Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

...a pojem recyklace bude pár písmen na cáru papíru…

| autor: Pavel Mohrmann0

...a pojem recyklace bude pár písmen na cáru papíru…

Do samotné polemiky jsme obsah dopisu nepřidali. Tomáš Marný – autor dopisu – se zdá sice býti v této oblasti erudován, nicméně původ je pochybný a byť je jeho jméno použitelné ve spoustě oblastí našeho pinožení, nebude určitě pravé.

Tomáš Marný dopisem, který zveřejňujeme níže, reaguje na otázku „Co je recyklační sleva, komu prospěje a jak bude recyklační sleva fungovat v praxi?“:

Vážený pane šéfredaktore,

náhodou jsem zaslechl rozhovor dvou spolucestujících ve vlaku směrem do hlavního města naší republiky.

Diskutovali o výše uvedené Vaší otázce…

Dovolte mi tímto, abych jako aktivní zajímající se občan a ochránce budoucího života na této planetě také přispěl do diskuse níže uvedeným.

Máte zřejmě na mysli ustanovení §102, ods.3 návrhu nového zákona o odpadech.

To, co je v tomto odstavci navrhováno, je jednoznačně a pouze abstraktní snaha o recyklaci. Slovesa, vztažená k nutnému chování municipalit, jako „vyprodukovala, podala za tento rok hlášení“ uváděná v tomto textu, nemají se skutečným pojmem recyklace pranic společného.

Rozdíl mezi slovy třídění či separace a recyklace je totožný jako rozdíl pojmů snažit se zhubnout a mít na váze reálně o x kilo méně …

Toto možná dětinské srovnání dle mého názoru ale jednoznačně ukazuje na složitý, časově a finančně náročný proces od prvotní separace až ke konečné recyklaci komunálního odpadu, kdy na konci tohoto procesu je vytvořen skutečný produkt, který je definován celospolečenskou poptávkou a podporou jeho tvorby…

Jinou záležitostí by byla definice ve smyslu toho, že daný producent komunálního odpadu má či bude mít právně doložitelný smluvní vztah s konkrétním zpracovatelem či výrobcem koncového produktu, jež vzniká či bude vznikat z tohoto komunálního odpadu …

Nezapomeňme rovněž na fakt právního důsledku, že za plnění či neplnění budoucích vyšších recyklačních cílů je a bude vždy zodpovědný původce komunálního odpadu, tj. jak si kdo ustele, tak si i lehne … vědí o tomto faktu lidem volení představitelé komunální sféry, kteří hájí práva a zájmy občanů?

Pokud bude ve znění nového zákona opravdu figurovat takovýto výše citovaný text je naprosto pravděpodobné, že skládky komunálního odpadu budou nadále součástí života nás a našich dětí a pojem recyklace bude pár písmen na cáru papíru….a někdo za to draze zaplatí.

S pozdravem

Ing. Tomáš Marný

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ