Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Desítky jednotlivých smluv na úhradu úklidu obcím nebo kolektivní systém?

| autor: Hana Tomášková0

smlouva vajgly
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay/ Canva

Zástupci výrobců vybraných plastových výrobků začali oslovovat obce, aby podepsaly smlouvu o úhradě nákladů za úklid. Zatím se tak děje jednotlivě. Výjimkou je nově vzniklý kolektivní systém NEVAJGLUJ a.s., který vznikl na základě dohody výrobců tabákových výrobků.

Legislativa

Podle zákona č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, se na dotčené výrobce vztahují nové povinnosti, jako je například hradit náklady na osvětová opatření, úklid odpadků vzniklých z uvedených výrobků a další.

„Smyslem zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí je primárně omezit vznik odpadů z vybraných plastových výrobků. U některých druhů výrobků z plastu zákon zavádí tzv. rozšířenou odpovědnost výrobce, tedy povinnost výrobců výrobků problematických z hlediska životního prostředí přispívat na likvidaci odpadů z těchto výrobků. Zákon umožňuje plnit výrobcům tyto povinnosti samostatně nebo prostřednictvím tzv. kolektivních systémů,“ uvedla tisková mluvčí MŽP Lucie Ješátková.

Které výrobky řeší část D přílohy zákona č. 243/2022 Sb.

Vybrané plastové výrobky, ke kterým se vztahuje požadavek na určení pověřeného zástupce a na úhradu nákladů na úklid odpadu:

  • Tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky.
  • Předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost.
  • Balónky, kromě balónků pro průmyslové nebo jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům.

Čeká obce uzavírání smluv s jednotlivými výrobci?

„Ministerstvo vydalo povolení k provozování kolektivního systému Nevajgluj a. s. v říjnu 2023 pro tabákové výrobky, tudíž pro obce zde bude jedna smlouva,“ sděluje Lucie Ješátková k první sekci výrobků.

Na obce se nicméně obrací konkrétní výrobci vybraných plastových výrobků (např. filtry, ubrousky, balónky) a žádají o uzavření jednotlivých smluv. Starostové se obávají, že to obce nesmírně administrativně zatíží.

„V případě vlhčených ubrousků a balónků se jedná o poměrně malý hospodářský segment, jde o zhruba pět výrobců a dovozců pro ubrousky a zhruba deset u balónků. Ministerstvo životního prostředí pravidelně s výrobci jedná prostřednictvím sdružení výrobců a řeší varianty, jak plnit zákonem stanovené povinnosti. Stejně tak ministerstvo jedná i s obcemi prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR,“ upozorňuje tisková mluvčí.

Zástupci obcí váhají, zda začít jednotlivé smlouvy podepisovat nebo vyčkat, jestli se výrobci nesdruží do kolektivního systému. Spolupráce s kolektivními systémy není pro obce nic neznámého. Například u obalů plní výrobci své povinnosti prostřednictvím autorizované obalové společnosti, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů.

„Rozhodnutí je na jednotlivých obcích, zda chtějí uzavřít smlouvu o úhradě nákladů za úklid. Zároveň aktivita v oslovování obcí je na straně výrobců a dovozů, kteří mají povinnost obce oslovit,“ uvádí Lucie Ješátková.

Nedopalky se řeší s NEVAJGLUJ

Kolektivní systém NEVAJGLUJ a.s bude zajištovat úhrady nákladů obcím na úklid, soustřeďování a další nakládání s odpady tabákových výrobků s filtry (nedopalky). Tyto úhrady budou financovány z příspěvků výrobců, kteří tabákové výrobky uvádějí na trh.

Návrh smlouvy by všechny obce ČR měly obdržet do svých datových schránek v průběhu několika následujících týdnů. „Obcím, které budou nové spolupráci vstřícné a uzavřou smlouvu ještě letos, budou náležet úhrady již za rok 2023,“ říká Martina Vrbová, ředitelka NEVAJGLUJ a.s.

Výrobci plánují přechod na bezplastové produkty

„Mnoho výrobců, se kterými Ministerstvo životního prostředí jedná, již avizovalo, že budou přecházet na bezplastové varianty výrobků, což lze označit za pozitivní krok,“ komentuje dopad legislativy z pohledu ministerstva Lucie Ješátková.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ