Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Co přinese nový energetický zákon?

| autor: Hana Tomášková0

Webinář Energetický zákon a očekávané dopady změn na energetickém trhu pořádalaspolečnost B.I.D.services. Informace představil a komentoval Pavel Doucha z advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti, s.r.o.

Přehled legislativních prací

Aktuálně jsou v různé fázi příprav 3 změny energetického zákona.

1. Novela zákona

Cílem je posílení ochrany konečného zákazníka (má snahu ochránit před energetickými šmejdy). Tato novela je nyní projednávána v Poslanecké sněmovně.

Revoluční změny v energetice nepřináší.

2. Novela zákona

Tato novela je menší a formálnější než 1. novela. Definuje místa připojení a předávacího místa.

Již byla schválena vládou.

Nový energetický zákon

Nový energetický zákon by měl nahradit stávající energetický zákon, který již prošel více než 25 novelizacemi. Jeho hlavním účelem je úplná implementace směrnic a balíčku Clean Energy for All Europeans.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době připravuje věcný záměr návrhu zákona, stanovují se transpoziční termíny.

Změna paradigmatu v energetice – „energy transition“

„Energy transition“ přináší nové druhy účastníků na trhu. Jsou to:

  • Agregátoři
  • Aktivní zákazníci
  • Energetická společenství
  • Provozovatelé akumulačních zařízení

Účastníci trhu mají různé vzájemné interakce, které nemusí nutně probíhat přes prostředníka. Střídají role ve velmi krátkých časových intervalech.

Předpoklady pro „energy transition“

Digitalizace

Datahub – datový uzel – dochází k automatizaci výměny kmenových dat, dat z měření a cenových informací, změn obchodních vztahů mezi účastníky trhu atd.

Rozšíření inteligentních elektroměrů

Požadavek vyplývá ze směrnice, ovšem základní zásadou je, že pokud někdo chce zůstat standardním zákazníkem, musí mu být toto právo zachováno včetně standardního elektroměru.

Zavedení dynamické tarifní struktury

Jedná se o velmi diskutované téma. Již před několika lety proběhla snaha o reformu, ta však skončila ve fázi pokusu. Je to další výzva pro energetiku – tarify by měly být nastaveny paušálně, neměly by být závislé na množství spotřebované energie. Dynamická tarifní struktura znamená posun jiným směrem, kde významnou roli hraje časový prvek a místní prvek.

Patnáctiminutový obchodní interval

Patnáctiminutový obchodní interval znamená přechod z denního rytmu obchodování, kdy lze využít toho, že cena elektřiny se v průběhu dne mění a například využít naakumulovanou elektřinu v době, kdy je dražší.

Reforma služebvýkonové rovnováhy

Reforma se opírá o několik prvků – například část odpovědnosti přejde na provozovatele distribučních soustav, dále se jedná o technologickou neutralitu, snížení výkonových limitů pro vstup do odvětví, omezení HDO.

Licence k podnikání

Jde o velmi diskutovanou a ožehavou problematiku. Je zde otázka, zda nový energetický zákon bude dále obsahovat licence nebo bude pouze regulovat činnosti. Zdá se, že se volí kompromis – na některé činnosti bude vyžadována licence i nadále, na některé se režim rozvolní. Pro podnikatele je podstatné, že se bude rozšiřovat počet a množství činností s nepodnikatelským charakterem.

Nové smluvní typy

Umožňují horizontální vztahy mezi zákazníky a sdružování maloodběratelů do větších celků.

Webinář dále řešil otázky nových práv aktivních zákazníků, pozici agregátora na trhu, detaily o licenčních podmínkách a další témata vztahující se k novému energetickému zákonu.

Více informací najdete zde.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert