Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jaké dotační podpory mohou využít obce pro financování realizace výměny/ rekonstrukce veřejného osvětleni?

| autor: František Kubeš/ Ministerstvo pro místní rozvoj0

Jaké dotační podpory mohou využít obce pro financování realizace výměny/ rekonstrukce veřejného os

Jaké podpory mohou využít obce pro financování realizace výměny/ rekonstrukce veřejného osvětleni?

Podpora veřejného osvětlení je možná v rámci Ministerstva pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V IROP je realizace a obnova veřejného osvětlení podporována zejména jako doplňková součást projektů, v menší míře i jako samostatná hlavní náplň projektů.

Podpora veřejného osvětlení jako samostatné hlavní náplně projektů:

-       ve specifickém cíli 1.2 v aktivitě „Bezpečnost dopravy“ v otevřených výzvách č. 50 a 51 pro území metropolitních oblastí a aglomerací ITI a IPRÚ:

o    samostatná hlavní podporovaná aktivita „realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy - veřejné osvětlení“ – striktně výdaje na veřejné osvětlení komunikace pro pěší a hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace

-       ve specifickém cíli 4.1 v aktivitě „Bezpečnost dopravy“ v otevřené výzvě č. 53 pro území místních akčních skupin (MAS):

o    samostatná hlavní podporovaná aktivita „realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy - veřejné osvětlení“ – striktně výdaje na veřejné osvětlení komunikace pro pěší a hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace

Podpora veřejného osvětlení jako doplňkové součásti projektů:

-       ve specifickém cíli 1.1 zaměřeném na podporu krajských projektů výstavby, modernizací a rekonstrukcí vybraných úseků silnic II. a III. třídy

o    výdaje na veřejné osvětlení jako bezpečnostní opatření, výdaje na veřejné osvětlení v průjezdním úseku silnice ve vlastnictví žadatele,

o    výzvy IROP č. 1 a 70 již uzavřeny, otevřeny pouze výzvy č. 40 a 42 pro území metropolitních oblastí a aglomerací ITI a IPRÚ

-       ve specifickém cíli 1.2 zaměřeném na podporu udržitelných forem dopravy

o    v aktivitě „Terminály a parkovací systémy“ výdaje na osvětlení zastávek, osvětlení terminálu, parkovacího systému, veřejné osvětlení připojovacích pozemních komunikací, osvětlení vnitřních prostor,

§  výzvy IROP č. 24 a 73 již uzavřeny, otevřeny pouze výzvy č. 50 a 51 pro území metropolitních oblastí a aglomerací ITI a IPRÚ

o    v aktivitě „Cyklodoprava“ výdaje na osvětlení parkovacích míst pro jízdní kola, veřejné osvětlení komunikace pro cyklisty a hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace v zastavěném území obce, osvětlení odpočívadel,

§  výzvy IROP č. 18 a 72 již uzavřeny, otevřeny pouze výzvy č. 50 a 51 pro území metropolitních oblastí a aglomerací ITI a IPRÚ

o    v aktivitě „Bezpečnost dopravy“ v uzavřené výzvě IROP č. 18 výdaje na veřejné osvětlení komunikace pro pěší a hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace, osvětlení zastávek

Kde lze nalézt podrobnosti o jednotlivých výzvách?

V současné době jsou tedy otevřeny již pouze tzv. integrované výzvy IROP. V rámci těchto výzev vyhlašují příslušné podvýzvy jednotliví nositelé integrovaných nástrojů. Detailní informace naleznete na webu IROP (http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy) nebo přímo na webu nositelů ITI, IPRÚ a MAS.

V jaké výši byly již vyplaceny prostředky na realizaci výměny/ rekonstrukce veřejného osvětlení?

Vzhledem k tomu, že výstupy projektů jsou monitorovány z celkového pohledu, lze pouze odhadovat objem finančních prostředků putující pouze do realizace a obnovy veřejného osvětlení. V projektech podpořených z IROP se jedná o desítky milionů Kč.

foto: ilustrační/ PixabayKomentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.