Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ekologicky šetrná sekačka díky spolupráci ZO ČSOP Levrekův ostrov a SmVaK Ostrava

| zdroj: SmVaK Ostrava0

aktuality.jpeg
zdroj: SmVaK Ostrava

Novou ekologicky šetrnou sekačku Rapid VAREA M161 s obracečem a shrnovačem píce pro péči o hodnotná luční společenstva a genofondové sady ovocných dřevin na území Moravskoslezského kraje mohla pořídit ZO ČSOP Levrekův ostrov díky spolupráci s vodárenskou společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.

Ta pomohla neziskové organizaci uspět v grantovém programu mezinárodního fondu IFM Investors. Díky tomu získal spolek dominantní část prostředků nezbytnou pro pořízení stroje a příslušenství z externích zdrojů.

ZO ČSOP Levrekův ostrov je nezisková environmentálně zaměřená organizace vzniklá v roce 1998 s cílem zajistit ochranu, rozvoj a údržbu přírodního dědictví Moravskoslezského kraje, především na Hlučínsku a Opavsku. Činnost je dobrovolnicky zajišťována členy organizace a brigádníky – často mládeží, studenty a obyvateli příslušných obcí. Předmětem aktivit je zejména péče o louky s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. V současné době se organizace stará přibližně o 20 hektarů luk od silně podmáčených až po vysušené teplomilné trávníky na příkrých svazích.

„Od roku 2012 jsme vytvořili na několika hektarech řadu genofondových sadů ovocných dřevin Opavska a Hlučínska, kde je shromážděno na 300 starých a krajových odrůd. Také o tyto plochy oseté květnatými loukami se staráme. Doposud jsme používali zastaralé sekačky, které nevyhovují současným ekologickým, technických a hygienickým požadavkům. To se díky spolupráci s nejvýznamnější vodárenskou společností v regionu, které si velmi vážíme, podařilo změnit. Díky novému technickému vybavení probíhají naše aktivity s nejvyšší možnou mírou šetrnosti k okolnímu prostředí jak ve vztahu k rostlinám, tak drobným živočichům,“ říká statutární zástupce Levrekova ostrova Adrián Czernik.

Slavnostní předání sekačky a ukázka jejího provozu proběhla 23. června v Oldřišově na Hlučínsku za účasti vedení SmVaK Ostrava a představitelů obce. Vodárenská společnost pomohla neziskové organizaci s úspěšnou žádostí o zisk významné grantové podpory. Ta pokryla dominantní část prostředků potřebnou pro pořízení daného stroje.

„Jako společensky odpovědná společnost se snažíme v nejvyšší možné míře eliminovat dopady naší činnosti na životní prostředí. To ostatně dokládá fakt, že díky provozu malých vodních elektráren u centrálních úpraven pitné vody nebo významných vodojemů a kogeneračním jednotkám v areálech našich osmi největších čistíren odpadních vod jsme z hlediska spotřeby energie soběstační ze 40 %. Tento podíl se bude dle naší strategie dále navyšovat. Snažíme se také díky systému energetického managementu snižovat náročnost provozů, sledujeme certifikovaně jako teprve druhá vodárenská společnost u nás svou uhlíkovou stopu a pracujeme na jejím průběžném snižování. V areálech našich provozů zároveň uplatňuje prvky pro zvyšování biodiverzity.,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Podle vodárenské společnosti je spolupráce s Levrekovým ostrovem při pořízení ekologicky šetrné sekačky prvním krokem k navázání dlouhodobého partnerství při péči o okolí vodárenských provozů v regionu. Ostatně těch SmVaK Ostrava v Moravskoslezském kraji provozuje a vlastní několik stovek. Z nich řadu na Opavsku a Hlučínsku, kde nezisková organizace působí.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema