Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Fond malých projektů AT-CZ byl prodloužen

| autor: Kraj Vysočina0

Fond malých projektů AT-CZ byl prodloužen

Fond malých projektů může úspěšně pokračovat do konce roku 2022. Na Monitorovacím výboru programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika byl jednomyslně prodloužen a jeho rozpočet navýšen.

Hlavním cílem fondu je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, a to se zaměřením na společné zlepšování kulturních, sociálních a ekonomických vztahů. „Fond slouží také k odbourávání bariér mezi lidmi žijícími v příhraničním regionu a k nastartování další spolupráce. Představuje velice dobrý nástroj pro přípravu a realizaci malých projektů typu people-to-people, kde spolu mohou spolupracovat orgány veřejné správy jako kraje, obce a jimi zřizované organizace, instituce, NNO, komory, spolky, vzdělávací instituce a další. Jsem velice rád, že žadatelé na Vysočině budou mít i nadále k dispozici tento vhodný nástroj pro přípravu a realizaci smysluplných aktivit se svými rakouskými partnery,“ uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

Zkušenosti získané během dosavadní realizace fondu ukazují, že tento nástroj je jedním z nejúčinnějších při podpoře nízkorozpočtových, ale obsahově velkých projektů zaměřených na navázání, rozšíření a vylepšení kontaktů mezi různými partnery z obou stran hranice. V minulosti žadatelé preferovali především projekty zaměřené například na kulturu, cestovní ruch, školní výměny a jazykové vzdělávání. „Konkrétně byly v rámci projektů organizovány kulturní akce, sportovní akce, školní výměny a spolupráce škol, realizována byla propagace regionů, rozvojové studie a další. Těším na úspěšnou realizaci nových záměrů,“ uzavřel Pavel Pacal.

Fond malých projektů umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory 85 %. Minimální dotace je 3 000 EUR, maximálně 20 000 EUR.  Žadatel musí projekt předfinancovat. Mezi možné nástroje a aktivity patří například festivaly, výstavy, umělecké dílny apod., výměny mládeže, studentů a pedagogických pracovníků, workshopy, přednášky, semináře, konference, exkurze, tvorba společných přeshraničních databází, propagace přeshraniční spolupráce a společného území – tiskoviny, publikace a další.

Aktuální termín pro příjem žádostí je 22. 6. 2019. Správcem Fondu malých projektů (FMP) pro území Kraje Vysočina je Sdružení obcí Vysočiny.

Pro případné zájemce o přípravu projektu do FMP bude organizován seminář v Jihlavě v sídle SOV, dne 22. 5. 2019 od 9:00, bližší informace k fondu i k semináři naleznete zde

at

Úvodní foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS