Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Hradec Králové má systém pro řešení lokálního nedostatku vody

| autor: Hana Tomášková0

Vodárenská soustava východní Čechy

Ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Jiří Šolc upozornil v úvodu na význam vodárenské soustavy východní Čechy. „Vznikala na počátku 90. let a jejím cílem bylo propojit zdroje na obou koncích kraje,“ uvedl Jiří Šolc. Soustava v současné době propojuje Teplickou pánev až k Chrudimi.  Unikátní je tím, že má téměř 100 % převis zdrojů nad spotřebou.

Současní vodárenští pracovníci navazují na práci těch minulých a obohacují ji o další prvky, kterými jsou nezbytná obnova vodohospodářské infrastruktury a řízení soustavy. „Je třeba, abychom soustavu využívali a dále ji rozvíjeli. Abychom navýšili některé potenciální zdroje,“ připomněl Jiří Šolc.

Spolupráce města a vodárenské společnosti

„Město vysoutěžilo kvalitního provozovatele a nechalo si rozhodující podíl,“ objasnil Oldřich Vlasák, člen dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a zároveň radní Statutárního města Hradec Králové. Oldřich Vlasák, který v minulosti působil také jako primátor statutárního města Hradce Králové, přiblížil dále hospodaření s vodárenským majetkem: „Majetek je ve vlastnictví obcí a měst a vodné a stočné je dáno na základě rozhodnutí společnosti, kde má město zhruba 33 %.“ Tedy i část z dividend se vrací do rozpočtu obcí a měst.

„Jsme rádi, že nám vodu zabezpečuje firma, na kterou se můžeme spolehnout,“ komentoval vzájemnou dobrou spolupráci Alexandr Hrabálek, současný primátor města Hradce Králové a zároveň upozornil na nutnost šetření s touto vzácnou surovinou.

„S vodou se musíme nutně naučit šetřit. A měla by to být záležitost municipalit i firem,“ připomněl Alexandr Hrabálek s tím, že voda není komodita, která je samozřejmá a o kterou se nemusíme starat, protože sama padá z nebe.

Česká republika patří ve spotřebě vody k těm šetrnějším. Proto je mnohem těžší zajistit další úspory vody. Efektivní řešení nabízí využívání smart technologií.

Smart dispečink

Jedním z míst, kde funguje smart dispečink v České republice, je Královéhradecká provozní, a.s. Hradecký dispečink patří mezi projekty společnosti Veolia. Tzv. chytré dispečinky umí řídit svou oblast, kterou zásobují vodou, řídí odkanalizování oblasti, ale umí i něco navíc.

V případě nedostatku vody v určitém regionu dokáže smart dispečink zajistit převod vody z oblasti, kde je jí dostatek a řeší tak problematiku zásobování pitnou vodou v problematických lokalitách. „Žádný subjekt se přitom nemusí obávat, že by ho sousedi tak zvaně vypili. Dispečink má přehled a může vodu přesměrovávat,“ uklidňuje Bohdan Soukup, zástupce technického ředitele pro Zónu střední a východní Evropa skupiny Veolia. Chytrou technologii lze využít i při odstavení části vodárenské infrastruktury, kdy dispečink propojí poptávku s nabídkou.

Výhody smart dispečinku

Monitoring - systém zobrazuje výšku hladiny vody ve vodojemech, což umožňuje dispečerovi celou soustavu řídit.

Fyzická ochrana – dispečer vidí, kdo se nachází v objektu. Funguje spolupráce s bezpečnostními složkami, které by v případě potřeby ochránily infrastrukturu.

Ochrana před povodní – software dokáže spočítat, jaká část území bude zaplavena vodou.

Této skutečnosti lze využít k ochraně majetku. Dispečer před povodní dostane zprávu, kde získá například i přehled zařízení z objektu, který bude zaplaven. Může podniknout kroky k převozu majetku, aby zabránil jeho poškození. Software mu umožní zajistit akci i v top logistické kvalitě, protože povodně jsou rychlá záležitost, kde se jedná o každou minutu. Tímto způsobem se podaří zachránit daleko větší množství majetku než tomu bylo dříve.

Kyberbezpečnost - tyto hrozby bere Veolia velmi vážně – registruje několik pokusů o útok za hodinu a zhruba jednou týdně zaznamenává jeden závažný útok. Smart dispečink má vysokou kvalitu ochrany.

Záložní dispečink – disaster recovery – záložní pracoviště, které dubluje pracoviště v případě potřeby.

Jedná se o záložní pracoviště, na které by v případě potřeby byli přesídleni dispečeři, kteří by se zde pouze přihlásili pod svými hesly a mohli by dále pokračovat v práci.

Úspora vody při haváriích

Dispečer ví většinou o poruše dříve, než ji nahlásí občané. Stává se, že při hlášení poruchy již stojí na místě cisterna s náhradní pitnou vodou. Dispečer v případě poškození pouští vodu obtokem a zajistí tak i nadále plynulé zásobování pitnou vodou. Ta v podstatě jen přiteče z jiné strany.

„Ušetříme spoustu vody i na ztrátách,“ zdůrazňuje Bohdan Soukup. Tento fakt je velmi významný, protože v současné době se již pohybujeme na hrabici dosažitelnosti úspor a každé další uspořené množství vody znamená velký úspěch.

Foto: Hana Tomášková

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ