Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Sanační technologie

Datum konání: May 27, 2021, 9 a.m.
Místo konání: online

| zdroj: Ekomonitor0

voda9.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay
Datum konání: May 27, 2021, 9 a.m.
Místo konání: online

Ve dnech 27. a 28. května 2021 se bude konat 23. ročník konference Sanační technologie. Vzhledem k okolnostem proběhne on-line formou.

Program:

27. května 2021

8:00-9:00

Registrace účastníků

9:05-9:10

Zahájení konferencedoc. Ing. Josefem Janků, CSc.z VŠCHT Praha

9:10-9:15

Vystoupení čestného předsedy konference z VŠCHT Praha

prof. Ing. Milana Pospíšila, CSc.

9:15-9:20

Vystoupení ředitele odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředíIng. Karla Bláhy, CSc.

9:20-9:40

Mgr. Monika Zbořilová, Ministerstvo financí

Aktuální témata řízení smluv a kontroly zakázek financovaných MF

9:45-10:05

Ing. Alexandra Skopcová, Š. Mikundová, Ministerstvo životního prostředí Implementace Směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí v českém i mezinárodním kontextu

10:10-10:30

RNDr. Jan Gruntorád, CSc., Ministerstvo životního prostředí

Metodický pokyn MŽP k SEKM

10:35-10:55

RNDr. Zdeněk Suchánek, J. Řeřicha, J. Krhovský, CENIA

Stav realizace projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst

11:00-11:20

Přestávka na kávu

11:20-11:40

Mgr. Lukáš Čermák, Ministerstvo životního prostředí

OPŽP - Programovací období 2014-2020 vs. 2021-2027

11:45-12:05

prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., Masarykova univerzita, RECETOX - Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

Staré a nové problémy kontaminace životního prostředí - přístupy, řešení

12:10-12:30

Mgr. KarelWaska, Ph.D., Di.S., J. Kamas, M. Šrámek, K. Horák, M. Minařík,V. Píštěk, EPS biotechnology, s.r.o. B. Bodácz, EPS Slovensko, s.r.o. Nové perspektivy sanací v prostředí petrochemického průmyslu

12:35-12:55

Ing. Martina Siglová, Ph.D., P. Beneš, K. Waska, R. Ježdík, M. Minařík EPS biotechnology, s.r.o.

Může být Biotechnologie prakticky použitelným nástrojem pro eliminaci pesticidů z vod?

13:00-14:15

Oběd

14:15-14:35

Ing. Robin Kyclt, S. Vosáhlová, V. Matějů, S. Pšeničková,ABITEC, s.r.o.

Využívání laboratorních respirometrických zkoušek pro řízení biodegradace hůře odbouratelných organických kontaminantů

14:40-15:00

Mgr. Jan Bartoň, Z. Macka, R. Hadacz, L. Polách, I. Šupíková, P. Brůček, GEOtest, a.s.

Eliminace vlivu přítoku podzemních vod do tělesa výsypky s obsahem balastních izomerů HCH

15:05-15:25

Ing. Robin Kyclt, V. Matějů, S. Vosáhlová, S. Pšeničková ABITEC, s.r.o.,

M. Strejček, J. Šuman, A. Zubrová, O. Uhlík, VŠCHT Praha, Kozák J., Bartáková H. GEO Group a.s.

Biologická transformace a degradace polychlorovaných
dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů

15:30-15:50

Přestávka na kávu

15:50-16:10

doc. Mgr. Peter Šottník, PhD., Ľ. Jurkovič, O. Brachtýr, T. Faragó,
J. Vozár, J. Čopan, Univerzita Komenského v Bratislave

Environmentálna záťaž Pezinok – Rudné bane – odkaliská – história
a súčasnosť

16:15-16:35

Ing. Petr Kubizňák, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Sanační zásah na lokalitě hlavního závodu společnosti PARAMO a.s.

Komentovaná posterová sekce

16:40-16:45

RNDr. Petr Řežábek, R. Jurnečková, GEOtest, a.s.

Sanační práce v areálu společnosti Jihočeská plynárenská, a.s. v Českých Budějovicích

16:45-16:50

Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D., T. Pluhař, V. Žabka, R. Špánek, Technická univerzita v Liberci, M. Mikeš, EKOHYDROGEO Žitný s.r.o. Autokalibrační systém včasného varování před účinky vztlaku podzemních vod při povodni - jako nový prvek protipovodňové ochrany

16:55

Ukončení prvního dne on-line konference

28. května 2021

8:00-9:00

Registrace účastníků

9:00

Zahájení druhého dne on-linekonference

9:00-9:20

Ing. Dagmar Bartošová, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Sanace nesaturované zóny v oblasti staré galvanovny bývalého podniku Jihlavan, státní podnik

9:25-9:45

Mgr. VendulaCencerová, MEGA, a.s.

Sanace saturované zóny v oblasti staré galvanovny bývalého podniku Jihlavan, státní podnik

9:50-10:10

Mgr. Marián Petrák, PhD., Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Zpracování analýzy rizik pro bývalé skládky odpadů v k. ú. Budislav 

10:15-10:35

Ing. Roman Nedbal, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody

10:40-11:00

Přestávka na kávu

11:00-11:20

Mgr. Hana Jambrichová, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Nápravná opatření k odvrácení škod způsobených vlivem staré ekologické zátěže bývalé skládky Vlčí důl v k. ú. Zásmuky
na podzemních a povrchových vodách

11:25-11:45

Ing. Zuzana Rošková, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Siderofory a jejich environmentální aplikace

11:50-12:10

Mgr. Martin Žídek, Univerzita Palackého v Olomouci

Mapování antropogenní kontaminace sedimentů přehradních nádrží povodí Váhu

12:10-12:20

Závěrečná diskuse

12:25

Ukončení on-line konference

Závazné přihlášky zasílejte prosím do 17. května 2021 na adresu alena.pecinova@ekomonitor.cz

Více informací o programu naleznete v pozvánce pro účastníky nebo na www.ekomonitor.cz.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS