Kategorie: Dotace

pardubice.jpg

Voda / Ovzduší / Dotace / 28. 10. 2020

Pardubice využijí Norské fondy k obnově zeleně

Pardubice chtějí využít dotaci z Norských fondů, určenou pro boj se změnou klimatu. Usilují o podporu z těchto fondů na projekt obnovy stromořadí v Jahnově ulici a částečně na náměstí Republiky a také na pořízení územní studie sídelní zeleně.

strom1.JPG

Voda / Ovzduší / Dotace / 27. 10. 2020

Stromy pro obce

Od 20. října je možné získat příspěvek až čtvrt milionu korun na výsadbu listnatých stromů nejen v zastavěných částech obcí, ale také ve volné krajině (v extravilánech obcí).

cov_plzen4.jpg

Voda / Dotace / 22. 10. 2020

Povinnosti příjemců dotace na vodohospodářské projekty

Státní fond životního prostředí zveřejnil souhrn povinností příjemců dotace v oblasti finanční udržitelnosti vodohospodářských projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osy 1(specifický cíl 1.1 a 1.2).

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn