Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Podniková ekologie a udržitelnost

Datum konání: June 7, 2023, 9 a.m.
Místo konání: Brno a online

| zdroj: VIDA conference0

pocitac3.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay
Datum konání: June 7, 2023, 9 a.m.
Místo konání: Brno a online

Podnikoví ekologové jsou v hierarchii společností stále důležitějším prvkem. Na jejich bedrech stojí povinnosti spojené s ochranou životního prostředí, mezi něž nejčastěji patří oblasti jako je ochrana ovzduší a vod, nakládání s odpady, obalové hospodářství, chemické látky a směsi, dokumentace a zlepšování systému ISO 14 001 aj. 

V poslední době se do jejich agendy vkrádá také téma udržitelnosti, ESG a nefinančních reportů. Přestože povinná bude tato oblast od roku 2024 pouze pro omezený okruh velkých firem, očekává se, že jím budou ovlivněni i střední a malé firmy. Přestože oblast udržitelnosti bude prostupovat celou firmou počínaje jejím vedení, je právě oblast podnikové ekologie zřejmě nejvíce zasažená. 

Víte, jaké požadavky budou principy udržitelnosti, ESG a nefinančních reportů klást na firmy a to i ty střední a malé?  Jaké kroky budete muset podniknout a jaký dopad to bude mít právě na oblast podnikové ekologie? 

Nabízíme Vám přehled aktuálních témat pro podnikovou ekologii, kromě těch tradičních také oblast udržitelnosti  - vše s cílem pomoci Vám zorientovat se v aktuálních povinnostech a být připraveni na to, co Vás čeká v budoucnu. 

Pro koho je konference určena? Pro podnikové ekology, poradenským firmám v oblasti ekologie, manažerům odpovědným za ISO 14 001, ředitelům, managementu podniku, kteří podporují ekologickou strategii podniku, ESG konzultantům a dalším profesionálům z řad udržitelnosti a průmyslové ekologie.

Zaměříme se na tato témata:

 • ESG a udržitelnost firem dle evropské a české legislativy (Green Deal, Fit for 55 a další ) Jak ovlivní ESG dotační příležitosti pro firmy?
 • Jak ovlivní ESG české firmy – ty které budou mít povinnost reportovat i ty ostatní? ESG z pohledu různých segmentů a dopady na jejich odvětví? Jak využít ESG pro Váš business?  Na co se připravit a jak?  
 • Uhlíková stopa v praxi – jak ji měřit, jak získávat data, kde hledat příležitosti pro její snižování. Ověřování. Možnosti offsetování. 
 • ESG reporting, uhlíková stopa v praxi českých firem  
 • Podniková ekologie a udržitelnost – jak ovlivní tuto oblast nástup ESG? Jak využít dat a reportů z podnikové ekologie pro počítání uhlíkové stopy a reportů ESG?
 • Podniková ekologie a uhlíková stopa - sběr dat pro počítání uhlíkové stopy, co využít ze stávajících reportů a jak nastavit sběr dalších dat? 
 • Povinnosti podnikové ekologie – změny a časté chyby v aktuálních povinnostech podnikového ekologa 
 • Odpadové hospodářství ve firmách z pohledu 
 • Možnosti a příležitosti v oblasti nakládání s vodami, vodní audit
 • Financování projektů, dotační příležitosti 
 • Povinnosti firem v oblasti legislativy REACH 
 • ADR – povinnosti odesílatelů, příjemců nebezpečných látek  

Více informací o konferenci najdete zde.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy