Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Konference Smart aneb chytrý venkov, chytré regiony, chytrá města

| zdroj: Kraj Vysočina0

Konference Smart aneb chytrý venkov, chytré regiony, chytrá města

Školení jsou určena zejména zastupitelům obcí a zástupcům místních akčních skupin a mají za cíl nejen zlepšit informovanosti o konceptu smart a jeho využitelnosti, ale též nabídnout prostor pro výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe.
„Ucelenějším způsobem se Kraj Vysočina problematikou smart zabývá od roku 2017, kdy přijal strategický koncept Smart regionu Vysočina a na něj navazující akční plán,“ přiblížil Pavel Pacal, náměstek hejtmana kraje pro oblast regionálního rozvoje. „V naší rozvojové činnosti se snažíme maximálně využívat moderní technologie a vytvářet s jejich pomocí komplexní inovativní řešení, která přispívají k vyšší kvalitě života obyvatel a zároveň zohledňují principy udržitelného rozvoje a efektivní správy věcí veřejných.“

Příklady aktivit, kde Kraj Vysočina principy smart úspěšně uplatňuje, představili Jiří Pokorný, předseda Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina, a Iveta Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina. Jedná se například o zavedení energetického managementu, který systémově řeší inteligentní hospodaření s energiemi v několika stovkách budov v majetku kraje. S aplikací nových technologií a inovací počítá Akční plán Smart regionu Vysočina i v dalších tematických oblastech, jako jsou doprava, životní prostředí, kultura, cestovní ruch, zdravotnictví nebo školství.

Na konferenci dále přijal pozvání místopředseda Sdružení místních samospráv ČR a člen Evropského výboru regionů Radim Sršeň, který se ve svém příspěvku zaměřil na téma chytrého venkova (Smart Villages) a představil příklady zajímavých smart řešení v zahraničí (Skandinávie, Jižní Korea, Německo, Rakousko). Pohovořil rovněž o projektu Obec 2030, který je společnou iniciativou Sdružení místních samospráv ČR, Ministerstva pro místní rozvoj a společnosti ČEZ ESCO a zaměřuje se na dlouhodobou poradenskou činnost pro obce a hledání inovativních řešení na míru, s vizí, aby obce díky moderním technologiím byly úsporné, ekologické a racionální. Závěrem konference byly prezentovány příklady dobré praxe i z Královehradeckého kraje. 

„Smyslem dnešní konference bylo vysvětlit hlavní principy smart a možné náhledy, jak tento koncept uchopit v praxi. Série tematických školení bude pokračovat v květnu v Pelhřimově, kde se bude seminář podrobněji věnovat inteligentním řešením v oblasti energetiky,“ uzavřel Pavel Pacal.

Konference se zúčastnilo více než šedesát starostů a zástupců místních akčních skupin z Vysočiny.

Foto: zdroj Kraj Vysočina

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert