Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Firmy si při přechodu na zelenou ekonomiku sáhnou na evropské zdroje, kraj je v tom podpoří

| zdroj: Moravskoslezský kraj0

Firmy si při přechodu na zelenou ekonomiku sáhnou na evropské zdroje, kraj je v tom podpoří

Na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje se s průmyslníky sešli hejtman kraje Ivo Vondrák a náměstek ministra průmyslu a obchodu pro evropské fondy Marian Piecha. Podniky také podepsaly společnou deklaraci o podpoře transformace kraje.

„Průmyslové podniky čekají při přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku opravdu velké investice. Proto vítají nabídku Evropské unie, která upravuje podmínky čerpání dotací tak, aby si na ně soukromé firmy mohly sáhnout. Aby peníze, které jsou na tyto projekty vyčleněné, nepropadly, bude nutné rychle přijít s kvalitními projekty. Proto jsme průmyslníkům nabídli při jejich přípravě pomocnou ruku. Spolupráce firem a kraje může efektivnímu čerpání zdrojů napomoci,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že kraj nabídne spolupráci, která bude spočívat nejen v konzultacích a určení vhodného zdroje, ale ve vybraných případech také při samotné přípravě projektů. Za kvalitní projekty se pak kraj doporučí k financování.

Firmy si při přechodu na zelenou ekonomiku sáhnou na evropské zdroje, kraj je v tom podpoří

Firmám byly také představeny nové zdroje, ze kterých bude možné až do roku 2030 prostředky čerpat. Celkově by do Moravskoslezského kraje mohlo „natéct“ až 150 miliard korun. Z Fondu pro spravedlivou transformaci by kraj mohl získat až 45 miliard korun, z nového Modernizačního fondu by si mohl urvat dalších 15 miliard a v tradičních operačních programech až 70 miliard korun, další peníze kraj získá díky dodatečné podpoře s vazbou na pandemii koronaviru.

Firmy si při přechodu na zelenou ekonomiku sáhnou na evropské zdroje, kraj je v tom podpoří

„Jsem rád, že jsem zástupcům průmyslových podniků z Moravskoslezského kraje mohl jednotlivé možnosti podpory představit. Region bude mít k dispozici opravdu nemalé zdroje a pro firmy to bude velká příležitost a zároveň důležitá výzva. Je nejvyšší čas začít intenzivně připravovat projekty, protože jen ty kvalitní a smysluplné podporu získají. Pro vedení podniků je jistě dobrou zprávou, že se podmínky čerpání teprve vyjednávají. Očekávám proto od firem podněty, jaké nastavení podmínek by uvítaly, aby bylo reálné finance opravdu získat,“ řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro evropské fondy Marian Piecha a zdůraznil potřebu komunikace a spolupráce firem s krajem, vysokými školami nebo obcemi.

Ocenil shodu podniků na aktivním přístupu v přechodu na čistou energii, kterou vyjádřily založením Iniciativy průmyslníků na podporu transformace Moravskoslezského kraje a podpisem společné deklarace.


Fond pro spravedlivou transformaci

 • Vznikne samostatný operační program, který využije prostředky z nově vzniklého Fondu pro Spravedlivou transformaci. Tyto finance budou určené pro 3 uhelné kraje v republice
 • Operační program bude řídit Ministerstvo životního prostředí
 • Česká republika může podpořit projekty za cca 90 miliard korun
 • Moravskoslezský kraj má ambici vyčerpat minimálně polovinu
 • Podporované oblasti např: podpora malých a středních podniků (včetně start-upů), zakládání nových firem skrze podnikatelské inkubátory a konzultační služby, investice do výzkumu a inovací, investice do technologií pro čistou energii, snížení emisí skleníkových plynů, energetickou účinnost a obnovitelnou energii, digitalizace, regenerace a dekontaminace území, prevence vzniku odpadu, omezování objemu odpadu, možnosti rekvalifikace zaměstnanců, podpora uchazečů při hledání zaměstnání, nízkouhlíková mobilita

Modernizační Fond

 • Vznikne nový Fond financovaný z dražeb emisních povolenek, které platí průmyslové podniky produkující emise skleníkových plynů
 • Všechny regiony České republiky z něj do r. 2030 mohou čerpat 120 miliard korun
 • Moravskoslezský kraj má ambici vyčerpat až 15 miliard korun
 • Podporované oblasti: modernizace teplárenství, nové zdroje v energetice, snižování energetické náročnosti objektů a provozů, snižování emisí skleníkových plynů, podpora čisté mobility, komunitní energetika v obcích, modernizace soustav veřejného osvětlení s podporou inteligentních prvků

Nové rychlé peníze s vazbou na COVID-19

 • Česká republika získá dodatečné rychlé zdroje, které musí utratit do roku 2023
 • EU bude projekty spolufinancovat až do 100 %
 • Prostředky budou směřovat na projekty v oblasti zdravotnictví, integrovaného záchranného systému, kybernetické bezpečnosti, bezpečné cyklodopravy a sociálních služeb

Foto: zdroj Moravskoslezský kraj

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert