Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kohoutková voda má téměř 2 000x nižší uhlíkovou stopu než ta balená

| zdroj: SmVaK0

kohoutková voda
zdroj: wikimedia.commons

Průměrná uhlíková stopa jednoho litru vody v PET lahvi je 0,299 kg CO2e, u stejného objemu pitné vody z produkce SmVaK Ostrava je hodnota 1 980x nižší.

Společnost SmVaK Ostrava se rozhodla komplexně analyzovat, jakým způsobem ovlivňuje její činnost okolní životní prostředí z hlediska emisí skleníkových plynů již v roce 2015.

Proto v souladu s normou ČSN ISO 14064-1 detailně sleduje svou uhlíkovou stopu. Její výpočet byl poprvé proveden za období roku 2014, který byl zvolen za referenční a slouží pro porovnání vývoje uhlíkové stopy v dalších letech. Společnost realizuje řadu projektů vedoucích ke snižování uhlíkové stopy, jako jsou například instalace malých vodních elektráren, kogeneračních jednotek, fotovoltaických elektráren, využívání efektivnější dmychadel nebo obnova vozového parku k ekologičtějším vozidlům. Každoročně tak sleduje, zda se jí daří uhlíkovou stopu snižovat.

Výpočet průměrné uhlíkové stopy pro litr kvalitní pitné vody vyrobené v našich úpravnách a dopravené ke spotřebiteli není právě jednoduchý. Vycházíme z údajů uvedených v certifikátu společnosti TŰV SŰV Czech, který dělí emise na ty přímé (pohonné hmoty, spotřeba zemního plynu, spalování biomasy atd.), nepřímé pocházející z výroby energie (nakoupená elektrická energie a teplo), a ty ostatní, jako jsou například nakupované chemikálie. Z našich dat vyplývá, že uhlíková stopa jednoho litru kvalitní pitné vody z produkce naší společnosti dodané koncovému odběrateli činí 0,0001463 kg CO2, oproti tomu údaje uváděné pro průměrnou litrovou lahev vody v pet lahvi uvádějí hodnotu o několik řádů vyšší – 0,299 kg CO2,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Úspory pohonných hmot a teplotně mírná zima vedly k tomu, že meziročně klesly dle předběžného výpočtu přímé emise o 3 %, nepřímé emise o 3,5 %. Celkové emise se mezi lety 2014 a 2023 snížily o 10 %. Finální výpočet bude znám na podzim poté, kdy ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejní emisní faktor pro elektrickou energii za uplynulý rok. Další certifikační audit čeká společnost právě za výsledky dosažené v letošním roce.

SmVaK Ostrava mají zpracovaný strategický dokument – energetickou koncepci, jejímž cílem je navrhnout směřování společnosti v oblasti hospodaření s energiemi, a potažmo vlivy na životní prostředí pro období do roku 2030. Koncepce má vést k zajištění spolehlivé, bezpečné, cenově dostupné a k životnímu prostředí šetrné dodávce energie. Analyzuje externí skutečnosti a trendy a interní zdroje a možnosti mající vliv na energetické hospodářství, možné způsoby zajištění společnosti energií a palivy, potenciál energetických úspor nebo využití obnovitelných zdrojů energie. Koncepce si klade za cíl snížit uhlíkovou stopu do konce desetiletí téměř o třetinu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ