Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kladno: Připravovaný projekt komunitního kompostování je otevřený zájemcům

| zdroj: Město Kladno0

Kladno: Připravovaný projekt komunitního kompostování je otevřený zájemcům

Odpovědný přístup k odpadům je vizitkou přístupu komunity k přírodě. Radnice tímto projektem nabízí podporu obyvatelům, kterým na životním prostředí v jejich okolí záleží.

„Komise Rady města pro životní prostředí připravila Komunitní kompostování pro zájemce z celého Kladna. Dva kompostéry zapůjčí zájemcům, kteří se do poloviny listopadu do projektu zapojí a navrhnou využití kompostéru ve svém okolí.

Nakládání s biologicky rozložitelným materiálem se neřídí zákonem o odpadech, ale pouze občanským zákoníkem. Proto je občanská iniciativa v kompostování velmi záslužným krokem,“ řekl Petr Soudek, radní města Kladna a předseda Komise pro životní prostředí.

Zájemci o provoz kompostéru musí splnit několik podmínek a zaslat následující:

  • jméno a příjmení osoby zodpovědné za provoz kompostéru a jeho náhradníka. Tyto osoby budou mít u sebe klíče od kompostéru a budou zodpovědní za proškolení ostatních „členů“ komunity; 

  • dodat seznam a podpisy minimálně 10 domácností, které se projektu zúčastní (jméno rodiny, počet členů, podpis);

  • navrhnout místo umístění kompostéru, brát v potaz, že kolem kompostéru by měl být dostatečný prostor na manipulaci s materiálem, kompostér by neměl nikomu překážet a v případě zapojení domácností z více domů, brát v potaz docházkovou vzdálenost (do mapky zakreslit místo);

  • zajistit souhlas majitele pozemku s umístěním komunitního kompostéru, pokud jej budete chtít umístit na soukromý pozemek (preferujeme umístění kompostéru na městském pozemku a v tomto případě souhlas zařídíme my);

  • navrhnout způsob využití vzniklého kompostu.

Veškeré dokumenty je nutné doručit do 15. 11. 2019 do 12:30 hodin na podatelnu magistrátu v zalepené obálce s textem: Ing. Strnadová, Komise ŽP. Na obálky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel a nebudou zařazeny do výběru.

ilustrační obrázek/mestokladno.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert