Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Index kvality ovzduší lépe reflektuje účinky na zdraví

| zdroj: ČHMÚ0

Index kvality ovzduší lépe reflektuje účinky na zdraví

V úvodu zprávy bylo vysvětleno, proč se tento index mění. Hlavním záměrem je zpřesnění účinků a dopadů na zdraví obyvatel. Nový index kvality ovzduší byl navržen Úsekem kvality ovzduší ČHMÚ ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem.

„Cílem bylo vytvořit jednoduchý a srozumitelný ukazatel, který komplexně charakterizuje kvalitu ovzduší s ohledem na zdravotně podložená doporučení Světové zdravotnické organizace,“ upřesňuje Václav Novák, vedoucí ISKO ČHMÚ. Hlavní výhodou nového indexu je základní trojstupňové barevné rozdělení indexu včetně uvedení konkrétních rad a doporučení Státního zdravotního ústavu k zajištění ochrany lidského zdraví.

Výpočet indexu je nově založen na současném vyhodnocení 3hodinových klouzavých koncentrací oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2) a suspendovaných částic (PM10). V letním období (1. 4.–30. 9.) se navíc hodnotí i 3hodinové klouzavé koncentrace přízemního ozonu (O3). 3hodinový klouzavý průměr dle doporučení Státního zdravotního ústavu lépe vystihuje potenciální dopad znečištěného ovzduší na zdraví obyvatel.

„Tříhodinový klouzavý průměr zároveň lépe vystihuje stav a možný vývoj situace. Není tolik závislý na okamžitých krátkodobých výkyvech měřených hodnot a umožňuje v určité míře i predikci. Je nutno ho chápat vždy jako doplnění respektive interpretaci zveřejňovaných krátkodobých hodinových hmotnostních koncentrací,“ vysvětluje Bohumil Kotlík, Centrum zdraví a životního prostředí, Státní zdravotní ústav.

Po vydání tiskové zprávy o změně přišlo velmi mnoho negativních zpráv, že ČHMÚ zatajuje data a nezveřejňuje hodinové koncentrace. Jak bylo uvedeno již v původní tiskové zprávě, hodinové koncentrace nejsou záměrně skryty, i nadále jsou k dispozici pod záložkou „Aktuální hodinový přehled“.

Aktuální hodinový přehled

Doporučení SZÚ ke snížení expozice znečišťujícím látkám a ochraně zdraví

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert