Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Fond malých projektů AT-CZ byl prodloužen

| autor: Kraj Vysočina0

Fond malých projektů AT-CZ byl prodloužen

Fond malých projektů může úspěšně pokračovat do konce roku 2022. Na Monitorovacím výboru programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika byl jednomyslně prodloužen a jeho rozpočet navýšen.

Hlavním cílem fondu je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, a to se zaměřením na společné zlepšování kulturních, sociálních a ekonomických vztahů. „Fond slouží také k odbourávání bariér mezi lidmi žijícími v příhraničním regionu a k nastartování další spolupráce. Představuje velice dobrý nástroj pro přípravu a realizaci malých projektů typu people-to-people, kde spolu mohou spolupracovat orgány veřejné správy jako kraje, obce a jimi zřizované organizace, instituce, NNO, komory, spolky, vzdělávací instituce a další. Jsem velice rád, že žadatelé na Vysočině budou mít i nadále k dispozici tento vhodný nástroj pro přípravu a realizaci smysluplných aktivit se svými rakouskými partnery,“ uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

Zkušenosti získané během dosavadní realizace fondu ukazují, že tento nástroj je jedním z nejúčinnějších při podpoře nízkorozpočtových, ale obsahově velkých projektů zaměřených na navázání, rozšíření a vylepšení kontaktů mezi různými partnery z obou stran hranice. V minulosti žadatelé preferovali především projekty zaměřené například na kulturu, cestovní ruch, školní výměny a jazykové vzdělávání. „Konkrétně byly v rámci projektů organizovány kulturní akce, sportovní akce, školní výměny a spolupráce škol, realizována byla propagace regionů, rozvojové studie a další. Těším na úspěšnou realizaci nových záměrů,“ uzavřel Pavel Pacal.

Fond malých projektů umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85 %. Minimální dotace je 3 000 EUR, maximálně 20 000 EUR.  Žadatel musí projekt předfinancovat. Mezi možné nástroje a aktivity patří například festivaly, výstavy, umělecké dílny apod., výměny mládeže, studentů a pedagogických pracovníků, workshopy, přednášky, semináře, konference, exkurze, tvorba společných přeshraničních databází, propagace přeshraniční spolupráce a společného území – tiskoviny, publikace a další.

Aktuální termín pro příjem žádostí je 22. 6. 2019. Správcem Fondu malých projektů (FMP) pro území Kraje Vysočina je Sdružení obcí Vysočiny.

Pro případné zájemce o přípravu projektu do FMP bude organizován seminář v Jihlavě v sídle SOV, dne 22. 5. 2019 od 9:00, bližší informace k fondu i k semináři naleznete zde

at

Úvodní foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema