Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jaké dotační podpory mohou využít obce pro financování realizace výměny/ rekonstrukce veřejného osvětleni?

| autor: František Kubeš/ Ministerstvo pro místní rozvoj0

Jaké podpory mohou využít obce pro financování realizace výměny/ rekonstrukce veřejného osvětleni?

Podpora veřejného osvětlení je možná v rámci Ministerstva pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V IROP je realizace a obnova veřejného osvětlení podporována zejména jako doplňková součást projektů, v menší míře i jako samostatná hlavní náplň projektů.

Podpora veřejného osvětlení jako samostatné hlavní náplně projektů:

-       ve specifickém cíli 1.2 v aktivitě „Bezpečnost dopravy“ v otevřených výzvách č. 50 a 51 pro území metropolitních oblastí a aglomerací ITI a IPRÚ:

o    samostatná hlavní podporovaná aktivita „realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy - veřejné osvětlení“ – striktně výdaje na veřejné osvětlení komunikace pro pěší a hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace

-       ve specifickém cíli 4.1 v aktivitě „Bezpečnost dopravy“ v otevřené výzvě č. 53 pro území místních akčních skupin (MAS):

o    samostatná hlavní podporovaná aktivita „realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy - veřejné osvětlení“ – striktně výdaje na veřejné osvětlení komunikace pro pěší a hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace

Podpora veřejného osvětlení jako doplňkové součásti projektů:

-       ve specifickém cíli 1.1 zaměřeném na podporu krajských projektů výstavby, modernizací a rekonstrukcí vybraných úseků silnic II. a III. třídy

o    výdaje na veřejné osvětlení jako bezpečnostní opatření, výdaje na veřejné osvětlení v průjezdním úseku silnice ve vlastnictví žadatele,

o    výzvy IROP č. 1 a 70 již uzavřeny, otevřeny pouze výzvy č. 40 a 42 pro území metropolitních oblastí a aglomerací ITI a IPRÚ

-       ve specifickém cíli 1.2 zaměřeném na podporu udržitelných forem dopravy

o    v aktivitě „Terminály a parkovací systémy“ výdaje na osvětlení zastávek, osvětlení terminálu, parkovacího systému, veřejné osvětlení připojovacích pozemních komunikací, osvětlení vnitřních prostor,

§  výzvy IROP č. 24 a 73 již uzavřeny, otevřeny pouze výzvy č. 50 a 51 pro území metropolitních oblastí a aglomerací ITI a IPRÚ

o    v aktivitě „Cyklodoprava“ výdaje na osvětlení parkovacích míst pro jízdní kola, veřejné osvětlení komunikace pro cyklisty a hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace v zastavěném území obce, osvětlení odpočívadel,

§  výzvy IROP č. 18 a 72 již uzavřeny, otevřeny pouze výzvy č. 50 a 51 pro území metropolitních oblastí a aglomerací ITI a IPRÚ

o    v aktivitě „Bezpečnost dopravy“ v uzavřené výzvě IROP č. 18 výdaje na veřejné osvětlení komunikace pro pěší a hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace, osvětlení zastávek

Kde lze nalézt podrobnosti o jednotlivých výzvách?

V současné době jsou tedy otevřeny již pouze tzv. integrované výzvy IROP. V rámci těchto výzev vyhlašují příslušné podvýzvy jednotliví nositelé integrovaných nástrojů. Detailní informace naleznete na webu IROP (http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy) nebo přímo na webu nositelů ITI, IPRÚ a MAS.

V jaké výši byly již vyplaceny prostředky na realizaci výměny/ rekonstrukce veřejného osvětlení?

Vzhledem k tomu, že výstupy projektů jsou monitorovány z celkového pohledu, lze pouze odhadovat objem finančních prostředků putující pouze do realizace a obnovy veřejného osvětlení. V projektech podpořených z IROP se jedná o desítky milionů Kč.

foto: ilustrační/ PixabayKomentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert