Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Hradec Králové má systém pro řešení lokálního nedostatku vody

| autor: Hana Tomášková0

Hradec Králové má systém pro řešení lokálního nedostatku vody

Vodárenská soustava východní Čechy

Ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Jiří Šolc upozornil v úvodu na význam vodárenské soustavy východní Čechy. „Vznikala na počátku 90. let a jejím cílem bylo propojit zdroje na obou koncích kraje,“ uvedl Jiří Šolc. Soustava v současné době propojuje Teplickou pánev až k Chrudimi.  Unikátní je tím, že má téměř 100 % převis zdrojů nad spotřebou.

Současní vodárenští pracovníci navazují na práci těch minulých a obohacují ji o další prvky, kterými jsou nezbytná obnova vodohospodářské infrastruktury a řízení soustavy. „Je třeba, abychom soustavu využívali a dále ji rozvíjeli. Abychom navýšili některé potenciální zdroje,“ připomněl Jiří Šolc.

Spolupráce města a vodárenské společnosti

„Město vysoutěžilo kvalitního provozovatele a nechalo si rozhodující podíl,“ objasnil Oldřich Vlasák, člen dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a zároveň radní Statutárního města Hradec Králové. Oldřich Vlasák, který v minulosti působil také jako primátor statutárního města Hradce Králové, přiblížil dále hospodaření s vodárenským majetkem: „Majetek je ve vlastnictví obcí a měst a vodné a stočné je dáno na základě rozhodnutí společnosti, kde má město zhruba 33 %.“ Tedy i část z dividend se vrací do rozpočtu obcí a měst.

„Jsme rádi, že nám vodu zabezpečuje firma, na kterou se můžeme spolehnout,“ komentoval vzájemnou dobrou spolupráci Alexandr Hrabálek, současný primátor města Hradce Králové a zároveň upozornil na nutnost šetření s touto vzácnou surovinou.

„S vodou se musíme nutně naučit šetřit. A měla by to být záležitost municipalit i firem,“ připomněl Alexandr Hrabálek s tím, že voda není komodita, která je samozřejmá a o kterou se nemusíme starat, protože sama padá z nebe.

Česká republika patří ve spotřebě vody k těm šetrnějším. Proto je mnohem těžší zajistit další úspory vody. Efektivní řešení nabízí využívání smart technologií.

Smart dispečink

Jedním z míst, kde funguje smart dispečink v České republice, je Královéhradecká provozní, a.s. Hradecký dispečink patří mezi projekty společnosti Veolia. Tzv. chytré dispečinky umí řídit svou oblast, kterou zásobují vodou, řídí odkanalizování oblasti, ale umí i něco navíc.

V případě nedostatku vody v určitém regionu dokáže smart dispečink zajistit převod vody z oblasti, kde je jí dostatek a řeší tak problematiku zásobování pitnou vodou v problematických lokalitách. „Žádný subjekt se přitom nemusí obávat, že by ho sousedi tak zvaně vypili. Dispečink má přehled a může vodu přesměrovávat,“ uklidňuje Bohdan Soukup, zástupce technického ředitele pro Zónu střední a východní Evropa skupiny Veolia. Chytrou technologii lze využít i při odstavení části vodárenské infrastruktury, kdy dispečink propojí poptávku s nabídkou.

Výhody smart dispečinku

Monitoring - systém zobrazuje výšku hladiny vody ve vodojemech, což umožňuje dispečerovi celou soustavu řídit.

Fyzická ochrana – dispečer vidí, kdo se nachází v objektu. Funguje spolupráce s bezpečnostními složkami, které by v případě potřeby ochránily infrastrukturu.

Ochrana před povodní – software dokáže spočítat, jaká část území bude zaplavena vodou.

Této skutečnosti lze využít k ochraně majetku. Dispečer před povodní dostane zprávu, kde získá například i přehled zařízení z objektu, který bude zaplaven. Může podniknout kroky k převozu majetku, aby zabránil jeho poškození. Software mu umožní zajistit akci i v top logistické kvalitě, protože povodně jsou rychlá záležitost, kde se jedná o každou minutu. Tímto způsobem se podaří zachránit daleko větší množství majetku než tomu bylo dříve.

Kyberbezpečnost - tyto hrozby bere Veolia velmi vážně – registruje několik pokusů o útok za hodinu a zhruba jednou týdně zaznamenává jeden závažný útok. Smart dispečink má vysokou kvalitu ochrany.

Záložní dispečink – disaster recovery – záložní pracoviště, které dubluje pracoviště v případě potřeby.

Jedná se o záložní pracoviště, na které by v případě potřeby byli přesídleni dispečeři, kteří by se zde pouze přihlásili pod svými hesly a mohli by dále pokračovat v práci.

Úspora vody při haváriích

Dispečer ví většinou o poruše dříve, než ji nahlásí občané. Stává se, že při hlášení poruchy již stojí na místě cisterna s náhradní pitnou vodou. Dispečer v případě poškození pouští vodu obtokem a zajistí tak i nadále plynulé zásobování pitnou vodou. Ta v podstatě jen přiteče z jiné strany.

„Ušetříme spoustu vody i na ztrátách,“ zdůrazňuje Bohdan Soukup. Tento fakt je velmi významný, protože v současné době se již pohybujeme na hrabici dosažitelnosti úspor a každé další uspořené množství vody znamená velký úspěch.

Foto: Hana Tomášková

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS