Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

JVS na obnovu vodárenské infrastruktury letos vydá přes 125 milionů korun

| autor: Jihočeský vodárenský svaz0

Všechno to jsou projekty, kterými zvyšujeme odolnost vodárenské soustavy a předcházíme tak možným budoucím problémům,“ vysvětluje Antonín Princ, předseda představenstva a ředitel firmy, kterou vlastní obce a města z regionu.

Letos v létě tak skončí po roce prací celková rekonstrukce vodojemu Svatá Anna, klíčového zdroje pro Tábor, za 30,5 milionů Kč.

Dalších 8,5 milionů svaz vydá na rekonstrukci 900 metrů výtlačného potrubí z šedé litiny z úpravny nody Tábor do vodojemu Čekanice.

Využije k tomu bezvýkopovou sanační technologii, která prodlouží životnost potrubí na sto i více let. Jde o časově úspornější a celkově šetrnější metodu k prostředí než standardní výkopové postupy,“ doplnil.

Na 3,5 milionů Kč svaz investuje do modernizace operačního systému úpravny vody Plav a zhruba 10 milionů Kč do shybky, která potrubí z mostního přechodu přes řeku Lužnici uloží pod dno řeky.

„Jde o pokračování projektu ochrany našich zařízení před povodněmi. Vloni jsme takto uložili potrubí pod dno řeky Nežárky,“ dodal ředitel.

Součástí investičního plánu JVS je i řada menších staveb na vodárenských řadech, vodojemech, čerpacích stanicích a v úpravnách vody.

Z oprav letos skončí vloni zahájená výměna ocelového řadu Zahájí – Olešník za 15,4 milionů Kč a likvidace třinácti nepotřebných vrtů v jihočeských pánvích.

Vrty před více než 30 lety vznikly jako průzkumné, jsou bez využití a ohrožují tak čistotu podzemních vod. Na tuto akci svaz získal dotaci ze SFŽP ČR ve výši 90 procent celkových nákladů.

Jihočeský vodárenský svaz současně pokračuje v přípravě obnovy zhruba 7 km dlouhého řadu surové vody z přehrady Římov do úpravny vody Plav za více než čtvrt miliardy korun. Příprava začala v roce 2014 a je rozdělena do tří etap.

První tvoří 1,6 km dlouhý úsek potrubí DN 1200 mm v nové trase v katastru Doudleb, druhou je 1,3 km obnova řadu portál Plav - úpravna a třetí z Římova do Doudleb v délce 3,7 km.

Stavba je zařazena v dlouhodobém plánu a její součástí jsou jak posudky EIA, tak územní nebo stavební řízení. Je to tedy komplikovaný projekt, ale pro nás životně důležitý, neboť řeší přívod vody na úpravnu.

Hodně jsme už pokročili, i když zvláště jednání s některými vlastníky dotčených pozemků jsou velmi složitá,“ říká Antonín Princ. V některých případech dokonce hrozí, že nenajde-li se shoda, bude nutné přistoupit k vyvlastnění podle zákona č. 184/2006.

Připravuje se například i rekonstrukce technologie čerpací stanice Hosín, jedné z největších, která dopravuje vodu na Tábor a Jindřichův Hradec.

V budoucnu se chystá také modernizace vodojemu Včelná nebo celková rekonstrukce kalového hospodářství úpravny vody Plav včetně úpravy kalových lagun.

Jihočeský vodárenský svaz loni prodal 16,3 milionů m3 vody, což bylo o 200 tisíc m3 víc, než předpokládal. Zasloužil se o to kromě zvýšené spotřeby v období sucha také mimořádný objem dodávek vody pro město Písek v listopadu a prosinci 2018. Letos se očekává prodej opět více než 16 milionů m3 vody.

Úpravna vody Plav. Zdroj: wikimedia commons

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ