Reklama

25. 3. 2020  |  Dotace  |  Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Brownfieldy - Poslední možnost požádat o dotaci

Nastává poslední možnost požádat ze strany obcí a krajů o dotační podporu na regeneraci jimi vlastněných brownfieldů, dotační výzva se uzavírá pro příjem žádostí již 11. 5. 2020. Samotnému podání žádostí předchází povinný zápis brownfieldu do Národní databaze brownfieldů a získání doporučení brownfieldu k dotačnímu financování.

Kdy je budova kategorizovaná jako brownfield?

Jedná se o zanedbaný, nevyužívaný a v horším případě života ohrožující objekt, který nelze v současném stavu využít k žádnému účelu a investoři o něj neprojevují zájem.

Jaké aktivity jsou dotačně podporovány?

  • Demolice stávajícího objektu a následné výstavby nového objektu (vč. úpravy funkčních ploch)

  • Rekonstrukcí stávajícího objektu (vč. úpravy funkčních ploch)

  • Demolice stávajícího objektu a následná revitalizace s úpravou funkčních ploch

Co vše lze z brownfieldu vybudovat?

Podporováno je nekomerční využití. Z objektu lze vybudovat kulturní dům, multifunkční dům, obecní dům, knihovnu, obřadní síň, smuteční síň, hasičskou zbrojnici, klubovny pro místní spolky, základní či mateřskou školu, obecní sklad, zázemí pro obecní techniku, dílny pro využití obce, místo volnočasových aktivit, veřejné sportoviště (např. koupaliště, brusliště), veřejná parkoviště vč. garáží, ale také lze využít pozemek, na kterém se brownfield nachází na revitalizaci zeleně, parkové úpravy, vybudování dětského/workoutového hřiště či odpočinkové zóny.

Jaká je výše dotační podpory?

Dotační podpora je stanovena dle velikosti žádající obce ve výších 50 %, 60 % a 70 % způsobilých výdajů projektu. Kraje mají výši dotace stanovenou pevně na 50 % způsobilých výdajů projektu.

Vzhledem k časově náročnějšímu podání žádosti o dotaci není čas dále otálet s rozhodováním. Se zpracováním projektu, zápisu do databáze brownfieldů a podáním žádosti o dotaci, stejně tak jako s realizací dotačního projektu vč. následné udržitelnosti, Vám rád pomůže náš tým profesionálních dotačních specialistů. Kontaktujte a vyzkoušejte nás!

Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

 

Foto: ilustrační/foter.com

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI