Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Index kvality ovzduší lépe reflektuje účinky na zdraví

| zdroj: ČHMÚ0

Index kvality ovzduší lépe reflektuje účinky na zdraví

V úvodu zprávy bylo vysvětleno, proč se tento index mění. Hlavním záměrem je zpřesnění účinků a dopadů na zdraví obyvatel. Nový index kvality ovzduší byl navržen Úsekem kvality ovzduší ČHMÚ ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem.

„Cílem bylo vytvořit jednoduchý a srozumitelný ukazatel, který komplexně charakterizuje kvalitu ovzduší s ohledem na zdravotně podložená doporučení Světové zdravotnické organizace,“ upřesňuje Václav Novák, vedoucí ISKO ČHMÚ. Hlavní výhodou nového indexu je základní trojstupňové barevné rozdělení indexu včetně uvedení konkrétních rad a doporučení Státního zdravotního ústavu k zajištění ochrany lidského zdraví.

Výpočet indexu je nově založen na současném vyhodnocení 3hodinových klouzavých koncentrací oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2) a suspendovaných částic (PM10). V letním období (1. 4.–30. 9.) se navíc hodnotí i 3hodinové klouzavé koncentrace přízemního ozonu (O3). 3hodinový klouzavý průměr dle doporučení Státního zdravotního ústavu lépe vystihuje potenciální dopad znečištěného ovzduší na zdraví obyvatel.

„Tříhodinový klouzavý průměr zároveň lépe vystihuje stav a možný vývoj situace. Není tolik závislý na okamžitých krátkodobých výkyvech měřených hodnot a umožňuje v určité míře i predikci. Je nutno ho chápat vždy jako doplnění respektive interpretaci zveřejňovaných krátkodobých hodinových hmotnostních koncentrací,“ vysvětluje Bohumil Kotlík, Centrum zdraví a životního prostředí, Státní zdravotní ústav.

Po vydání tiskové zprávy o změně přišlo velmi mnoho negativních zpráv, že ČHMÚ zatajuje data a nezveřejňuje hodinové koncentrace. Jak bylo uvedeno již v původní tiskové zprávě, hodinové koncentrace nejsou záměrně skryty, i nadále jsou k dispozici pod záložkou „Aktuální hodinový přehled“.

Aktuální hodinový přehled

Doporučení SZÚ ke snížení expozice znečišťujícím látkám a ochraně zdraví

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS