Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Asekol kompletně zdigitalizoval a zautomatizoval řízení svého provozu

| zdroj: Sensoneo0

Asekol1
zdroj: Sensoneo

Asekol organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje kompletní sběr, dopravu a recyklaci opotřebovaných a vyřazených elektrospotřebičů. Jejich služby využívají výrobci a dovozci elektrozařízení, úzce spolupracují s městy a obcemi, prodejci, servisy, obchodními řetězci, ale také se svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.

Zásadní úlohou společnosti je naplňovat zákonnou povinnost vysbírat elektrozařízení v objemu 65 procent z výrobků uvedených na trh za poslední tři roky. V roce 2021 společnost celkově vysbírala 44 580 tun elektrozařízení.

Asekol7

 • 22 000 sběrných míst
 • 14 400 klientů
 • 24 zpracovatelských center
 • 14 svozových oblastí po celé ČR
 • Desítky zasmluvněných dopravních společností
 • Ročně sesbíráno 44 580 tun elektrozařízení


„Se Sensoneo spolupracujeme již pátý rok. Původní spolupráce začala přes senzory, protože jsme potřebovali sledovat výši zaplnění našich kontejnerů kvůli svozové logistice,”

Šárka Koháková, manažerka logistiky společnosti ASEKOL


„Rozsahem služeb je Asekol jedničkou v České republice. Naše sběrná síť patří k těm nejkomplexnějším v zemi. Po celé republice máme aktuálně přibližně 22 000 sběrných míst – kde počítáme i kontejnery – a několik desítek zpracovatelských center. Máme zasmluvněné desítky dopravních společností, které zajišťují organizaci svozu napříč celou republikou. V rámci Česka působíme ve 14 svozových oblastech, takže pokrýváme široké území a v tom jsme unikátní,” upřesnila pozici společnosti Šárka Koháková, manažerka logistiky.

Největší výzvou dennodenního provozu společnosti je práce s daty v čase, přičemž největší dynamika probíhá v rámci dopravy.

Asekol6

„Dopravce máme rozdělené do několika kategorií. Část z nich zajišťuje regionální dopravu, tedy svoz elektrozařízení ze sběrných dvorů a z ostatních sběrných míst na základě objednávek, které do systému zadávají sběrná místa. Spolupracujeme také s dopravci, resp. svozovými společnostmi, které se věnují sběru stacionárních kontejnerů a využívají vozidla s hydraulickou rukou. A spolupracujeme i s dopravci pro tzv “ad-hoc požadavky”, jako například svoz velkoobjemových kontejnerů,” doplnila Šárka Koháková.

Asekol2

Komplexní digitální transformace provozu

Právě náročnost řízení provozu a jednotlivých operací vedla společnost Asekol k tomu, aby v maximální možné míře digitalizovala svou činnost, automatizovala procesy a zefektivnila tak své fungování. Asekol se s tímto záměrem rozhodl oslovit společnost Sensoneo, svého dlouhodobého partnera v oblasti digitalizace. Výsledkem je řešení ISA - informační systém, který pracuje s daty v čase online. Všem účastníkům procesu zpětného sběru zpřístupňuje smart nástroje v podobě desktopových nástrojů a mobilních aplikací.

Šárka Koháková: „Práce s daty v čase a propojení procesů jsou naše klíčové operace. Korektnost dat je pro nás absolutní alfa a omega. Nástroj ISA je pro Asekol nejen krokem vpřed, ale pomáhá nám být také maximálně efektivní v tom, co děláme.”

Asekol3

Řešení obsahuje moduly pro všechny partnery ekosystému, kteří do něj vstupují přes webové rozhraní: do objednávkového modulu vstupují zástupci sběrných míst, dopravní a dispečerský modul zajišťuje organizaci dopravy, naplánování tras a vyřízení objednávek od převzetí ze sběrného místa až po předání ve zpracovatelském centru.

Modul Překladiště je zaměřen na monitorování příjmu a výdeje materiálu a v modulu Zpracovatelské centrum se přijímají objednávky od dopravců, potvrzuje hmotnost přijatého materiálu a jeho zpracování.

Transparentnost, efektivita a dohledatelnost v reálném čase

Díky řešení se všechny operace a procesy výrazně zjednodušily a zrychlily, přičemž je možné získávat aktuální data přímo z terénu v reálném čase. Zaměstnanci se “zbavili” určitých manuálních úkolů, a na druhou stranu, mají teď možnost ihned a adresně informovat o jakýchkoliv nesrovnalostech. „Např. dopravci nám zadávají naplněnost stacionárních kontejnerů do aplikace, rovněž informace o nakládce/vykládce. Mohou také reportovat jakékoli důležité informace z terénu. Bez těchto dat se k nám dostávaly tyto informace obtížně nebo se k nám nedostaly vůbec. Dnes tato data máme ihned,” vysvětluje Šárka Koháková.

Asekol4

Automatizace dopravy a logistiky je rozhodně nejkomplexnější součástí celého řešení. Jakmile sběrná místa vytvoří objednávku na dopravu, požadavek se dostává ke všem oprávněným dopravcům pro daný druh materiálu. Nabídku tedy vidí jen ti dopravci, kteří jsou na materiál autorizováni.

„Následně se nástroj chová jako „marketplace“– čili se uplatňuje pravidlo „ první bere,“ doplnil praktickou funkcionalitu nástroje Jaroslav Galáš, CPO společnosti Sensoneo, a pokračuje: „Po schválení objednávky systém dopravci automaticky nabídne místa, kam materiál může zavézt. Ten si vybere z nabídnutých volných termínů a systém pak vytvoří a naplánuje trasu, kterou dopravce schválí. Řidič ji následně vidí v aplikaci v mobilním telefonu, kde si ji rozklikne a postupně realizuje. Na konci v rámci vykládky jízdu ukončí a materiál převezme zpracovatel.”

Správa nádob je další komplexní úkol – a také součást řešení. Zahrnuje rozsáhlou agendu a je přímo napojena na finance. Jde o tisíce nádob, které Asekol používá nejen ke sběru, ale i svozu. Je třeba znát nejen jejich aktuální polohu, ale zaznamenávat také žádosti o přesuny, odebrání nebo nové instalace. Jedná se o důležitou a velkou část majetku, kterou společnost musí mít pod kontrolou. Na modul Nádobárna se napojuje Správa škodných událostí, kde regionální zástupci pracující v terénu zadávají poškození a škodné události.


Vnímám velký progres v tom, že celé naše oddělení funguje v jednom společném prostředí včetně externích dopravců. Je to velký krok vpřed a rozhodně jsme si vybrali dobře,”

Šárka Koháková, manažerka logistiky společnosti ASEKOL


 • Přesné a přehledné informace o odpadových tocích
 • Provozní úspory
 • Snížení manuálních úloh
 • Jednoduchá organizace
 • Automatizace procesů
Asekol5

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
e-Salon
Bert