Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Hlavní město schválilo koncepci využití alternativních paliv pro autobusy

| zdroj: Praha.eu0

Hlavní město schválilo koncepci využití alternativních paliv pro autobusy

Z ekologického i ekonomického hlediska se chce DPP do následujících let zaměřit na pokrok v oblasti elektrických pohonů. To přispěje nejen ke snížení hlukové zátěže, ale i možnostem lokálně zcela bezemisní dopravy.

V rámci snižování emisí se snaží Dopravní podnik hl. m. Prahy o více ekologickou dopravu v hlavním městě. V tuto chvíli je přibližně 65 % dopravních výkonů, které přepraví až 75 % všech cestujících, poskytnuto pomocí metra či tramvají na elektřinu, autobusová doprava nicméně představuje více než třetinu všech výkonů (cca 1 100 autobusů) a za rok je spotřebováno těmito vozidly přes 30 milionů litrů nafty.

Do budoucna se tak chce DPP zaměřit na širší využití elektrických pohonů, které jsou energeticky i emisně nejefektivnějším řešením. Do roku 2024 sníží stávající emise o 20 %.

Nová koncepce odpovídá na nutnost aktualizovat strategii obnovy vozového parku autobusů Dopravního podniku hl. m. Prahy na období po roce 2020 a zároveň souhrnně a komplexně sjednocuje dosavadní zkušenosti a předpokládaný rozvoj využití alternativních paliv autobusové dopravy DPP.

„Pro zlepšení životního prostředí v Praze musíme začít podnikat konkrétní kroky. Dnes jsme schválili strategii, která nás k tomuto cíli dostane. Dáváme tím jasný signál, že nezavíráme oči před znečišťovatelem ovzduší, kterým je autobusová doprava poháněná spalovacími motory. Zároveň na nic nečekáme a snažíme se ozvduší ulevit co nejdříve.

Projektujeme trolejbusovou trať na letiště a vedle toho běží výběrové řízení na dvacet velkokapacitních trolejbusů s dynamickým dobíjením pro tuto linku. Testujeme hybridní autobusy, které umožní alespoň částečné snižování emisí minimálně v přechodné etapě, a to bez nutnosti časově náročné přípravy a výstavby nabíjecí nebo plnicí infrastruktury. Připravujeme také projekt vodíkového autobusu,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

„Klíčovým pro Prahu bude především pokrok v oblasti elektrických pohonů, které ušetří až šedesát procent konečné spotřeby energie, a technologie akumulátorů. Do roku 2030 chceme, aby v Praze jezdila čtvrtina až polovina autobusů právě na elektřinu. Nejenže zlepší životní prostředí, ale také komfort cestujících a obyvatel Prahy, protože nejsou tak hlučné jako autobusy se spalovacími motory,“ dodal Adam Scheinherr.

Obměna vozového parku autobusů do roku 2030 bude spočívat v kombinaci vozidel s alternativními pohony - především na bázi elektrického pohonu - jakožto energeticky i emisně nejefektivnější řešení, které doplní hybridní a naftové autobusy.

„Využívání alternativních pohonů ve veřejné dopravě přispěje k naplnění pražského klimatického závazku o snižování emisí CO2 o 45 procent do roku 2030. V místech, kde budou tyto autobusy nasazeny, dojde nejen k poklesu emisí, ale rovněž i hlukové zátěže. Zlepší se tak prostředí, ve kterém žijeme,“ upřesnil náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Foto: zdroj libreshot.com

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert