Jedná se například o zavedení energetického managementu, který systémově řeší inteligentní hospodaření s energiemi v několika stovkách budov v majetku kraje. S aplikací nových technologií a inovací počítá Akční plán Smart regionu Vysočina i v dalších tematických oblastech, jako jsou doprava, životní prostředí, kultura, cestovní ruch, zdravotnictví nebo školství.

Na konferenci dále přijal pozvání místopředseda Sdružení místních samospráv ČR a člen Evropského výboru regionů Radim Sršeň, který se ve svém příspěvku zaměřil na téma chytrého venkova (Smart Villages) a představil příklady zajímavých smart řešení v zahraničí (Skandinávie, Jižní Korea, Německo, Rakousko). Pohovořil rovněž o projektu Obec 2030, který je společnou iniciativou Sdružení místních samospráv ČR, Ministerstva pro místní rozvoj a společnosti ČEZ ESCO a zaměřuje se na dlouhodobou poradenskou činnost pro obce a hledání inovativních řešení na míru, s vizí, aby obce díky moderním technologiím byly úsporné, ekologické a racionální. Závěrem konference byly prezentovány příklady dobré praxe i z Královehradeckého kraje. 

„Smyslem dnešní konference bylo vysvětlit hlavní principy smart a možné náhledy, jak tento koncept uchopit v praxi. Série tematických školení bude pokračovat v květnu v Pelhřimově, kde se bude seminář podrobněji věnovat inteligentním řešením v oblasti energetiky,“ uzavřel Pavel Pacal.

Konference se zúčastnilo více než šedesát starostů a zástupců místních akčních skupin z Vysočiny.

Foto: zdroj Kraj Vysočina

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS