Reklama

22. 10. 2019  |  Kralupy nad Vltavou  |  Pořadatel: Průmyslová ekologie

Průmyslová ekologie

Konference představí nové směry a trendy v minimalizaci dopadů průmyslových firem na životní prostředí z pohledu praxe a nové legislativy.

Konference poskytne praktické informace z oblasti nakládání s průmyslovým odpadem, vedlejšími produkty, předcházení vzniku odpadů, ohlašovacími povinnostmi, problematikou SEPNO, přepravy nebezpečných látek, digitalizace Průmyslu 4.0, LCA výrobků a technologií, rozšířené působnosti výrobců a dalších zajímavých témat.

Tématické bloky a jejich obsah:

ODPADY
• Projekty v oběhovém hospodářství
• Ohlašovací povinnosti
• Problematika zpracování vysloužilých akumulátorů elektromobility - notifikace
• Problematika SEPNO
• Vedlejší produkt versus odpad - kategorizace vedlejších produktů a odpadů
• Předcházení vzniku odpadů
• Ekodesign

OVZDUŠÍ
• Trh emisních povolenek v praxi

VODA
• Vodní stopa
• Sucho v průmyslu - řešení sucha průmyslovými podniky
• Odpadní vody - využívání externích ČOV versus vlastní ČOV
• Recyklace vody

ENERGIE
• Uhlí/odpad/TAP
• Úspory energie v praxi
• Energetika

CHEMIE
• CLP
• REACH
• Bezpečnostní listy

LCA

 

Další informace najdete zde.

 

 

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI