Reklama

10. 7. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: OPŽP

Jak správně nastavit projekty na předcházení vzniku jednorázového odpadu
 

9. 7. 2020 / Téma / Zdroj: Rema System

V projektech Zelená obec a Sběrný dvůr nejvíce bodovaly obce ze Středočeského kraje, vybraly přes 260 tun elektroodpadu
 

8. 7. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

EKO-KOM změnil sazebník odměn
 

4. 7. 2020 / Téma / Zdroj: Bezobalu

Bezobalu: webová kalkulačka spočítá, kolik odpadu při nákupu ušetříte
 

2. 7. 2020 / Publicistika / Autor: Jiří Podhorecký

Tipy na využití kávového odpadu
 

1. 7. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: TZ ALPLA

Studie: nejhorší pro životní prostředí je nevratná skleněná láhev
 

30. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: TZ Veolia

Češi vnímají recyklaci vody jako jeden z nejefektivnějších nástrojů v boji proti suchu
 

27. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Bezobalu

Bezobalu a Přístav 18600 otevírají Zero Waste Point
 

26. 6. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Zaměřeno na dotace na realizace soustav domovních čistíren odpadních vod
 

26. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: TZ Obcejinak.cz

Ekologická varianta door to door? Zvýšení objemu recyklovatelného odpadu, nebo ekonomická past?
 

25. 6. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jak správně třídit: Co patří do nádoby na bioodpad?
 

23. 6. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Pytlový sběr: Záměr, který lze zdokonalit
 

22. 6. 2020 / Dotace / Zdroj: CIRAA

Na Re-use centra lze čerpat dotace, obce si o ně mohou zažádat do konce července
 

21. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Obce jinak

Proč je dobré zabývat se odpady
 

17. 6. 2020 / Zpravodajství / Autor: Pavel Mohrmann

Odpadový balíček je před dalším krokem, obce požadují snížení poplatků
 

17. 6. 2020 / Publicistika / Autor: Martina Jandusová

Jakým způsobem se bude vypočítávat třídící sleva?
 

16. 6. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Ptáme se SFŽP na téma poskytování dotace na obecní ČOV
 

15. 6. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Co obnáší provoz podzemních kontejnerů?
 

11. 6. 2020 / Komunální ekologie / Autor: Pavel Mohrmann

Odpady jsou drahý špás
 

10. 6. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jak řešit poplatky za svoz komunálního odpadu – legislativa i tipy z praxe
 

9. 6. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Příbram, Slaný, Tábor nebo Brno nabízejí kompostéry zdarma
 

5. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Ekolamp

Evropa vytáhla do boje s „černými pasažéry“ v oblasti elektroodpadu: Francie ukázala, jak parazitující firmy zkrotit
 

3. 6. 2020 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Polemika II: Je nutné certifikovat zpracovatele elektroodpadu?
 

1. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: SPDS

Pozměňovací návrh k povinné certifikaci zpracovatelů elektroodpadu upraven
 

1. 6. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Podzemní kontejnery kombinují estetické a funkční požadavky na odpadové nádoby
 

30. 5. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Komentáře k nové odpadové legislativě
 

26. 5. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MŽP ČR

MŽP a EKO-KOM se dohodly na finanční podpoře sběru kovů v obcích
 

26. 5. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zamyšlení: Třiďte a bude vám přáno…?
 

26. 5. 2020 / Servisní témata / Zdroj: Ecobat

Evropa se ve sběru baterií výrazně zlepšuje. Čeká nás však obtížný rok
 

24. 5. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: EKO-KOM

Výsledky systému EKO-KOM za rok 2019
 

22. 5. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Správné třídění odpadu – co patří do plastů a kde se často chybuje?
 

21. 5. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Rema System

Ve vysloužilém elektru se skrývá množství drahocenných druhotných surovin
 

19. 5. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Nový Olomoucký párník likviduje plevel a čistí městský mobiliář
 

18. 5. 2020 / Komunální ekologie / Autor: Pavel Mohrmann

Zákon o odpadech je nutný, má ale místa k dořešení
 

16. 5. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: globalnicile.cz

Ceny SDGs 2020
 

15. 5. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Odpadový balíček jako brána do oběhového hospodářství. Ještě dořešit recyklační kapacity
 

14. 5. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Rema System

Češi v rámci sběrné sítě REMA vytřídili v loňském roce téměř 21 tisíc tun elektroodpadu
 

13. 5. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: SMO ČR

Oficiální stanovisko Svazu měst a obcí ČR k záměru zavedení záloh na PET lahve
 

11. 5. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Pracovníkům technických služeb, popelářům a dalším, kteří nakládají s odpady, patří naše díky
 

8. 5. 2020 / Zpravodajství / Autor: redakce / Zdroj: MŽP ČR/ VÚV TGM

První výsledky monitoringu koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách v ČR
 

7. 5. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Malé obce chtějí u skládkování zůstat co nejdéle. Je to nejlevnější
 

6. 5. 2020 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann / Zdroj: Průmyslová ekologie

Polemika: Je nutné certifikovat zpracovatele elektroodpadu?
 

6. 5. 2020 / Téma / Zdroj: MŽP ČR

Kdo správně třídí biologicky rozložitelný odpad a kompostuje, bojuje proti suchu
 

5. 5. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Obce jako noclehárny: Co dělat, když poplatek ani místní poplatek za svoz odpadu problém nevyřeší?
 

4. 5. 2020 / Téma / Autor: Jakub Zvelebil, Zemidluh

Pravda, kterou byste měli slyšet o konceptu Zero Waste
 

4. 5. 2020 / Téma / Zdroj: STEM/MARK

Češi chtějí recyklovat a šetřit energie, odmítají skládky i spalovny
 

30. 4. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Ze šrotu kvalitnější produkt, to je ocel. Třídění kovů má smysl
 

29. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Kam jdou peníze od výrobců, když kolektivní systém odmítá sběrným dvorům za práci platit?
 

28. 4. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Toaleta není černá díra, která vše pohltí
 

28. 4. 2020 / Servisní témata / Zdroj: Lesensky/ Rema System

Češi se obávají změn klimatu. Vliv člověka na životní prostředí ukázal i koronavirus
 

26. 4. 2020 / Téma / Zdroj: Bezobalu

Zero Waste: Můj obchod mě potřebuje 
 

23. 4. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: SAKO Brno

Obce dovážející odpad do Brna se nemusí obávat zvýšených nákladů
 

22. 4. 2020 / Téma / Zdroj: Lucie a Jakub Zvelebilovi/ Zemidluh

Precyklace - Zero Waste
 

18. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jak vyprat prádlo levně a ekologicky
 

17. 4. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Poptávka po sběrném papíru z obcí roste. Narovná koronavirus výkupní ceny?
 

16. 4. 2020 / Téma / Zdroj: CENIA

Role místní Agendy 21 v současné krizové situaci
 

15. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Řešení pro města s velkým počtem trvale nehlášených občanů
 

14. 4. 2020 / Servisní témata / Zdroj: Lesensky/ Rema System

Kam s vysloužilým elektrem v době koronaviru? Pošlete ho poštou nebo si ho nechte odvézt
 

14. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Obec má 200 obyvatel, je bez kanalizace. Jak řešit čistírnu odpadních vod?
 

13. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

6 nejčastějších chyb při kompostování
 

12. 4. 2020 / Servisní témata / Zdroj: Asekol

Každý recyklovaný mobil ušetří 230 litrů vody
 

10. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Tak trochu jiné Velikonoce
 

9. 4. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Aktuálně: Otevření sběrných dvorů, bezplatné kompostéry, odbyt textilu
 

8. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Kaly, odpadní vody a bezpečnost pracovníků v souvislosti s COVID-19
 

7. 4. 2020 / Servisní témata / Zdroj: Ecobat

Rok 2019 přinesl rekordní výsledky ve sběru baterií
 

7. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Malé obce a odkanalizování
 

6. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Dezinfekce sběrných hnízd a kontejnerových stání
 

4. 4. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: SZÚ, MŽP, FCC

Odpady v době pandemie – stručný přehled
 

3. 4. 2020 / Zpravodajství / Autor: redakce / Zdroj: MŽP ČR

Jak zařazovat odpady z jednorázových ochranných pomůcek do Katalogu odpadů
 

3. 4. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Ukliďme Česko. Produkci odpadů koronavirus nezastaví
 

2. 4. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Popelářské desatero
 

1. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jsme s vámi již rok. Víc než kdy jindy teď jde o zdravá města a obce
 

1. 4. 2020 / Servisní témata / Zdroj: Ekolamp

Odevzdaných 706 tun světelných zdrojů zachránilo v přepočtu dvě slapské přehrady
 

31. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Obce jako noclehárny: Problémy satelitních měst a obcí
 

30. 3. 2020 / Zpravodajství

Nakládání s komunálními odpady v obcích za současné epidemiologické situace
 

30. 3. 2020 / Zpravodajství

Aktualizovaná stanoviska SZÚ pro nakládání s odpady
 

30. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jak koronavirus změnil odbyt vytříděného papíru
 

26. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zdravá města v dobách zdraví i v dobách nemoci
 

25. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Když nejde o náš život, je to lepší
 

24. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Bezobalu: Díky koronaviru nezačnou lidé jíst zásadně méně nebo více
 

23. 3. 2020 / Servisní témata / Zdroj: SZÚ

Opatření pro pracovníky nakládající s infikovanými odpady
 

23. 3. 2020 / Servisní témata / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: SZÚ

V karanténě musí třídění odpadu ustoupit bezpečnosti
 

21. 3. 2020 / Dotace / Zdroj: SFŽP

Dotace na ekologickou likvidaci autovraků
 

20. 3. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MŽP ČR, SZÚ

Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami
 

19. 3. 2020 / Komunální ekologie / Autor: Pavel Mohrmann

Nechť jsme všichni silnější a rozumnější
 

18. 3. 2020 / Servisní témata / Autor: Martina Jandusová

Co dělat s použitými ochrannými rouškami v domácnostech?
 

18. 3. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: MZe ČR, Zemidluh

I v bezobalovém obchodě pociťují zvýšený zájem o potraviny
 

17. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Modro-žluté kontejnery, řešení pro obce nebo riziko pro kvalitu vytříděného papíru?
 

17. 3. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: SZÚ

SZÚ pro pracovníky provozů kanalizací a čistíren odpadních vod
 

16. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Problém satelitních obcí: noclehárny bez přihlášených občanů vyžadujících služby obce
 

15. 3. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Rema System

Na svět se valí „tsunami“ elektroodpadu, na vině je i plánované zastarávání
 

14. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zásoby potravin? Jak je skladovat, aby se rychle nezkazily
 

13. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zamyšlení: Aby z třídění nebyla cesta do pekel...
 

12. 3. 2020 / Téma / Zdroj: EKO-KOM

Doporučení pro tvorbu sběrné sítě
 

11. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jak udržují odpadové hospodářství města, kde se neplatí za svoz odpadu?
 

10. 3. 2020 / Téma / Autor: Ing. Karel Plotěný

Domovní ČOV a dotace pro skupiny čistíren
 

7. 3. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Jaký bude další osud spalovny v Rybitví?
 

6. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Ing. Karel Plotěný

Kaly a jejich řešení pro malé obce a solitérní stavby III.
 

5. 3. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Martina Jandusová/ Průmyslová ekologie/ CAOH

Po intervenci by měly třídící linky přebírat papír z obcí a měst „přinejmenším bezplatně“
 

3. 3. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Nový odpadový zákon v kostce
 

3. 3. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Podporuje nový odpadový zákon byznys velkých spaloven?
 

2. 3. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Jak správně zařadit odpad?
 

1. 3. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Brno/ SAKO Brno

Brno: V pondělí startuje rezervace bezplatných kompostérů
 

29. 2. 2020 / Servisní témata / Zdroj: Ekolamp

Všechny vysloužilé žárovky patří do sběrné nádoby, nikoli do odpadu
 

28. 2. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: EKO-KOM

Vysvětlení finanční intervence EKO-KOM do využití papírového odpadu z obalů
 

27. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zamyšlení: Zatím se neděje nic, skládkování je levné a jednoduché
 

26. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Ing. Karel Plotěný

Kaly a jejich řešení pro malé obce a solitérní stavby II.
 

26. 2. 2020 / Dotace / Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Dotace pro udržitelné prostředí v obcích
 

25. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Inspirace pro obce, motivace pro občany. Soutěž Vesnice roku je odstartována
 

24. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

TS Opava: Používáme obnovitelné zdroje i vozidla s alternativním pohonem
 

23. 2. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Kraj Vysočina

Zdravý Kraj Vysočina a MA21: Akce Čistá Vysočina se blíží
 

21. 2. 2020 / Publicistika / Autor: ING. František Vörös – konzultant

Aliance pro nulové odpady ve městech
 

21. 2. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Ústecký kraj

Ústecký kraj usiluje o členství v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky
 

20. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Ing. Karel Plotěný

Kaly a jejich řešení pro malé obce a solitérní stavby I.
 

20. 2. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: SAKO Brno

V březnu mohou obyvatelé Brna získat kompostér zdarma
 

18. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Staré ekologické zátěže omezují využití některých lokalit
 

18. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Kam mizí podpora státu na vytříděný papír pro obce?
 

17. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Komunální elektromobil v Lounech denně najede přes sedmdesát kilometrů
 

15. 2. 2020 / Zpravodajství / Autor: redakce / Zdroj: MPO ČR

Šance pro kreativní nápady obcí i měst: soutěž Přeměna odpadů na zdroje
 

11. 2. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Ekologie je jen zástěrka pro prosazování zálohování PET lahví
 

10. 2. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Obavy starostů kvůli zálohování PET lahví sílí
 

10. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zero waste: 10 tipů, jak si ušetřit starosti i peníze
 

8. 2. 2020 / Téma / Zdroj: CENIA

Představujeme publikaci CENIA: Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky
 

6. 2. 2020 / Servisní témata / Autor: Pavel Mohrmann / Zdroj: Via Alta a.s.

Termoplasty jsou doposud obtížně recyklovatelným odpadem. To se brzy změní
 

6. 2. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: MŽP ČR

Krizový scénář kvůli nízké ceně papíru je spuštěn
 

4. 2. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Atomizace je něco, nad čím všichni kroutí hlavou
 

4. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jaké jsou výhody vegetační čistírny odpadních vod a pro které obce je vhodná?
 

1. 2. 2020 / Zpravodajství / Autor: redakce / Zdroj: CENIA

V oblasti nakládání s komunálními odpady převažuje skládkování
 

31. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jablonec nad Nisou chystá změny v odpadovém hospodářství
 

30. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Polemika: Jak zpracováváte BRKO a jak zacházíte s nežádoucími příměsmi?
 

29. 1. 2020 / Servisní témata / Zdroj: Via Alta a.s.

Žluté popelnice lze využít ke zlepšení ekonomiky odpadového hospodářství
 

29. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Vytříděný papír se prodražuje. Co s tím?
 

28. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jak řešit staré ekologické zátěže?
 

27. 1. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Město Brno/ SAKO Brno

Brněnské domácnosti vytápí teplo vyrobené z odpadu
 

24. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Nejčastější omyly při třídění odpadu
 

23. 1. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

To, o co usilujeme všichni, je zvyšování kvality života v regionech
 

22. 1. 2020 / Publicistika / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XX.: Zlín
 

21. 1. 2020 / Servisní témata / Zdroj: Ecobat

Recyklační zlepšováky
 

21. 1. 2020 / Dotace / Zdroj: SFŽP

Pozor na výběrová řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury!
 

16. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Hygienizace kalů nízkoteplotním sušením
 

16. 1. 2020 / Dotace / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: SFŽP, MŽP

Dotace na domovní čistírny odpadních vod
 

15. 1. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Konference Zdravých měst se blíží
 

13. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jaké má Skašov zkušenosti s vegetační čistírnou odpadních vod?
 

13. 1. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Pardubice

Poplatek za odpad pokryje jeho likvidaci ze tří čtvrtin
 

11. 1. 2020 / Téma / Zdroj: Aspen

Češi třídí poctivě, ale nevědí, co se dále děje s tříděným odpadem
 

10. 1. 2020 / Zpravodajství / Autor: Martina Jandusová

Zpětný odběr elektrozařízení čekají letos velké změny
 

8. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Čistírna v Karlových Varech zajišťuje hygienizaci kalů nízkoteplotním sušením
 

6. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zdravé město Tábor ve stylu Zero Waste: Třídění už dávno nestačí
 

3. 1. 2020 / Publicistika / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XIX.: Zeleneč
 

2. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Polemika: Jak zajišťujete třídění upotřebených jedlých olejů a tuků?
 

31. 12. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Život ve stylu Zero Waste: Tipy, kde všude lze použít jedlou sodu v domácí lékárně a kuchyni
 

27. 12. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Kam odkládat vánoční stromky a jak poté skončí?
 

23. 12. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: PVK, MŽP

Ucpu, ucpeš, ucpeme. Aneb použitý kuchyňský olej do kanalizace nepatří
 

20. 12. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Končí provoz skládky Praha Ďáblice v roce 2019 nebo bude realizován plánovaný záměr na využití volné kapacity skládky?
 

17. 12. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Máme všechno, mějme i rozum
 

16. 12. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann, Hana Tomášková

Kam odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče? Jak je s nimi dále nakládáno?
 

14. 12. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Život ve stylu zero waste: Vánoční úklid s pomocí jedlé sody
 

13. 12. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Kde dělají obce chybu při nakládání s kaly
 

12. 12. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jak vybrat vánoční stromeček, který má nejmenší dopad na životní prostředí?
 

11. 12. 2019 / Publicistika / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XVIII.: Staré Hradiště
 

11. 12. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Co do kanalizace nepatří
 

9. 12. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: MŽP ČR

Česko čeká velká odpadková revoluce, vláda dnes schválila novou odpadovou legislativu
 

9. 12. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann, Hana Tomášková

Máte problém s elektroodpadem v obci? Víme, kam se obrátit
 

7. 12. 2019 / Servisní témata / Zdroj: Ecobat

Nechceme být za „Plýtváky“. Ani o Vánocích
 

6. 12. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Správné třídění odpadu – co patří do směsného komunálního odpadu?
 

4. 12. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Norský Larvik a České Budějovice si předávají zkušenosti v oblasti Smart City
 

4. 12. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Polemika: Jaké jsou největší překážky bezobalového prodeje? Co je přidanou hodnotou nákupu?
 

3. 12. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Bude Smart Písek brzy využívat chytrou technologii likvidace čistírenského kalu a biomasy?
 

3. 12. 2019 / Servisní témata / Zdroj: Sensonseo

Získejte kontrolu nad odpadem ve vašem městě
 

3. 12. 2019 / Servisní témata / Zdroj: Ekolamp

Enviromentální dumping na vzestupu
 

30. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Mikulášská nadílka a adventní kalendář ve stylu zero waste
 

28. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zero Waste: Bezobalový prodej nabízejí i online obchody a supermarkety
 

26. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Radim Vácha

Aplikace kalů z ČOV na zemědělskou půdu
 

26. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Proč Brno zrušilo poplatky za svoz komunálního odpadu pro seniory a malé děti?
 

22. 11. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

V pondělí se bude projednávat nová odpadová legislativa. Kdo je proti posunutí skládkování?
 

21. 11. 2019 / Publicistika / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XVII.: Ploskovice
 

21. 11. 2019 / Zpravodajství / Autor: redakce / Zdroj: SOVAK ČR

SOVAK ČR vítá novelu vyhlášky o použití upravených kalů na zemědělské půdě
 

20. 11. 2019 / Dotace / Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Jak na odpady v obcích?
 

19. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Polemika: Jak se bude nakládat s kaly v příštím roce a po uplynutí přechodného období?
 

18. 11. 2019 / Servisní témata / Zdroj: Ekolamp

Češi za čtrnáct let odevzdali k recyklaci 60 milionů úsporných zářivek
 

15. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zero Waste: Bout chce umožnit co nejvíce lidem nakupovat bezobalově
 

13. 11. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Štěpán Jakl, odbor odpadů MŽP.

Bude přijata vyhláška, která posune termín zpřísnění požadavků na upravení čistírenských kalů, které mají být použity na zemědělskou půdu
 

12. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Odpadové zákony projednává vláda. Realita obcí je úplně někde jinde
 

11. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jak snižují objem vyprodukovaného směsného komunálního odpadu Pohořelice a Nymburk?
 

10. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Martina Jandusová

Jen v Česku si dělají odpadové hospodářství obce samy
 

9. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Život ve stylu Zero Waste: DIY tipy na využití jedlé sody v kosmetice
 

8. 11. 2019 / Téma / Autor: redakce / Zdroj: trideniodpadu.cz

Několik rad jak rozumně třídit odpad
 

5. 11. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Provoz vodovodů a kanalizací 2019: Nezapomínejte, že bez vody to nepůjde
 

5. 11. 2019 / Publicistika / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XVI.: Písek
 

31. 10. 2019 / Publicistika / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XV.: Otvice
 

29. 10. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: Město Ostrava

Ostrava vyhlašuje válku černým skládkám u kontejnerů
 

29. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Příklady dobré praxe nakládání s odpady: Zdravé město Prachatice
 

27. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Pavel Mohrmann

Výstavba ZEVO v Horních Počaplech závisí na dopravním řešení
 

24. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Petr Jarolímek

Aby zdroje zůstávaly v oběhu co nejdéle...
 

23. 10. 2019 / Publicistika / Autor: redakce

Pokud na skládku odpadů prší, dříve či později zamoří vodu pod sebou. Každá skládka prostě jednou proteče
 

23. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Aktuálně o odpadových zákonech
 

22. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Konference Průmyslová ekologie: Skončila hra na recyklaci
 

22. 10. 2019 / Publicistika / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XIV.: Ostrov nad Ohří
 

21. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Západočeská metropole patří mezi průkopníky iniciativy Smart City v České republice
 

18. 10. 2019 / Servisní témata / Zdroj: Ecobat

Jak zapojit občany do třídění baterií: 5 vyzkoušených tipů jak na to
 

17. 10. 2019 / Servisní témata / Zdroj: Via Alta a.s.

Společnost VIA ALTA a.s. získala Užitný vzor pro technologickou linku MULTIFERM “G“
 

17. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Co vede starosty obcí v Olomouckém kraji ke vstupu do akciové společnosti?
 

16. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Václav Král: Rozhodně nechceme všechno zmařit v kotlích
 

15. 10. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: MPSV ČR/ NSZM ČR

Přístup k zadávání veřejných zakázek se mění od pouhého důrazu na nejnižší cenu k naplňování strategických priorit
 

15. 10. 2019 / Publicistika / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XIII.: Nový Hrádek
 

14. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Smart City Prachatice má smart koše na tříděný odpad
 

12. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Martina Jandusová

Mýty o odpadech I.: Separace není recyklace
 

11. 10. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Jak mapovat černé skládky
 

10. 10. 2019 / Videa / Autor: redakce

Video: Jak nakládat s gastroodpady?
 

9. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Petr Jarolímek

Oběhové hospodářství v papírenském průmyslu již dávno funguje
 

9. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

To, co tady je, je země zázraků pro skládkařskou lobby, zaznělo v Brně na MSV
 

9. 10. 2019 / Publicistika / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XII.: Moravany u Brna
 

8. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Cirkulární Česko na MSV Brno
 

8. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Radka Vladyková: Neměli bychom zapomínat, že pracujeme pro lidi
 

8. 10. 2019 / Servisní témata / Zdroj: Ecobat

Baterie do koše nepatří!
 

7. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Jak rozbít „tiché dohody“ skládkařských firem na Olomoucku?
 

7. 10. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: MMR ČR

World Habitat Day: Využití chytrých technologií v proměně odpadu v bohatství
 

7. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zdravé město Chrudim: Re-use centrum vrací věcem jejich hodnotu
 

3. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Petr Jarolímek/ Průmyslová ekologie

Našli jste na svém pozemku starou černou skládku pneumatik? Máte problém!
 

1. 10. 2019 / Publicistika / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XI.: Mikulov
 

1. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Komunální ekologie je tu pro vás již šest měsíců
 

30. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Koše na tříděný odpad jsou in, chtějí je města i školy
 

27. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Ing. Lukáš Kůs, ředitel odboru technické ochrany a integrované prevence, ČIŽP Ing. Pavlína Dvořáková, inspektorka oddělení odpadového hospodářství ČIŽP

ČIZP: Prevence a možnosti obce v rámci předcházení vzniku černých skládek
 

26. 9. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: Sensoneo

Největší producenti odpadu na světě: Global Waste Index
 

25. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Obec má odpad. A to je komodita, o kterou je zájem, zaznělo na našem semináři
 

25. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Zamyšlení Sovak ČR: Je pro obce hodnotnější odpad než voda?
 

23. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Martina Jandusová

Obvinění z diskriminace technologií na zpracování odpadu na Olomoucku je neopodstatněné
 

23. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Ptáme se kolektivních systémů: Co s eletroodpadem, který se obci kupí na dvoře a nikdo ho nechce odvézt?
 

23. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Praha vrátila k přepracování dokumentaci k záměru znovuotevření revitalizované části skládky Ďáblice
 

21. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Na čistotu města dohlíží v Třinci inspektor
 

20. 9. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Smart cities
 

20. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Ing. Lukáš Kůs, ředitel odboru technické ochrany a integrované prevence, ČIŽP, Ing. Pavlína Dvořáková, inspektorka oddělení odpadového hospodářství ČIŽP

ČIZP: Jak řešit černé skládky
 

18. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Zamyšlení SMO ČR: Je pro obce hodnotnější odpad než voda?
 

18. 9. 2019 / Legislativa / Zdroj: Impact Hub

Tři otázky k nové odpadové legislativě
 

17. 9. 2019 / Servisní témata / Autor: Ing. Petr Číhal, Ekolamp

Stát si posvítí na nelegální dovozy výrobků
 

17. 9. 2019 / Zpravodajství / Autor: Ukliďme Česko z.s.

Celosvětový den úklidu se blíží
 

17. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Petr Jarolímek, Pavel Mohrmann

Skládkovat je špatné. Musíme to tedy dělat „potichu“
 

16. 9. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Vesnice roku

Vesnicí roku 2019 je Lipová u Šluknova!
 

16. 9. 2019 / Publicistika / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem X.: Letohrad
 

16. 9. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Parní stroj na likvidaci plevele je ekologický, ale méně účinný
 

13. 9. 2019 / Legislativa / Autor: Michal Kuk/ Frank Bold

Jak řešit černou skládku?
 

12. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Ptáme se kolektivních systémů: Co s eletroodpadem, který se obci kupí na dvoře a nikdo ho nechce odvézt?
 

11. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Pokus o vytunelování olomouckých obcí? Krajem se šíří bludy
 

10. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Zamyšlení Ernst & Young, s.r.o.: Je pro obce hodnotnější odpad než voda?
 

10. 9. 2019 / Odpady / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem IX.: Kyjov
 

10. 9. 2019 / Odpady / Autor: Ecobat

Za první pololetí se v Česku vytřídilo téměř 900 tun baterií
 

7. 9. 2019 / Odpady / Autor: Andělská svíčkárna

V Praze můžete nově třídit použitý vosk ze svíček
 

6. 9. 2019 / Odpady / Autor: Zlepšeme Česko

Uhynulá zvířata v obci či městě. Komu to ohlásit?
 

5. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Martina Jandusová

Vznik paralelní sítě nakládání s SKO na Olomoucku je výmysl
 

5. 9. 2019 / Odpady / Autor: Pavel Mohrmann

Ptáme se kolektivních systémů: Co s eletroodpadem, který se obci kupí na dvoře a nikdo ho nechce odvézt?
 

4. 9. 2019 / Odpady / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem VIII.: Jiřetín pod Bukovou
 

4. 9. 2019 / Odpady / Autor: SAKO, Průmyslová ekologie

ReUse: Druhý život v Brně
 

3. 9. 2019 / Odpady / Autor: Ecobat

Baterkománie: krásné příběhy, v nichž lidé pomáhají sběrem baterií
 

2. 9. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Komunitní kompostování snižuje závislost obcí na velkých svozovkách
 

2. 9. 2019 / Odpady / Autor: Petr Jarolímek

Přijďte diskutovat o odpadovém hospodářství na jihu Čech
 

29. 8. 2019 / Odpady / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem VII.: Chýně
 

26. 8. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Ve Zlíně i Olomouci získávají suroviny pro další využití
 

26. 8. 2019 / Odpady / Autor: Ecobat

Máte ve svém okolí notorické netřídiče? Právě na ně cílí projekt Nejsme líní
 

26. 8. 2019 / Odpady / Autor: Pavel Mohrmann

Vstupem do akciové společnosti získají všechny obce
 

24. 8. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Zero waste: Život s omezením plastů II.
 

22. 8. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Národní síť Zdravých měst

Komunální ekologie je mediálním partnerem Národní sítě Zdravých měst
 

21. 8. 2019 / Odpady / Autor: Ekolamp

Češi jsou ochotnější pro separaci světelného odpadu ujít větší vzdálenost
 

20. 8. 2019 / Odpady / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem VI.: Chvalšiny
 

19. 8. 2019 / Odpady / Autor: redakce / Zdroj: Samosebou.cz, MŽP

Kam se stavebním odpadem?
 

17. 8. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Zero waste: Život s omezením plastů I
 

16. 8. 2019 / Odpady / Autor: Ecobat

Češi jsou více EKO!
 

15. 8. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Zamyšlení: Když pohodlí přestává být komfortní
 

14. 8. 2019 / Odpady / Autor: redakce

Pozvánka: seminář Odpadové hospodářství jihočeských měst a obcí
 

13. 8. 2019 / Dotace / Autor: MŽP

Na třídění a recyklaci odpadu půjde 600 milionů korun z OPŽP
 

13. 8. 2019 / Odpady / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem V.: Hronov
 

9. 8. 2019 / Odpady / Autor: SAKO, Průmyslová ekologie

Brno má sběrná střediska pro staré pneumatiky i použité jedlé oleje a tuky
 

8. 8. 2019 / Odpady / Autor: Martina Jandusová

Skládkářská společnost poslala olomouckým obcím manipulativní dopis
 

8. 8. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Zamyšlení: Plasty? Dobrý sluha, ale špatný pán
 

7. 8. 2019 / Odpady / Autor: VIA ALTA a.s.

Pro pořízení linky na zpracování odpadních plastů POLYBET lze využít dotačních možností
 

6. 8. 2019 / Odpady / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem IV.: Fulnek
 

4. 8. 2019 / Odpady / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem III.: Dýšina
 

3. 8. 2019 / Odpady / Autor: PSAS - TZ

Odpadový průvodce do města i na cesty
 

31. 7. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Zamyšlení: Dočkají se dotčené obce a jejich obyvatelé konce skládky v Ďáblicích?
 

25. 7. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky Ďáblice
 

24. 7. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Veřejné projednání záměru znovuotevření již zrekultivované části skládky odpadů Ďáblice tentokrát proběhlo
 

24. 7. 2019 / Odpady / Autor: Pavel Mohrmann

Polemika 2: Mělo by se křížové financování sběru elektroodpadu zakázat?
 

23. 7. 2019 / Odpady / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem II.: Dvůr Králové nad Labem
 

19. 7. 2019 / Odpady / Autor: Suez Využití zdrojů a.s.

Třídící linka ve Vsetíně je modernější
 

18. 7. 2019 / Odpady / Autor: Pavel Mohrmann

Polemika I: Existuje nástroj, který by tlačil výrobce do produkce výrobků s ekodesignem na vyšší úrovni?
 

16. 7. 2019 / Odpady / Autor: redakce

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem I.: Dalešice
 

13. 7. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Každý Čech vyhodí průměrně okolo 80 kg potravin ročně
 

12. 7. 2019 / Odpady / Autor: Pavel Mohrmann

Za využití TAP se musí platit
 

12. 7. 2019 / Odpady / Autor: redakce/ Jihomoravský kraj

Dobrovolný svazek obcí se angažuje v nakládání s odpady
 

8. 7. 2019 / Odpady / Autor: redakce

Velké svozovky v tom umí chodit. Obce platí jak mourovaté
 

6. 7. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zero waste: Správným skladováním bráníme plýtvání potravinami
 

5. 7. 2019 / Odpady / Autor: SAKO

V Brně probíhá projekt zkoumající podíl vyhozených potravin ve směsném komunálním odpadu
 

4. 7. 2019 / Odpady / Autor: Pavel Mohrmann

Skládky hoří den co den. Zelení to přehlížejí, skládkaři metou pod koberec a občané trpí
 

2. 7. 2019 / Odpady / Autor: SAKO Brno

V Brně spouštějí vylepšenou aplikaci na ohlašování plných kontejnerů. Jednoduše je vyfotíte a popeláři už se o ně postarají
 

1. 7. 2019 / Odpady / Autor: Ecobat

Recyklojízda podporuje třídění a recyklaci baterií
 

29. 6. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zero waste: Nechceme plýtvat potravinami
 

28. 6. 2019 / Odpady / Autor: Pavel Mohrmann / Zdroj: www.e-mostecko.cz

Hasiči opět vyjížděli k požáru skládky Celio u Litvínova
 

28. 6. 2019 / Odpady / Autor: Petr Jarolímek

Veřejné projednání záměru navýšení skládky Ďáblice je posunuto na prázdniny
 

26. 6. 2019 / Odpady / Autor: Pavel Mohrmann

Ve střední a západní Evropě jsme s vysokým podílem skládek a levným skládkováním velkou raritou
 

22. 6. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Z osmi recyklovaných lahví lze vyrobit fotbalový dres
 

20. 6. 2019 / Odpady / Autor: redakce

Princip rozšířené odpovědnosti výrobce
 

20. 6. 2019 / Odpady / Autor: MŽP

MŽP reaguje na článek zveřejněný na webu ČAOH
 

19. 6. 2019 / Odpady / Autor: Pavel Mohrmann

Město Olomouc vstupuje do společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s
 

18. 6. 2019 / Odpady / Autor: Petr Jarolímek

Veřejné projednání záměru navýšení skládky Ďáblice se nekonalo
 

15. 6. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Zero waste: Káva by mohla nahradit palmový olej
 

13. 6. 2019 / Odpady / Autor: Eko-kom

Putovní Křišťálovou popelnici získal tentokrát středočeský Beroun!
 

13. 6. 2019 / Odpady / Autor: redakce/ Olomouc.cz

Nový projekt zaměřený na minimalizaci plastového odpadu má název Vratné misky
 

12. 6. 2019 / Odpady / Autor: Petr Jarolímek

Tisková konference k 2. etapě národní inventarizace kontaminovaných míst
 

12. 6. 2019 / Odpady / Autor: redakce

Zvýšená osvěta občanů znamená lepší výsledky třídění elektroodpadu v obci
 

11. 6. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Dost bylo plastu, říkají občané, instituce i prodejci
 

8. 6. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Co je slow fashion, tzv. pomalá móda
 

7. 6. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: dm

Stáčenou drogerii koupíte i v dm
 

4. 6. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Zamyšlení: Plasty v mořích a oceánech. I tak vypadá recyklace po evropsku
 

1. 6. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Další krok na cestě k zero waste
 

31. 5. 2019 / Odpady / Autor: Pavel Mohrmann

Gastro odpad nemusí být problém
 

31. 5. 2019 / Odpady / Autor: Pavel Mohrmann

Evropa omezuje skládkování. ČR jde opačným směrem
 

30. 5. 2019 / Odpady / Autor: Martina Jandusová

Česko-slovenská konference odborníků na ochranu životního prostředí Enviro 2019
 

29. 5. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Novinky na našem portálu
 

22. 5. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Zero waste: první bezodpadové lety
 

20. 5. 2019 / Odpady / Autor: redakce/ Olga Dočkalová

Síla obcí je skryta ve sdružování do svazků II.
 

19. 5. 2019 / Odpady / Autor: redakce/ Pavel Mohrmann

ZVUŽ měl specifikovat reálné cíle i podmínky, zní z řad KS
 

16. 5. 2019 / Odpady / Autor: redakce

Neobaleno: Když vidíte, co kupujete
 

15. 5. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Rozšíření typů elektrozařízení spadajících do zpětného odběru ocení zejména obce
 

14. 5. 2019 / Voda / Autor: Hana Tomášková

Co pro vás chystáme
 

13. 5. 2019 / Odpady / Autor: redakce/ Olga Dočkalová

Síla obcí je skryta ve sdružování do svazků I.
 

11. 5. 2019 / Odpady / Autor: redakce

Městské a obecní úřady zlepšily osvětu i dostupnost sběrných míst pro baterie
 

10. 5. 2019 / Odpady / Autor: Iniciativa Otevřeného dopisu ministru životního prostředí ve věci nové odpadové legislativy/ Průmyslová ekologie

Zástupci obcí, svazů, asociací a firem recyklačního průmyslu komentují výroky Jaromíra Manharta
 

9. 5. 2019 / Odpady / Autor: Martina Jandusová

Dětské pleny jsou vyrobeny z nejkvalitnějších plastů. Existuje firma, co z nich dokáže získat dále využitelný recyklát
 

9. 5. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Oddělené soustřeďování recyklovaných odpadů nám jde. Máme nový rekord v třídění!
 

8. 5. 2019 / Odpady / Autor: redakce

Křížové financování zpětného odběru elektra je na škodu věci
 

7. 5. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Zamyšlení: Boj o skládkování nekončí
 

3. 5. 2019 / Odpady / Autor: Pavel Mohrmann

SMO ČR: Města a obce potřebují především garanci
 

1. 5. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Jak nakupovat v bezobalové drogerii krok za krokem
 

30. 4. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Návrh nového Zákona o odpadech a jeho vliv na obce
 

30. 4. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zamyšlení: Když to děláme pro obce a města, děláme to i pro sebe
 

27. 4. 2019 / Odpady / Autor: redakce

Proč posouvat zákaz skládkování? Mnoho obcí v České republice je na změnu legislativy připraveno již nyní
 

26. 4. 2019 / Odpady / Autor: redakce/ AVE CZ

Jeden z největších členů ČAOH se distancuje od otevřeného dopisu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi
 

26. 4. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Otevřený dopis ministru životního prostředí Mgr. Richardu Brabcovi ve věci nabídky pomoci a podpory s přípravou nové odpadové legislativy
 

26. 4. 2019 / Odpady / Autor: redakce

Nové sběrné středisko chystají v Žabovřeskách
 

25. 4. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zero waste – bezobalový nákup drogerie
 

22. 4. 2019 / Oběhové hospodářství / Autor: Hana Tomášková

Den Země
 

20. 4. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Petr Jarolímek/ Průmyslová ekologie

Proč končí biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven často na skládkách?
 

18. 4. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Odpad je cenný zdroj a podle návrhu nového zákona o odpadech je nutné zajistit jeho maximální využití
 

17. 4. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Odpady 21 - Kdy skončíme se skládkováním?
 

17. 4. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Zero waste - Bezodpadové Velikonoce
 

16. 4. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Zatíží obce plánovaný zvyšující se poplatek za skládkování? Jak bude fungovat tzv. třídící sleva?
 

11. 4. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Zero waste: bezobalové nakupování ve Zlíně – Bezobaláč
 

10. 4. 2019 / Odpady / Autor: Miloš Kužvart

Rady starostům - Živnostenský odpad
 

8. 4. 2019 / Odpady / Autor: Pavel Mohrmann

Polemika: Jsou kaly z ČOV rizikové, nebo ne?
 

7. 4. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Světlo světa spatřily dlouho očekávané návrhy zákonů o odpadech, obalech a zpětném odběru
 

4. 4. 2019 / Odpady / Autor: Pavel Mohrmann

...a pojem recyklace bude pár písmen na cáru papíru…
 

4. 4. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

R e c y c l i n g 2019 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako druhotných surovin
 

3. 4. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Komunitní kompostování je možnost, jak významně snížit objem směsného komunálního odpadu
 

3. 4. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Obcím vznikla od 1.4.2019 povinnost zajišťovat celoročně sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu
 

2. 4. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Zero waste, každá troška se počítá
 

1. 4. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Rady starostům - Sběrné dvory – zřízení, provoz, pravidla
 

29. 3. 2019 / Odpady / Autor: Pavel Mohrmann

Jak jinak na odpady
 

28. 3. 2019 / Odpady / Autor: Pavel Mohrmann

Polemika: Co vlastně znamená pojem “recyklační sleva“?
 

27. 3. 2019 / Aktuality / Autor: MPO

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje je otevřena všem zájemcům až do 15. dubna
 

26. 3. 2019 / Odpady / Autor: AZS 98

Recykluji! Neskládkuji!
 

26. 3. 2019 / Oběhové hospodářství / Autor: Narrative Media

České firmy představí své nápady, jak zhodnotit použité předměty a materiály
 

25. 3. 2019 / Odpady / Autor: Miloš Kužvart

Rady starostům: Odpadové hospodářství v České republice - právní předpisy
 

24. 3. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Nemáte místo pro kompost a v bytě vám žížaly vadí? Zkuste kompostování s pomocí Bokashi bakterií!
 

22. 3. 2019 / Aktuality / Autor: Středočeský kraj

Radní ze všech krajů ČR pro oblast životního prostředí jednali o odpadech
 

20. 3. 2019 / Odpady / Zdroj: MŽP

Vykazování údajů o odpadech bude pro obce jednodušší
 

19. 3. 2019 / Odpady / Autor: Pavel Mohrmann

Snížit množství komunálního odpadu lze mávnutím proutku
 

19. 3. 2019 / Voda / Autor: Mikko Paunio / Waste Management World / překlad Petr Jarolímek/ Průmyslová ekologie

Chcete zachránit oceány? Přestaňte recyklovat plasty!
 

16. 3. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Kompostovat můžete i v bytě, zkuste vermikompostování
 

15. 3. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Odpadové hospodaření u nás v obci funguje už léta, tak proč ho měnit?
 

15. 3. 2019 / Oběhové hospodářství / Autor: Petr Jarolímek/ Průmyslová ekologie

Oběhové hospodářství znamená fundamentální změnu systému
 

12. 3. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Co patří na kompost a jak ho správně založit?
 

12. 3. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Recyklace odpadu, spalování nebo skládkování?
 

9. 3. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Česká republika nechce být skládkovou velmocí
 

9. 3. 2019 / Oběhové hospodářství / Autor: Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj pomůže obcím připravit se na zákaz skládkování
 

1. 3. 2019 / Odpady / Zdroj: Průmyslová ekologie

Katalog odpadů
 

1. 3. 2019 / Odpady / Zdroj: Průmyslová ekologie

Seznam provozovaných skládek v ČR
 

8. 7. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MŽP ČR

MŽP odsouhlasilo 21 nových lokalit k zařazení do tzv. generelu vodních nádrží
 

6. 7. 2020 / Téma / Zdroj: Adapterra Awards

Adapterra Awards: Systém recyklace šedé vody v bytovém domě Botanica
 

6. 7. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MZe ČR

Máme plán na využití meliorací, většinu přebudujeme tak, aby zadržely vodu pro období sucha
 

3. 7. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Jak správně pečovat o trávníky na obecních pozemcích
 

2. 7. 2020 / Téma / Zdroj: PVK/ Jaroslav Jásek, Kryštof Drnek

Schoellerův vodovod - předchůdce dnešního průmyslového vodovodu
 

30. 6. 2020 / Téma / Zdroj: Adapterra Awards

Adapterra Awards: Revitalizace Litovického potoka
 

30. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: TZ Veolia

Češi vnímají recyklaci vody jako jeden z nejefektivnějších nástrojů v boji proti suchu
 

29. 6. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Ptáme se vodárenských společností II: Co mají dotčené obce dělat při nedostatku vody?
 

29. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Jihlava

Vodárenská dohoda podepsána
 

26. 6. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Zaměřeno na dotace na realizace soustav domovních čistíren odpadních vod
 

24. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MZe ČR

Evropská investiční banka podporuje plány Ministerstva zemědělství na lepší hospodaření s vodou
 

24. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Jihlava

Po osmi letech sporů o vodohospodářskou infrastrukturu spor snad spěje ke konci
 

23. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: PVK

Vody je dostatek, je přesvědčeno šest Pražanů z deseti
 

22. 6. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Hradec Králové má systém pro řešení lokálního nedostatku vody
 

19. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: TZ Veolia

Veolia pomáhá obcím v boji se suchem
 

18. 6. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Ptáme se vodárenských společností: Co mají dotčené obce dělat při nedostatku vody?
 

16. 6. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Ptáme se SFŽP na téma poskytování dotace na obecní ČOV
 

15. 6. 2020 / Téma / Autor: redakce / Zdroj: Pardubice

Bývalý vojenský areál Červeňák projde úpravami, zaniklý mokřad bude obnoven
 

11. 6. 2020 / Téma / Zdroj: MŽP ČR

Jednodušší administrace, finanční motivace a úprava legislativy – to je cesta k šetrnému hospodaření s vodou v budovách
 

9. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MZe ČR

Ministr zemědělství: Vláda uvolnila miliardu korun ke snížení dopadů sucha a povodní
 

8. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Olomouc

Příprava IV. etapy protipovodňových opatření v Olomouci finišuje
 

6. 6. 2020 / Téma / Zdroj: EPIC

Zelené střechy jsou stále oblíbenější. Letos oslaví první světový den
 

5. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MŽP ČR

Suché lesy mají naději na zelené zítřky
 

2. 6. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Kontrola pitné vody ze studny není povinná, přesto je lepší ji nezanedbávat
 

1. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MŽP ČR

Ode dneška startuje příjem žádostí do výzvy programu Podpory obnovy přirozených funkcí krajiny
 

29. 5. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

MŽP bude jednat o záchraně mokřadu Žabák
 

27. 5. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Napouštět letos bazény? Kdy a za jakých podmínek
 

25. 5. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Praha testuje multifunkční klece pro lepší růst stromů v nepříznivých městských podmínkách
 

20. 5. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Ovlivní koronavirová krize cenu vody v České republice?
 

18. 5. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: KHP

Péče o vnitřní vodovod
 

18. 5. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Nadace Partnerství

Nově otevřeno: Granty na výsadby stromů 2020
 

16. 5. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: globalnicile.cz

Ceny SDGs 2020
 

14. 5. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Strom roku: Stromy nejen jako nejjednodušší řešení eroze půdy, ochlazování měst a zadržování vody
 

13. 5. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MŽP ČR

Odborníci i politici stvrdili nová opatření pro boj se suchem
 

12. 5. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

V nejbližší době problém s nedostatkem vody neočekáváme
 

12. 5. 2020 / Téma / Zdroj: MZe ČR

MZe: Současné vodní zdroje v budoucnu nepostačí
 

11. 5. 2020 / Téma / Zdroj: Nadace Partnerství

O titul o nejlepší adaptační řešení na změnu klimatu usiluje 78 nápadů z 13 krajů
 

8. 5. 2020 / Zpravodajství / Autor: redakce / Zdroj: MŽP ČR/ VÚV TGM

První výsledky monitoringu koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách v ČR
 

7. 5. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Pardubice hledají inspiraci k ochlazování města ve Švédsku
 

5. 5. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MZe ČR

Řešení sucha musí být komplexní, vodu musíme zadržet v půdě, rybnících i velkých přehradách
 

3. 5. 2020 / Téma / Zdroj: Zahraniční kancelář města Vídně/ Eurocomm-PR Praha

Vídeň bojuje proti horku ve městě. Zřizuje svůj první cooling park
 

2. 5. 2020 / Téma / Zdroj: Praha.eu

Praha v boji se suchem využije průsaků podzemních vod
 

1. 5. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Současné problémy se suchem motivují k hledání alternativních zdrojů vody
 

29. 4. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MŽP ČR

Sucho 2020: Situace po zimě je kritická
 

27. 4. 2020 / Téma / Autor: redakce / Zdroj: Kateřina Hejduková/ MAS Podlipansko

Projekty na zadržování vody v krajině: MAS Podlipansko a řeka Výrovka
 

27. 4. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Nadace Partnerství

Strom roku České republiky: Povězte jeho příběh ostatním
 

24. 4. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Nadace Partnerství

Hledá se obec, která společně s Nadací Partnerství vysadí tradiční Alej svobody
 

23. 4. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: město Jihlava, Lesy ČR, MZe

Odbyt dřeva ovlivňuje koronavirová pandemie, ceny snižuje kůrovec
 

22. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zamyšlení: Kdy nasadíme roušky, abychom ochránili Zemi před působením člověka?
 

21. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková, Pavel Mohrmann

O vodě s novým ředitelem SOVAK ČR
 

20. 4. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: SOVAK ČR

Vodárenská burza
 

20. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Chrudim: multifunkční projekty na zasakování srážkové vody či revitalizace školních zahrad
 

18. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jak vyprat prádlo levně a ekologicky
 

16. 4. 2020 / Téma / Zdroj: CENIA

Role místní Agendy 21 v současné krizové situaci
 

15. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Řešení pro města s velkým počtem trvale nehlášených občanů
 

14. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Obec má 200 obyvatel, je bez kanalizace. Jak řešit čistírnu odpadních vod?
 

11. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Čím hůř se máme, tím lépe na tom životní prostředí je
 

8. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Kaly, odpadní vody a bezpečnost pracovníků v souvislosti s COVID-19
 

7. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Malé obce a odkanalizování
 

2. 4. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: SOVAK ČR

Spolek SOVAK ČR má nového ředitele
 

1. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jsme s vámi již rok. Víc než kdy jindy teď jde o zdravá města a obce
 

1. 4. 2020 / Servisní témata / Zdroj: Pumpa

Jak po zimě zprovoznit čerpadlo a domácí vodárnu?
 

31. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Obce jako noclehárny: Problémy satelitních měst a obcí
 

27. 3. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Nadace Partnerství

Přihlášky do soutěže Adapterra Awards jsou otevřené až do 27. dubna
 

26. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zdravá města v dobách zdraví i v dobách nemoci
 

25. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Když nejde o náš život, je to lepší
 

23. 3. 2020 / Aktuality / Zdroj: ŠPVS

Šance šíření koronaviru pitnou vodou je téměř nulová
 

23. 3. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Kam vede podfinancování vodovodů a kanalizací ve městě či obci?
 

22. 3. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Kraj Vysočina

Dnes je Světový den vody
 

22. 3. 2020 / Aktuality / Zdroj: SmVaK Ostrava

Světový den vody
 

22. 3. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MŽP ČR

Světový den vody – pomáháme vyprahlé zemi
 

20. 3. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: SOVAK ČR

Koronavirus a pitná voda
 

19. 3. 2020 / Komunální ekologie / Autor: Pavel Mohrmann

Nechť jsme všichni silnější a rozumnější
 

18. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jak v Chrudimi probíhala revitalizace vodních toků v urbanizovaném prostředí
 

16. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Problém satelitních obcí: noclehárny bez přihlášených občanů vyžadujících služby obce
 

10. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

5 osvědčených rad, jak ušetřit za vodu
 

9. 3. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Tramvajové pásy se zazelenají v Praze, Brně i Ostravě
 

3. 3. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: SZÚ

SZÚ k otázce přenosu nového koronaviru pitnou vodou a potravinami
 

2. 3. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: SOVAK ČR

Voda a změna klimatu – téma Světového dne vody v roce 2020
 

28. 2. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Jak vybrat nádrž na dešťovou vodu?
 

27. 2. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: SMO ČR/ Aquatherm Praha

Den starostů: Ochrana pitné vody
 

26. 2. 2020 / Dotace / Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Dotace pro udržitelné prostředí v obcích
 

25. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Inspirace pro obce, motivace pro občany. Soutěž Vesnice roku je odstartována
 

25. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Bude cena vody v ČR stagnovat nebo výrazně poroste?
 

22. 2. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: SOVAK ČR

Světový den vody 2020 u členů SOVAK ČR
 

21. 2. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Ústecký kraj

Ústecký kraj usiluje o členství v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky
 

19. 2. 2020 / Zpravodajství / Autor: Jiří Paul, CzWA (Asociace pro vodu ČR)

Seminář Cena, kvalita a dostupnost pitné vody
 

13. 2. 2020 / Servisní témata / Autor: Hana Tomášková

Jak mohou města efektivně reagovat na změnu klimatu?
 

12. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Polemika: Je voda v České republice drahá?
 

8. 2. 2020 / Téma / Zdroj: CENIA

Představujeme publikaci CENIA: Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky
 

6. 2. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Nadace Partnerství

Druhý ročník soutěže Adapterra Awards odstartoval
 

5. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jak se určuje cena vody?
 

4. 2. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Atomizace je něco, nad čím všichni kroutí hlavou
 

4. 2. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MŽP ČR

Velká Dešťovka: Na boj se suchem ve městech a obcích uvolněna další miliarda
 

4. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jaké jsou výhody vegetační čistírny odpadních vod a pro které obce je vhodná?
 

1. 2. 2020 / Zpravodajství / Autor: redakce / Zdroj: CENIA

V oblasti nakládání s komunálními odpady převažuje skládkování
 

30. 1. 2020 / Servisní témata / Autor: Mgr. Alice Nemčok

Obce provozující vodovody mohou mapovat spotřebu vody a eliminovat její úniky
 

27. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Manuál pro starosty o klimatických změnách
 

25. 1. 2020 / Téma / Autor: redakce / Zdroj: Lesy ČR

Nádrž Malý Tovaryš v Rychlebských horách pojme po rekonstrukci více vody
 

23. 1. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

To, o co usilujeme všichni, je zvyšování kvality života v regionech
 

21. 1. 2020 / Dotace / Zdroj: SFŽP

Pozor na výběrová řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury!
 

20. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zdravé město Valašské Klobouky: Projekty na zadržování vody plní více funkcí najednou
 

20. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Mají obce možnost podpořit ekologické hospodaření na svých pozemcích?
 

19. 1. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Lesy ČR

Jihomoravský kraj a Vysočina mají nové vodní nádrže
 

15. 1. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Konference Zdravých měst se blíží
 

14. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Martina Jandusová

Polemika: Proč má vodárenství málo kvalifikovaných pracovníků a co s tím?
 

13. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jaké má Skašov zkušenosti s vegetační čistírnou odpadních vod?
 

10. 1. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: město Jihlava

Jihlava usiluje o ukončení sporů o vodu
 

10. 1. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Zlatý erb, SMO ČR

Zlatý erb: města a obce mohou soutěžit o nejlepší webové stránky a elektronické služby
 

9. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Marcela Musílková, B.I.D. services

Energetický manažer dokáže městu ušetřit peníze nejen na úsporných opatřeních
 

8. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Čistírna v Karlových Varech zajišťuje hygienizaci kalů nízkoteplotním sušením
 

7. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Polemika: Jak hodlají vítězná města využít 5G?
 

6. 1. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MZe ČR

Kvůli suchu začíná MZe propojovat české vodovody
 

4. 1. 2020 / Zpravodajství / Autor: redakce / Zdroj: MZe ČR

Novinky roku 2020 v resortu zemědělství: investice do boje se suchem či pomoc při kůrovcové kalamitě
 

1. 1. 2020 / Téma / Zdroj: Průmyslová ekologie/ Technologická agentura ČR

Aplikace, která pomůže městům a obcím s přípravou na změny klimatu
 

30. 12. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: CENIA

Města se rozpínají a zabírají zemědělskou půdu
 

29. 12. 2019 / Téma / Zdroj: Průmyslová ekologie/ Ostravské vodárny a kanalizace

Moderní vodárenské technologie umožňují efektivní čištění studní
 

28. 12. 2019 / Zpravodajství / Autor: redakce / Zdroj: PMO

Víceúčelové vodní nádrže pomáhají v boji s klimatickými změnami
 

25. 12. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Mendelu

Jmelí není jen vánoční dekorace, ale také parazit, který dokáže zničit strom
 

19. 12. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Ve městech potřebujeme zeleň a možnost využít srážkové vody
 

18. 12. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Město Bruntál má parkoviště se zasakovacím průlehem
 

17. 12. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Česká republika jako Země budoucnosti pro 11 milionů lidí
 

16. 12. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Nadace Partnerství

Tip na udržitelný dárek pod stromeček
 

11. 12. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Co do kanalizace nepatří
 

9. 12. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Lesy ČR

Rekonstrukce vodní nádrže Markovka u Třebíče je dokončena
 

4. 12. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Norský Larvik a České Budějovice si předávají zkušenosti v oblasti Smart City
 

2. 12. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: SOVAK ČR

SOVAK ČR: Komentář k aktuálním údajům z vodohospodářství
 

18. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Stromům v Průhonicích hrozilo uhynutí. Obec zrekonstruovala náměstí a začala lépe hospodařit s dešťovou vodou
 

12. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Polemika: Jaké mají obce možnosti při financování obnovy vodohospodářské infrastruktury?
 

6. 11. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Konference Provoz vodovodů a kanalizací 2019

Atomizace. Jak na ni nahlíží Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a Hospodářská komora?
 

6. 11. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: Sovak ČR

Osobnosti a firmy převzaly významná ocenění v oblasti vodního hospodářství
 

5. 11. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Provoz vodovodů a kanalizací 2019: Nezapomínejte, že bez vody to nepůjde
 

5. 11. 2019 / Zpravodajství / Autor: Petr Jarolímek

Města a obce mohou pomoci oživit krajinu
 

4. 11. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: Nadace Partnerství

Vyhlášení soutěže Adapterra Awards
 

2. 11. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: Nadace Partnerství

Na čtyři tisíce nových stromů obohatí česká města, obce i krajinu
 

1. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Polemika: Jak se stavíte ke sdružování obcí a měst ve svazky v oblasti vodohospodářství?
 

1. 11. 2019 / Zpravodajství / Autor: Lenka Zemanová, Nadace Partnerství/ Adapterra Awards

Databáze Adapterra Awards: Projekty k záchraně české krajiny
 

30. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Olga Dočkalová, starostka obce Sudice a členka Komise životního prostředí SMO ČR

Vodohospodářská infrastruktura na okrese Blansko
 

28. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Město Plzeň: Revitalizační projekt v popředí zájmu veřejnosti
 

26. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Sovak ČR

Vyhlášení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2019
 

21. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Západočeská metropole patří mezi průkopníky iniciativy Smart City v České republice
 

19. 10. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: Pražské stromy

Den stromů
 

18. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Nevadí, že jsme jen do počtu. Velká města do jisté míry dotují malé obce
 

17. 10. 2019 / Servisní témata / Autor: Lenka Zemanová, Nadace Partnerství/ Adapterra Awards

Unikátní databáze ukazuje, jak bojovat s klimatickými změnami
 

16. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Zahájení příjmu dotačních žádostí na vodohospodářské projekty se rychle blíží!
 

16. 10. 2019 / Téma / Autor: Tomáš Just/ Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Vodní toky v intravilánech
 

15. 10. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: MPSV ČR/ NSZM ČR

Přístup k zadávání veřejných zakázek se mění od pouhého důrazu na nejnižší cenu k naplňování strategických priorit
 

11. 10. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Jak mapovat černé skládky
 

8. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Radka Vladyková: Neměli bychom zapomínat, že pracujeme pro lidi
 

3. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Petr Jarolímek/ Průmyslová ekologie

Našli jste na svém pozemku starou černou skládku pneumatik? Máte problém!
 

1. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Komunální ekologie je tu pro vás již šest měsíců
 

30. 9. 2019 / Zpravodajství / Autor: Martina Jandusová

Města budoucnosti: Smart city již skoro připomíná Yettiho
 

28. 9. 2019 / Zpravodajství / Autor: Lesy ČR

Den za obnovu lesa
 

27. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Ing. Lukáš Kůs, ředitel odboru technické ochrany a integrované prevence, ČIŽP Ing. Pavlína Dvořáková, inspektorka oddělení odpadového hospodářství ČIŽP

ČIZP: Prevence a možnosti obce v rámci předcházení vzniku černých skládek
 

26. 9. 2019 / Voda / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Jan Topol/ TopolWater

Reakce na vaše podněty: Domácí čističky odpadních vod
 

25. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Zamyšlení Sovak ČR: Je pro obce hodnotnější odpad než voda?
 

23. 9. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: Adapterra Awards/ Nadace Partnerství

Adapterra Awards: V posledním týdnu hlasování je veřejnosti počet hlasů skrytý
 

23. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Praha vrátila k přepracování dokumentaci k záměru znovuotevření revitalizované části skládky Ďáblice
 

21. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Na čistotu města dohlíží v Třinci inspektor
 

20. 9. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Smart cities
 

20. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Ing. Lukáš Kůs, ředitel odboru technické ochrany a integrované prevence, ČIŽP, Ing. Pavlína Dvořáková, inspektorka oddělení odpadového hospodářství ČIŽP

ČIZP: Jak řešit černé skládky
 

19. 9. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Zdravé město Kopřivnice: Když parkoviště řeší stání pro auta i vsakování vody
 

18. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Zamyšlení SMO ČR: Je pro obce hodnotnější odpad než voda?
 

17. 9. 2019 / Zpravodajství / Autor: Ukliďme Česko z.s.

Celosvětový den úklidu se blíží
 

17. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Petr Jarolímek, Pavel Mohrmann

Skládkovat je špatné. Musíme to tedy dělat „potichu“
 

16. 9. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Vesnice roku

Vesnicí roku 2019 je Lipová u Šluknova!
 

16. 9. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Parní stroj na likvidaci plevele je ekologický, ale méně účinný
 

14. 9. 2019 / Servisní témata / Autor: Tomáš Just/ Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Jednotlivé charakteristiky morfologického stavu vodních toků
 

13. 9. 2019 / Legislativa / Autor: Michal Kuk/ Frank Bold

Jak řešit černou skládku?
 

11. 9. 2019 / Voda / Autor: Radek Vojtěchovský / Envi-Pur

Proč jsou u čističek odpadních vod tak důležité limity na fosfor?
 

10. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Zamyšlení Ernst & Young, s.r.o.: Je pro obce hodnotnější odpad než voda?
 

9. 9. 2019 / Voda / Autor: Lesy ČR

Sázíme lesy pro budoucnost
 

6. 9. 2019 / Dotace / Autor: Markéta Švábová, Fair Care s.r.o.

Odbobí sucha vás již nemusí trápit!
 

5. 9. 2019 / Voda / Autor: Tomáš Just/ Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Morfologicko-ekologický stav vodních toků
 

3. 9. 2019 / Voda / Autor: Tomáš Roztočil/ Envi-Pur

Kam vypouštět vyčištěné odpadní vody z čistírny
 

31. 8. 2019 / Voda / Autor: Lenka Zemanová, Nadace Partnerství/ Adapterra Awards

Města se připravují na změnu klimatu
 

29. 8. 2019 / Voda / Autor: Lenka Zemanová, Nadace Partnerství/ Adapterra Awards

Projekty na zadržování vody v krajině pomáhají v boji s klimatickými změnami
 

28. 8. 2019 / Voda / Autor: Tomáš Roztočil/ Envi-Pur

Jak funguje domácí čistička odpadních vod a jak postupovat při jejím výběru
 

22. 8. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Národní síť Zdravých měst

Komunální ekologie je mediálním partnerem Národní sítě Zdravých měst
 

21. 8. 2019 / Voda / Autor: Jihočeský kraj

Vyschnout může i pramen Vltavy
 

19. 8. 2019 / Voda / Autor: Sovak ČR

Vodné a stočné
 

16. 8. 2019 / Voda / Autor: Zuzana Žúžiová, voda-portal.sk/ Průmyslová ekologie

Buduje se tzv. chytrá krajina. Projekt má zabránit suchu a povodním
 

14. 8. 2019 / Voda / Autor: Jihlava

Jihlava vodou neplýtvá
 

10. 8. 2019 / Voda / Autor: CNN

Autobusy v Singapuru zdobí zelené střechy
 

7. 8. 2019 / Voda / Autor: Středočeské vodárny, a.s.

Unikátními vaky s vodou zachraňuje Kladno stromy před suchem
 

6. 8. 2019 / Voda / Autor: Nadace Partnerství

Vyberte adaptační miss. Hlasování v soutěži Adapterra Awards startuje
 

5. 8. 2019 / Voda / Autor: Martina Jandusová / Zdroj: Průmyslová ekologie

Jak šetřit vodou v domácnosti?
 

5. 8. 2019 / Voda / Autor: MŽP

Jak pečovat o trávníky na obecních pozemcích s ohledem na suchá období a biodiverzitu
 

2. 8. 2019 / Voda / Autor: Martina Jandusová

Zelené střechy ochlazují města
 

30. 7. 2019 / Voda / Autor: Praha.eu

Dříve narovnaný potok se opět klikatí. V Horních Počernicích vznikl nový lesopark
 

27. 7. 2019 / Voda / Autor: SVAS

Kouřostroj odhalí neoprávněné napojení nemovitosti na kanalizaci
 

22. 7. 2019 / Voda / Autor: Lesy ČR

Zrekonstruovaný Lovětínský rybník na Chrudimsku zadrží i stoletou vodu
 

19. 7. 2019 / Voda / Autor: Brno

V Brně dostaly stromy čidla a speciální injektáž
 

10. 7. 2019 / Voda / Autor: redakce

Obec musí zajistit zveřejnění informací o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod
 

9. 7. 2019 / Voda / Autor: MŽP, MZe

Vláda schválila návrh novely vodního zákona
 

8. 7. 2019 / Voda / Autor: Igor Walter, Pumpa, a.s.

Jak si pořídit vlastní studnu
 

3. 7. 2019 / Voda / Autor: redakce

Město či obec musí zajistit provoz vodohospodářské infrastruktury na svém území
 

25. 6. 2019 / Voda / Autor: Hana Tomášková

Revitalizace Rokytky vrací krajině bývalou funkčnost
 

21. 6. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Kupujete DČOV? Pozor na provozní řád
 

19. 6. 2019 / Dotace / Autor: redakce/ Markéta Švábová

Dotační výzva na domovní čistírny odpadních vod
 

17. 6. 2019 / Voda / Autor: redakce

Práva a povinnosti provozovatele vodovodu nebo kanalizace
 

14. 6. 2019 / Voda / Autor: redakce/ TZ Chrudim

Chrudim vnímá zadržování vody v krajině jako zásadní věc
 

10. 6. 2019 / Voda / Autor: redakce

Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace
 

6. 6. 2019 / Voda / Autor: Věslav Michalik/ redakce

Jak řeší sucho a práci s krajinou Dolní Břežany
 

4. 6. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Zamyšlení: Plasty v mořích a oceánech. I tak vypadá recyklace po evropsku
 

3. 6. 2019 / Voda / Autor: redakce/ Sovak ČR

Základní modely provozování vodohospodářské infrastruktury v ČR
 

30. 5. 2019 / Odpady / Autor: Martina Jandusová

Česko-slovenská konference odborníků na ochranu životního prostředí Enviro 2019
 

29. 5. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Novinky na našem portálu
 

29. 5. 2019 / Dotace / Autor: redakce

Tři základní varianty programu Dešťovka a jedna miliarda Kč z OPŽP pro obce
 

27. 5. 2019 / Voda / Autor: Hana Tomášková

Bez vody není život, máme povinnost ji chránit
 

25. 5. 2019 / Voda / Autor: Diana Motúzová, voda-portal.sk/ Průmyslová ekologie

Víte, jak vybrat domácí vodárnu?
 

24. 5. 2019 / Voda / Autor: Sovak ČR

Výsledky Vodárenské soutěže zručnosti 2019
 

24. 5. 2019 / Dotace / Autor: Jan Kříž/ MŽP

MŽP představuje otevřené dotační programy na zmírnění následků sucha
 

23. 5. 2019 / Voda / Autor: Hana Tomášková

Vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE dnes odpoledne končí
 

22. 5. 2019 / Voda / Autor: redakce/ Petr Jarolímek

Zařízení na recyklaci šedých vod mohou využít školy, školky i veřejné budovy
 

21. 5. 2019 / Voda / Autor: Hana Tomášková

Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE dnes začala
 

21. 5. 2019 / Voda / Autor: Hana Tomášková

Konference VODA a SUCHO, řešila se odolnost měst proti změnách klimatu i nedostatek zdrojů
 

21. 5. 2019 / Voda / Autor: redakce

Lesy ČR chtějí vrátit vodu lesu
 

18. 5. 2019 / Voda / Autor: redakce

První vodovodní plán Nového Města pražského
 

17. 5. 2019 / Ovzduší / Autor: redakce

Na rostliny a stromy je třeba pohlížet jako na nejdokonalejší klimatizační zařízení
 

17. 5. 2019 / Voda / Autor: redakce

Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 2019
 

15. 5. 2019 / Voda / Autor: Hana Tomášková

Přírodní zdroje, které máme na rok, jsme vypotřebovali již 10. května
 

15. 5. 2019 / Voda / Autor: redakce

Vlastníky vodohospodářské infrastruktury čekají vysoké investiční náklady
 

14. 5. 2019 / Ovzduší / Autor: redakce

Městské projekty i chytrá řešení pro rodinné domy pomohou zvládnout změny klimatu
 

14. 5. 2019 / Voda / Autor: Hana Tomášková

Co pro vás chystáme
 

9. 5. 2019 / Dotace / Autor: redakce

Norské fondy: Oblast s nejvyšší celkovou alokací je zaměřena na zmírňování klimatické změny a přizpůsobování se jejím dopadům na lokální úrovni obcí a jejich okolí
 

6. 5. 2019 / Aktuality / Autor: Sovak ČR

Desatero správného provozovatele či vlastníka vodohospodářské infrastruktury
 

4. 5. 2019 / Voda / Autor: redakce

Minimálně jednou ročně je třeba nechat zkontrolovat vodu ze soukromých studní
 

30. 4. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zamyšlení: Když to děláme pro obce a města, děláme to i pro sebe
 

25. 4. 2019 / Voda / Autor: Hana Tomášková

Management vody ve městech
 

23. 4. 2019 / Voda / Autor: Martina Jandusová

Vyvracíme mýty o vodě IV.: Proč není cena za vodné a stočné všude stejná?
 

22. 4. 2019 / Oběhové hospodářství / Autor: Hana Tomášková

Den Země
 

16. 4. 2019 / Voda / Autor: Martina Jandusová

Vyvracíme mýty o vodě III.: Kolik se z ceny za vodu odvádí státu?
 

15. 4. 2019 / Voda / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Sovak ČR

SOVAK ČR vydává oficiální stanovisko k požadavku na označování pitné vody dle čl. 58 nařízení č. 528/2012/EU o biocidech
 

11. 4. 2019 / Dotace / Autor: MŽP

Do obcí míří peníze na pitnou vodu, elektromobily i šetrné veřejné osvětlení
 

9. 4. 2019 / Voda / Autor: Martina Jandusová

Vyvracíme mýty o vodě II.: Kdo a jak stanovuje cenu za vodu?
 

6. 4. 2019 / Voda / Autor: Sovak ČR

SOVAK ČR ke kvalitě pitné vody
 

5. 4. 2019 / Voda / Autor: Diana Motúzová, voda-portal.sk/ Průmyslová ekologie

Globální rezistence na antibiotika narůstá, příčinou jsou i ČOV
 

5. 4. 2019 / Voda / Autor: Akademie věd České republiky

Zaveďme přísnější hygienické limity pro pitnou vodu, řekl na Žofíně Pivokonský
 

2. 4. 2019 / Voda / Autor: Martina Jandusová

Vyvracíme mýty o vodě I.: Kdo vlastní českou vodu?
 

29. 3. 2019 / Odpady / Autor: Pavel Mohrmann

Jak jinak na odpady
 

23. 3. 2019 / Oběhové hospodářství / Autor: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava

Voda pro všechny díky zdrojům, investicím a infrastruktuře
 

22. 3. 2019 / Voda / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Tisková konference ke Světovému dni vody

„Já nejvíc věřím podzemní vodě, tam ji máme v kasičce, tam nám nevyschne,“ říká Richard Brabec
 

22. 3. 2019 / Voda / Autor: SVH ČR, SOVAK ČR

Prioritou vodního hospodářství musí být „Voda pro všechny“
 

22. 3. 2019 / Voda / Autor: MZe ČR/ Tisková konference ke Světovému dni vody

Co den, to rybník. Ministerstvo zemědělství podpoří opravu či stavbu tisícovky rybníků a malých vodních nádrží
 

21. 3. 2019 / Aktuality / Autor: Hana Tomášková

SFŽP ČR pořádá semináře pro zájemce o využití srážkové vody a Norské fondy
 

19. 3. 2019 / Voda / Autor: Mikko Paunio / Waste Management World / překlad Petr Jarolímek/ Průmyslová ekologie

Chcete zachránit oceány? Přestaňte recyklovat plasty!
 

18. 3. 2019 / Voda / Zdroj: Miroslav Kos, SMP CZ, a.s./ Průmyslová ekologie

Aktuální názory na využívání kalů
 

13. 3. 2019 / Voda / Zdroj: Pavel Mohrmann

Petice na podporu trvale udržitelného rozvoje při používání kalů z ČOV v zemědělství
 

10. 3. 2019 / Oběhové hospodářství / Autor: Jihočeský vodárenský svaz

JVS na obnovu vodárenské infrastruktury letos vydá přes 125 milionů korun
 

7. 7. 2020 / Téma / Autor: redakce / Zdroj: ČHMÚ

Jak správně vybrat senzor kvality ovzduší?
 

30. 6. 2020 / Téma / Zdroj: Adapterra Awards

Adapterra Awards: Revitalizace Litovického potoka
 

29. 6. 2020 / Zpravodajství / Autor: Jáchym Brzezina

Měření kvality ovzduší přímo v areálu pobočky ČHMÚ Brno
 

16. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: SFŽP

Norské fondy podpoří obce v boji se smogem, nabídnou 100% dotaci na měření kvality ovzduší
 

8. 6. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Královéhradecký kraj testuje nové elektromobily
 

6. 6. 2020 / Téma / Zdroj: EPIC

Zelené střechy jsou stále oblíbenější. Letos oslaví první světový den
 

5. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MŽP ČR

Suché lesy mají naději na zelené zítřky
 

25. 5. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Praha testuje multifunkční klece pro lepší růst stromů v nepříznivých městských podmínkách
 

19. 5. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: SFŽP/ Průmyslová ekologie/ GWS Living Art

Navýšení dotace na zelené střechy
 

18. 5. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Nadace Partnerství

Nově otevřeno: Granty na výsadby stromů 2020
 

16. 5. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: globalnicile.cz

Ceny SDGs 2020
 

14. 5. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Strom roku: Stromy nejen jako nejjednodušší řešení eroze půdy, ochlazování měst a zadržování vody
 

11. 5. 2020 / Téma / Zdroj: Nadace Partnerství

O titul o nejlepší adaptační řešení na změnu klimatu usiluje 78 nápadů z 13 krajů
 

3. 5. 2020 / Téma / Zdroj: Zahraniční kancelář města Vídně/ Eurocomm-PR Praha

Vídeň bojuje proti horku ve městě. Zřizuje svůj první cooling park
 

27. 4. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Nadace Partnerství

Strom roku České republiky: Povězte jeho příběh ostatním
 

25. 4. 2020 / Téma / Zdroj: Lukáš Pololáník

Prahu čeká výměna starých kotlů na tuhá paliva už letos
 

24. 4. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Nadace Partnerství

Hledá se obec, která společně s Nadací Partnerství vysadí tradiční Alej svobody
 

23. 4. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: město Jihlava, Lesy ČR, MZe

Odbyt dřeva ovlivňuje koronavirová pandemie, ceny snižuje kůrovec
 

22. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zamyšlení: Kdy nasadíme roušky, abychom ochránili Zemi před působením člověka?
 

21. 4. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Jáchym Brzezina/ ČHMÚ

Vliv opatření proti šíření koronaviru na kvalitu ovzduší
 

20. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Chrudim: multifunkční projekty na zasakování srážkové vody či revitalizace školních zahrad
 

16. 4. 2020 / Téma / Zdroj: Nadace Partnerství

Návrh na Strom roku mohou podat i obce. Zvítězí opět strom z ČR?
 

16. 4. 2020 / Téma / Zdroj: CENIA

Role místní Agendy 21 v současné krizové situaci
 

11. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Čím hůř se máme, tím lépe na tom životní prostředí je
 

3. 4. 2020 / Dotace / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: SFŽP

Největší zájem je o pořízení vozů na elektropohon
 

1. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jsme s vámi již rok. Víc než kdy jindy teď jde o zdravá města a obce
 

31. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Obce jako noclehárny: Problémy satelitních měst a obcí
 

28. 3. 2020 / Servisní témata / Zdroj: Lukáš Pololáník

Díky využívání zemního plynu a LPG dýcháme čistší vzduch
 

27. 3. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Nadace Partnerství

Přihlášky do soutěže Adapterra Awards jsou otevřené až do 27. dubna
 

26. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zdravá města v dobách zdraví i v dobách nemoci
 

25. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Když nejde o náš život, je to lepší
 

19. 3. 2020 / Komunální ekologie / Autor: Pavel Mohrmann

Nechť jsme všichni silnější a rozumnější
 

17. 3. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Lesensky

Města a obce mohou zjistit, zda se jim vyplatí fotovoltaika, aniž by musely lézt na střechu
 

16. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Problém satelitních obcí: noclehárny bez přihlášených občanů vyžadujících služby obce
 

9. 3. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Tramvajové pásy se zazelenají v Praze, Brně i Ostravě
 

4. 3. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Výzva na snížení energetické náročnosti se vyhlašuje vždy na konci srpna předchozího roku
 

27. 2. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: GreenGo

Chcete jezdit sdíleným elektromobilem?
 

26. 2. 2020 / Dotace / Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Dotace pro udržitelné prostředí v obcích
 

25. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Inspirace pro obce, motivace pro občany. Soutěž Vesnice roku je odstartována
 

24. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

TS Opava: Používáme obnovitelné zdroje i vozidla s alternativním pohonem
 

21. 2. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Ústecký kraj

Ústecký kraj usiluje o členství v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky
 

18. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Za bezpečnost veřejného osvětlení je zodpovědný vlastník
 

17. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Komunální elektromobil v Lounech denně najede přes sedmdesát kilometrů
 

14. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

MAS Opavsko stvořilo Agenta MA 021, který veřejnosti přináší Den čisté dopravy
 

13. 2. 2020 / Servisní témata / Autor: Hana Tomášková

Jak mohou města efektivně reagovat na změnu klimatu?
 

12. 2. 2020 / Dotace / Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Vozidla s alternativními pohony na dosah
 

11. 2. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: MŽP ČR

Dotace na elektromobily, a nejen na ně, jsou tady
 

8. 2. 2020 / Téma / Zdroj: CENIA

Představujeme publikaci CENIA: Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky
 

6. 2. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Nadace Partnerství

Druhý ročník soutěže Adapterra Awards odstartoval
 

3. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

MÚ Písek má již 2 elektromobily, chystá se ekologizace hromadné dopravy
 

1. 2. 2020 / Zpravodajství / Autor: redakce / Zdroj: CENIA

V oblasti nakládání s komunálními odpady převažuje skládkování
 

28. 1. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: ČHMÚ

Jaká byla kvalita ovzduší na našem území v roce 2019?
 

26. 1. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: ABF, a.s.

Druhý ročník veletrhu e-SALON 2019 překonal očekávání
 

23. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Polemika: Plánují města během tohoto roku rozšířit vozový park o elektromobil?
 

23. 1. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

To, o co usilujeme všichni, je zvyšování kvality života v regionech
 

17. 1. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Jakým způsobem řešit přestupky provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů?
 

15. 1. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Konference Zdravých měst se blíží
 

10. 1. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Zlatý erb, SMO ČR

Zlatý erb: města a obce mohou soutěžit o nejlepší webové stránky a elektronické služby
 

9. 1. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

NSZM ČR: V hlasování o NEJpraxi za rok 2019 zvítězil Tábor
 

9. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Marcela Musílková, B.I.D. services

Energetický manažer dokáže městu ušetřit peníze nejen na úsporných opatřeních
 

7. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Polemika: Jak hodlají vítězná města využít 5G?
 

1. 1. 2020 / Téma / Zdroj: Průmyslová ekologie/ Technologická agentura ČR

Aplikace, která pomůže městům a obcím s přípravou na změny klimatu
 

30. 12. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: CENIA

Města se rozpínají a zabírají zemědělskou půdu
 

25. 12. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Mendelu

Jmelí není jen vánoční dekorace, ale také parazit, který dokáže zničit strom
 

21. 12. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: MŽP ČR

Kvalitu ovzduší v ČR ovlivňují domácí a zahraniční zdroje půl na půl
 

19. 12. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Ve městech potřebujeme zeleň a možnost využít srážkové vody
 

17. 12. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Česká republika jako Země budoucnosti pro 11 milionů lidí
 

16. 12. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Nadace Partnerství

Tip na udržitelný dárek pod stromeček
 

15. 12. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: Brno

První zastávky MHD v Brně mají zelenou střechu
 

10. 12. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Příklady dobré praxe: Jihlavský systém preference MHD zvýšil cestovní rychlost
 

4. 12. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Norský Larvik a České Budějovice si předávají zkušenosti v oblasti Smart City
 

2. 12. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Centrum dopravního výzkumu

Výhody elektromobilů: od ledna 2020 nepotřebují dálniční známku
 

28. 11. 2019 / Servisní témata / Zdroj: SAKO Brno

SAKO přispívá ke zlepšení kvality ovzduší v Brně
 

26. 11. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Modernizační fond může posloužit pro energetické úspory ve veřejné správě
 

25. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jihomoravské Hustopeče se odpadu zbavují pomocí elektromobilu
 

23. 11. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: Axigon

Od ledna vzroste daň z CNG na dvojnásobek. Stále však bude o 10 korun nižší než u litru benzínu
 

22. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Kateřina Krajňák, B.I.D. services s.r.o.

Jaký vliv na obchodování s emisemi bude mít Brexit?
 

14. 11. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Bid services

Čistá mobilita v chytrých městech
 

13. 11. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: ABF, a.s.

Exkluzivní program veletrhu e-SALON: premiéry slavných značek, testovací jízdy i setkání s hvězdami
 

11. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Kateřina Krajňák, B.I.D. services s.r.o.

Jak vidí elektromobilitu Mirek Matyáš
 

8. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Městský elektromobil Citigo iV trochu podražil
 

5. 11. 2019 / Zpravodajství / Autor: Petr Jarolímek

Města a obce mohou pomoci oživit krajinu
 

4. 11. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: Nadace Partnerství

Vyhlášení soutěže Adapterra Awards
 

2. 11. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: Nadace Partnerství

Na čtyři tisíce nových stromů obohatí česká města, obce i krajinu
 

31. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: IMD World Competititeness Center

IMD Smart City Index 2019
 

25. 10. 2019 / Servisní témata / Autor: Petr Jarolímek

Jak kompenzovat emise z našich automobilů - nátěry, které čistí ovzduší
 

24. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Kateřina Krajňák, B.I.D. services s.r.o.

Čistá mobilita: Petrolejáři versus elektromobilisté
 

24. 10. 2019 / Dotace / Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Nenechte si ujít 100 % dotaci na výsadbu stromů
 

23. 10. 2019 / Dotace / Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s.r.o.

Dalších 100 mil. Kč pro obce na pořízení vozidel na alternativní pohony
 

23. 10. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Škoda auto, a.s.

Elektrické Citigo iV – horký kandidát na elektromobil pro municipality
 

21. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Západočeská metropole patří mezi průkopníky iniciativy Smart City v České republice
 

19. 10. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: Pražské stromy

Den stromů
 

17. 10. 2019 / Servisní témata / Autor: Lenka Zemanová, Nadace Partnerství/ Adapterra Awards

Unikátní databáze ukazuje, jak bojovat s klimatickými změnami
 

15. 10. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: MPSV ČR/ NSZM ČR

Přístup k zadávání veřejných zakázek se mění od pouhého důrazu na nejnižší cenu k naplňování strategických priorit
 

11. 10. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Jak mapovat černé skládky
 

10. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

V současné době nikdo neví, kam směřuje české teplárenství
 

8. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Radka Vladyková: Neměli bychom zapomínat, že pracujeme pro lidi
 

5. 10. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: ABF, a.s.

e-SALON v Letňanech ukáže v listopadu automobilovou budoucnost
 

3. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Jana Krupičková, B.I.D.services

Nová éra odbavování ve veřejné dopravě v Praze a Středočeském kraji
 

3. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Petr Jarolímek/ Průmyslová ekologie

Našli jste na svém pozemku starou černou skládku pneumatik? Máte problém!
 

2. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Budoucnost městské mobility: Jde o jiný úhel pohledu
 

1. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Komunální ekologie je tu pro vás již šest měsíců
 

30. 9. 2019 / Zpravodajství / Autor: Martina Jandusová

Města budoucnosti: Smart city již skoro připomíná Yettiho
 

28. 9. 2019 / Zpravodajství / Autor: Lesy ČR

Den za obnovu lesa
 

27. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Ing. Lukáš Kůs, ředitel odboru technické ochrany a integrované prevence, ČIŽP Ing. Pavlína Dvořáková, inspektorka oddělení odpadového hospodářství ČIŽP

ČIZP: Prevence a možnosti obce v rámci předcházení vzniku černých skládek
 

24. 9. 2019 / Téma / Zdroj: PSAS

Praha elektrifikuje komunální techniku
 

23. 9. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: Adapterra Awards/ Nadace Partnerství

Adapterra Awards: V posledním týdnu hlasování je veřejnosti počet hlasů skrytý
 

23. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Praha vrátila k přepracování dokumentaci k záměru znovuotevření revitalizované části skládky Ďáblice
 

21. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Na čistotu města dohlíží v Třinci inspektor
 

20. 9. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Smart cities
 

20. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Ing. Lukáš Kůs, ředitel odboru technické ochrany a integrované prevence, ČIŽP, Ing. Pavlína Dvořáková, inspektorka oddělení odpadového hospodářství ČIŽP

ČIZP: Jak řešit černé skládky
 

17. 9. 2019 / Zpravodajství / Autor: Ukliďme Česko z.s.

Celosvětový den úklidu se blíží
 

17. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Petr Jarolímek, Pavel Mohrmann

Skládkovat je špatné. Musíme to tedy dělat „potichu“
 

16. 9. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Vesnice roku

Vesnicí roku 2019 je Lipová u Šluknova!
 

16. 9. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Parní stroj na likvidaci plevele je ekologický, ale méně účinný
 

13. 9. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: NSZM ČR

Evropský týden mobility 2019
 

13. 9. 2019 / Legislativa / Autor: Michal Kuk/ Frank Bold

Jak řešit černou skládku?
 

9. 9. 2019 / Voda / Autor: Lesy ČR

Sázíme lesy pro budoucnost
 

31. 8. 2019 / Voda / Autor: Lenka Zemanová, Nadace Partnerství/ Adapterra Awards

Města se připravují na změnu klimatu
 

29. 8. 2019 / Voda / Autor: Lenka Zemanová, Nadace Partnerství/ Adapterra Awards

Projekty na zadržování vody v krajině pomáhají v boji s klimatickými změnami
 

22. 8. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Národní síť Zdravých měst

Komunální ekologie je mediálním partnerem Národní sítě Zdravých měst
 

16. 8. 2019 / Ovzduší / Autor: redakce

Česká společnost pro osvětlování má od června dva nové pobočné spolky
 

12. 8. 2019 / Energie / Autor: Solární novinky, CAFT

CAFT: využívání fotovoltaických systémů pro zvýšení energetické soběstačnosti budov, obcí a měst
 

12. 8. 2019 / Ovzduší / Autor: MŽP

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2019: inspirace pro města i obce
 

9. 8. 2019 / Energie / Autor: SMO ČR

Svaz měst a obcí ČR: žádá o posílení rozvoje moderní energetiky v České republice
 

5. 8. 2019 / Dotace / Autor: MŽP

Rozšíření programu Nová zelená úsporám. Na kotlíkové dotace MŽP přidá 1, 5 miliardy korun navíc
 

1. 8. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Jan Onak/ Josefov

Svoz bioodpadu zajišťuje v Josefově elektromobil
 

29. 7. 2019 / Ovzduší / Autor: Petr Baxant, Vědecko-výzkumný pracovník ve světelné technice na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Světlo a tma III.
 

26. 7. 2019 / Ovzduší / Autor: Ivan Adamec, starosta města Trutnov, místopředseda Hospodářského výboru PS Parlamentu ČR

Elektromobilita z pohledu města Trutnova
 

22. 7. 2019 / Ovzduší / Autor: SMO ČR

Jste potenciálně ohroženi objížděním nově zpoplatněných úseků silnic I. třídy?
 

22. 7. 2019 / Ovzduší / Autor: Autor: Petr Baxant, Vědecko-výzkumný pracovník ve světelné technice na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Světlo a tma II.
 

17. 7. 2019 / Ovzduší / Autor: Michal Polanecký, jednatel Technické služby Tábor s.r.o

Alternativní pohony v komunální technice TS Tábor
 

15. 7. 2019 / Ovzduší / Autor: Petr Baxant, Vědecko-výzkumný pracovník ve světelné technice na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Světlo a tma I.
 

15. 7. 2019 / Ovzduší / Autor: ABF, PVA, PVA Expo

e-SALON, druhý ročník úspěšného veletrhu čisté mobility v Praze Letňanech
 

11. 7. 2019 / Energie / Autor: redakce

Přehled dotačních programů v rámci elektromobility
 

9. 7. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Robert Stržínek/ Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí sází na Hyundai Ioniq Electric
 

2. 7. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Obec Boskovice

Elektrické vozidlo v Boskovicích zajišťuje obslužné činnosti města
 

27. 6. 2019 / Ovzduší / Autor: redakce

Ostrava snižuje znečištění ovzduší výsadbou zeleně
 

26. 6. 2019 / Energie / Autor: Martin Frei, Svět motorů

Radnice mohou provozem elektromobilů ušetřit
 

24. 6. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Ladislav Chlupáč/ Litoměřice

Litoměřice fandí elektromobilitě
 

18. 6. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková

Zamyšlení: Elektromobil do každé obce?
 

10. 6. 2019 / Energie / Autor: Petr Jarolímek

Elektřina z větru je pro stát nejlevnější cesta, jak vyrábět energii bez znečištění
 

6. 6. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková

A tím to nehasne! Candela 2019
 

5. 6. 2019 / Ovzduší / Autor: Hana Tomášková

Panelová diskuze na konferenci Elektromobilita v praxi
 

4. 6. 2019 / Ovzduší / Autor: Hana Tomášková

Elektromobilita v praxi
 

30. 5. 2019 / Odpady / Autor: Martina Jandusová

Česko-slovenská konference odborníků na ochranu životního prostředí Enviro 2019
 

29. 5. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Novinky na našem portálu
 

22. 5. 2019 / Ovzduší / Autor: Hana Tomášková

Soutěž o vstupenky na konferenci
 

22. 5. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Zero waste: první bezodpadové lety
 

17. 5. 2019 / Ovzduší / Autor: redakce

Na rostliny a stromy je třeba pohlížet jako na nejdokonalejší klimatizační zařízení
 

15. 5. 2019 / Voda / Autor: Hana Tomášková

Přírodní zdroje, které máme na rok, jsme vypotřebovali již 10. května
 

14. 5. 2019 / Ovzduší / Autor: redakce

Městské projekty i chytrá řešení pro rodinné domy pomohou zvládnout změny klimatu
 

14. 5. 2019 / Voda / Autor: Hana Tomášková

Co pro vás chystáme
 

9. 5. 2019 / Dotace / Autor: redakce

Norské fondy: Oblast s nejvyšší celkovou alokací je zaměřena na zmírňování klimatické změny a přizpůsobování se jejím dopadům na lokální úrovni obcí a jejich okolí
 

6. 5. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková

Příklady dobré praxe: Výměna a rekonstrukce veřejného osvětlení v Jihlavě
 

2. 5. 2019 / Ovzduší / Autor: Hana Tomášková

Jak zlepšit kvalitu ovzduší ve vaší obci?
 

30. 4. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zamyšlení: Když to děláme pro obce a města, děláme to i pro sebe
 

24. 4. 2019 / Ovzduší / Autor: Hana Tomášková

Chrání biodynamické veřejné osvětlení naše zdraví nebo naopak absence modré spektrální složky snižuje dopravní bezpečnost?
 

22. 4. 2019 / Oběhové hospodářství / Autor: Hana Tomášková

Den Země
 

19. 4. 2019 / Dotace / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Národní program Životní prostředí

Národní program Životní prostředí - Bezúročné půjčky na výměnu kotlů
 

15. 4. 2019 / Ovzduší / Autor: Hana Tomášková

Příklady dobré praxe: Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Hrádek nad Nisou
 

12. 4. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková

Jak realizovat výměnu veřejného osvětlení a na co si dát pozor?
 

8. 4. 2019 / Ovzduší / Autor: Hana Tomášková

Příklady dobré praxe: Rekonstrukce veřejného osvětlení v Třebíči
 

5. 4. 2019 / Dotace / Autor: František Kubeš/ Ministerstvo pro místní rozvoj

Jaké dotační podpory mohou využít obce pro financování realizace výměny/ rekonstrukce veřejného osvětleni?
 

1. 4. 2019 / Ovzduší / Autor: Hana Tomášková

Příklady dobré praxe: Výměna veřejného osvětlení v Táboře
 

30. 3. 2019 / Dotace / Autor: Hana Tomášková

Nová zelená úsporám - jak podat žádost?
 

28. 3. 2019 / Dotace / Autor: MŽP

V krajích startují kotlíkové dotace. Je tu poslední šance získat peníze na nový kotel
 

19. 3. 2019 / Ovzduší / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: SFŽP/ MŽP/

Kotlíkové dotace
 

19. 3. 2019 / Ovzduší / Autor: Petr Jarolímek/ Průmyslová ekologie

Vodíková technologie znamená evropskou soběstačnost
 

9. 7. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Jaký bude vývoj cen energií po pandemii?
 

7. 7. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MPO ČR

V Plzni budou testovat, jak s pomocí 5G sítí a dronů zvýšit bezpečnost
 

23. 6. 2020 / Téma

Kam směřuje trh s energií v ČR?
 

20. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: SMO ČR/ MPO ČR

S budováním digitální infrastruktury pomůže spolupráce s obcemi a síť regionálních koordinátorů
 

12. 6. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková, Hana Němejcová

OZE jsou a budou řešení pro energetiku dalších desetiletí, ať se nám to líbí nebo ne
 

10. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MPO ČR

5G sítě přinášejí Jeseníku nové příležitosti a přispívají ke zlepšení života obyvatel
 

8. 6. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Královéhradecký kraj testuje nové elektromobily
 

4. 6. 2020 / Dotace / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: SFŽP

Mýty okolo dotace na snížení spotřeby energie
 

2. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MPO ČR

Jak je to s 5G sítěmi
 

29. 5. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Lesensky.cz

Šikmé letecké snímky úředníkům usnadní práci díky možnosti přesného měření ploch a výšek
 

28. 5. 2020 / Téma / Autor: Marcela Musílková, B.I.D. services

Dobře zvládnutou a správně načasovanou zakázkou na energie se dají ušetřit miliony
 

19. 5. 2020 / Téma / Autor: Pavel Mohrmann

Nepřesnost nebo omyl?
 

16. 5. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: globalnicile.cz

Ceny SDGs 2020
 

13. 5. 2020 / Legislativa / Autor: Hana Tomášková

Co přinese nový energetický zákon?
 

4. 5. 2020 / Téma / Zdroj: STEM/MARK

Češi chtějí recyklovat a šetřit energie, odmítají skládky i spalovny
 

23. 4. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: SAKO Brno

Obce dovážející odpad do Brna se nemusí obávat zvýšených nákladů
 

18. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jak vyprat prádlo levně a ekologicky
 

16. 4. 2020 / Dotace / Zdroj: MŽP ČR

Nová zelená úsporám pomůže oživit ekonomiku po koronavirové krizi
 

16. 4. 2020 / Téma / Zdroj: CENIA

Role místní Agendy 21 v současné krizové situaci
 

3. 4. 2020 / Dotace / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: SFŽP

Největší zájem je o pořízení vozů na elektropohon
 

1. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jsme s vámi již rok. Víc než kdy jindy teď jde o zdravá města a obce
 

31. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Obce jako noclehárny: Problémy satelitních měst a obcí
 

26. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zdravá města v dobách zdraví i v dobách nemoci
 

25. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Když nejde o náš život, je to lepší
 

19. 3. 2020 / Komunální ekologie / Autor: Pavel Mohrmann

Nechť jsme všichni silnější a rozumnější
 

17. 3. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Lesensky

Města a obce mohou zjistit, zda se jim vyplatí fotovoltaika, aniž by musely lézt na střechu
 

11. 3. 2020 / Dotace / Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Veřejné budovy - Šetřete energie, náklady a životní prostředí
 

6. 3. 2020 / Dotace / Zdroj: OPŽP

Dotace na modernizace a úspory energií veřejných budov
 

4. 3. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Výzva na snížení energetické náročnosti se vyhlašuje vždy na konci srpna předchozího roku
 

25. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Inspirace pro obce, motivace pro občany. Soutěž Vesnice roku je odstartována
 

24. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

TS Opava: Používáme obnovitelné zdroje i vozidla s alternativním pohonem
 

18. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Za bezpečnost veřejného osvětlení je zodpovědný vlastník
 

7. 2. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Zkušenosti se zaváděním energetického managementu z Mělníka
 

3. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

MÚ Písek má již 2 elektromobily, chystá se ekologizace hromadné dopravy
 

27. 1. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Město Brno/ SAKO Brno

Brněnské domácnosti vytápí teplo vyrobené z odpadu
 

26. 1. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: ABF, a.s.

Druhý ročník veletrhu e-SALON 2019 překonal očekávání
 

23. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Polemika: Plánují města během tohoto roku rozšířit vozový park o elektromobil?
 

23. 1. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

To, o co usilujeme všichni, je zvyšování kvality života v regionech
 

22. 1. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Vyplatí se energetický management?
 

21. 1. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Povědomí o úsporách energie není v České republice moc vysoké
 

18. 1. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: NS MAS

Komunitní energetika: energetická soběstačnost a úspory v malých městech a obcích
 

16. 1. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Kyberbezpečnost: Je mnohem jednodušší útočit zevnitř než zvenku
 

15. 1. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Konference Zdravých měst se blíží
 

14. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Marcela Musílková, B.I.D. services

Jak se změní financování energeticky úsporných projektů v budoucnosti? Lze spoléhat jen na dotace?
 

13. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Jana Krupičková, B.I.D.services

Zabezpečení dat je nezbytné řešit již v přípravné fázi konceptu chytrých měst
 

10. 1. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Zlatý erb, SMO ČR

Zlatý erb: města a obce mohou soutěžit o nejlepší webové stránky a elektronické služby
 

9. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Marcela Musílková, B.I.D. services

Energetický manažer dokáže městu ušetřit peníze nejen na úsporných opatřeních
 

7. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Polemika: Jak hodlají vítězná města využít 5G?
 

10. 12. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Příklady dobré praxe: Jihlavský systém preference MHD zvýšil cestovní rychlost
 

4. 12. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Norský Larvik a České Budějovice si předávají zkušenosti v oblasti Smart City
 

2. 12. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Centrum dopravního výzkumu

Výhody elektromobilů: od ledna 2020 nepotřebují dálniční známku
 

27. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Polemika: Získají obce výhody při nákupu energií, když se sdruží ve svazky?
 

26. 11. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Modernizační fond může posloužit pro energetické úspory ve veřejné správě
 

25. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jihomoravské Hustopeče se odpadu zbavují pomocí elektromobilu
 

22. 11. 2019 / Servisní témata / Zdroj: MPO ČR

Co musí splňovat nové stavby ohledně energií? Odpovídá MPO
 

20. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jak zabezpečit ochranu dat před únikem či zneužitím vlastními pracovníky
 

16. 11. 2019 / Servisní témata / Zdroj: Energie ČS

Větší důraz na obnovitelné zdroje kladou ženy
 

14. 11. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Bid services

Čistá mobilita v chytrých městech
 

14. 11. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

V Plzni si řádně posvítili na osvětlení
 

13. 11. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: ABF, a.s.

Exkluzivní program veletrhu e-SALON: premiéry slavných značek, testovací jízdy i setkání s hvězdami
 

11. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Kateřina Krajňák, B.I.D. services s.r.o.

Jak vidí elektromobilitu Mirek Matyáš
 

8. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Městský elektromobil Citigo iV trochu podražil
 

4. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Ing. Radim Kohoutek, výkonný ředitel a místopředseda Rady Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s.

EPC - jak neudělat chyby v zadání výběrového řízení?
 

31. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: IMD World Competititeness Center

IMD Smart City Index 2019
 

27. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Pavel Mohrmann

Výstavba ZEVO v Horních Počaplech závisí na dopravním řešení
 

25. 10. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: MPO ČR/ MMR ČR

Hledá se 5 měst, která chtějí testovat 5G technologie
 

24. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Kateřina Krajňák, B.I.D. services s.r.o.

Čistá mobilita: Petrolejáři versus elektromobilisté
 

23. 10. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Škoda auto, a.s.

Elektrické Citigo iV – horký kandidát na elektromobil pro municipality
 

16. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Václav Král: Rozhodně nechceme všechno zmařit v kotlích
 

15. 10. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: MPSV ČR/ NSZM ČR

Přístup k zadávání veřejných zakázek se mění od pouhého důrazu na nejnižší cenu k naplňování strategických priorit
 

14. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Smart řešení znamenají budoucnost, ale chytrý musí být hlavně člověk
 

10. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

V současné době nikdo neví, kam směřuje české teplárenství
 

5. 10. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: ABF, a.s.

e-SALON v Letňanech ukáže v listopadu automobilovou budoucnost
 

4. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Co chybí dnešním městům a obcím, aby se z nich stala města a obce budoucnosti?
 

3. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Jana Krupičková, B.I.D.services

Nová éra odbavování ve veřejné dopravě v Praze a Středočeském kraji
 

2. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Budoucnost městské mobility: Jde o jiný úhel pohledu
 

1. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Komunální ekologie je tu pro vás již šest měsíců
 

30. 9. 2019 / Zpravodajství / Autor: Martina Jandusová

Města budoucnosti: Smart city již skoro připomíná Yettiho
 

25. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Obec má odpad. A to je komodita, o kterou je zájem, zaznělo na našem semináři
 

24. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Otevřená data obcí a měst jsou veřejně přístupné informace, které mají velkou budoucnost
 

24. 9. 2019 / Téma / Zdroj: PSAS

Praha elektrifikuje komunální techniku
 

20. 9. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Smart cities
 

19. 9. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Co zaznělo o chytrých městech na For Arch?
 

16. 9. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Vesnice roku

Vesnicí roku 2019 je Lipová u Šluknova!
 

13. 9. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: NSZM ČR

Evropský týden mobility 2019
 

12. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Kateřina Krajňák, B.I.D. services s.r.o.

O kybernetické bezpečnosti ve veřejné správě s Radkem Benešem
 

9. 9. 2019 / Energie / Autor: Teplárenské sdružení ČR

Teplárny jsou na zahájení topné sezony připravené
 

30. 8. 2019 / Energie / Autor: redakce / Zdroj: ERÚ

Podporované zdroje energie pro rok 2020
 

23. 8. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková

Kateřina Krajňák: Konference Kyberbezpečnost pro veřejnou správu
 

22. 8. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Národní síť Zdravých měst

Komunální ekologie je mediálním partnerem Národní sítě Zdravých měst
 

22. 8. 2019 / Energie / Autor: Luděk Sefzig, analytik Centra kyberbezpečnosti

Při zabezpečení dat hrají klíčovou roli zaměstnanci
 

12. 8. 2019 / Energie / Autor: Solární novinky, CAFT

CAFT: využívání fotovoltaických systémů pro zvýšení energetické soběstačnosti budov, obcí a měst
 

9. 8. 2019 / Energie / Autor: SMO ČR

Svaz měst a obcí ČR: žádá o posílení rozvoje moderní energetiky v České republice
 

1. 8. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Jan Onak/ Josefov

Svoz bioodpadu zajišťuje v Josefově elektromobil
 

26. 7. 2019 / Ovzduší / Autor: Ivan Adamec, starosta města Trutnov, místopředseda Hospodářského výboru PS Parlamentu ČR

Elektromobilita z pohledu města Trutnova
 

17. 7. 2019 / Ovzduší / Autor: Michal Polanecký, jednatel Technické služby Tábor s.r.o

Alternativní pohony v komunální technice TS Tábor
 

15. 7. 2019 / Ovzduší / Autor: Petr Baxant, Vědecko-výzkumný pracovník ve světelné technice na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Světlo a tma I.
 

15. 7. 2019 / Ovzduší / Autor: ABF, PVA, PVA Expo

e-SALON, druhý ročník úspěšného veletrhu čisté mobility v Praze Letňanech
 

11. 7. 2019 / Energie / Autor: redakce

Přehled dotačních programů v rámci elektromobility
 

9. 7. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Robert Stržínek/ Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí sází na Hyundai Ioniq Electric
 

2. 7. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Obec Boskovice

Elektrické vozidlo v Boskovicích zajišťuje obslužné činnosti města
 

26. 6. 2019 / Energie / Autor: Martin Frei, Svět motorů

Radnice mohou provozem elektromobilů ušetřit
 

24. 6. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Ladislav Chlupáč/ Litoměřice

Litoměřice fandí elektromobilitě
 

18. 6. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková

Zamyšlení: Elektromobil do každé obce?
 

17. 6. 2019 / Dotace / Autor: redakce/ MŽP

Dotace na zateplování přinášejí starostům několik výhod najednou
 

10. 6. 2019 / Energie / Autor: Petr Jarolímek

Elektřina z větru je pro stát nejlevnější cesta, jak vyrábět energii bez znečištění
 

6. 6. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková

A tím to nehasne! Candela 2019
 

5. 6. 2019 / Ovzduší / Autor: Hana Tomášková

Panelová diskuze na konferenci Elektromobilita v praxi
 

5. 6. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková

Vyhlášení soutěže o vstupenky na konferenci Candela 2019- interiér, exteriér a rušivé světlo v obci
 

4. 6. 2019 / Ovzduší / Autor: Hana Tomášková

Elektromobilita v praxi
 

30. 5. 2019 / Energie / Autor: Teplárenské sdružení ČR/ Průmyslová ekologie

Náklady na bydlení by měly vzrůst domácnostem vytápěným domovní kotelnou velmi nepatrně
 

30. 5. 2019 / Odpady / Autor: Martina Jandusová

Česko-slovenská konference odborníků na ochranu životního prostředí Enviro 2019
 

29. 5. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Novinky na našem portálu
 

28. 5. 2019 / Dotace / Autor: Vladimír Sochor, MPO

Vladimír Sochor, MPO: Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení a význam teploty chromatičnosti
 

23. 5. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková

Jak správně vybrat tepelné čerpadlo?
 

22. 5. 2019 / Ovzduší / Autor: Hana Tomášková

Soutěž o vstupenky na konferenci
 

21. 5. 2019 / Dotace / Autor: redakce/ Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, MPO ČR

Vladimír Sochor: MPO nabízí státní podporu i na zpracování studie proveditelnosti
 

20. 5. 2019 / Dotace / Autor: redakce

MŽP nabízí obcím, městům i ministerstvům 4,5 miliardy korun
 

14. 5. 2019 / Dotace / Autor: redakce

Investovat do úspor energie se vyplácí, říká Vladimír Sochor z MPO
 

14. 5. 2019 / Voda / Autor: Hana Tomášková

Co pro vás chystáme
 

10. 5. 2019 / Energie / Autor: redakce

Zdroje jsou omezeny a je nutno je využívat chytře a úsporně
 

6. 5. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková

Příklady dobré praxe: Výměna a rekonstrukce veřejného osvětlení v Jihlavě
 

30. 4. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zamyšlení: Když to děláme pro obce a města, děláme to i pro sebe
 

29. 4. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková

Příklady dobré praxe: Smluvní vztahy s dodavateli energií v Pardubickém kraji
 

24. 4. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková

Dny teplárenství a energetiky 2019
 

24. 4. 2019 / Ovzduší / Autor: Hana Tomášková

Chrání biodynamické veřejné osvětlení naše zdraví nebo naopak absence modré spektrální složky snižuje dopravní bezpečnost?
 

13. 4. 2019 / Energie / Autor: Teplárenské sdružení ČR

Dny teplárenství a energetiky v Hradci Králové jsou za dveřmi
 

12. 4. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková

Jak realizovat výměnu veřejného osvětlení a na co si dát pozor?
 

11. 4. 2019 / Dotace / Autor: MŽP

Do obcí míří peníze na pitnou vodu, elektromobily i šetrné veřejné osvětlení
 

11. 4. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková

V Praze právě proběhl seminář Nákup energie v organizacích veřejné správy
 

10. 4. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková

Jak ušetřit za teplo a teplou vodu
 

4. 4. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková

19. energetický kongres ČR – TRANSFORMACE ENERGETIKY III …. a co na to česká energetika?
 

1. 4. 2019 / Energie / Autor: Martin Voříšek/ oEnergetice

Evropský parlament schválil poslední 4 předpisy čtvrtého energetického balíčku
 

1. 4. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková

Jak zlevnit účet za elektřinu?
 

30. 3. 2019 / Oběhové hospodářství / Autor: Teplárenské sdružení ČR

Skončí v Česku doba skládková? To je další zajímavé téma Dnů teplárenství a energetiky
 

30. 3. 2019 / Dotace / Autor: Hana Tomášková

Nová zelená úsporám - jak podat žádost?
 

28. 3. 2019 / Energie / Autor: Gareth Jones / Waste Management World / Z angličtiny přeložil Petr Jarolímek

Odrazují zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) od recyklace odpadů?
 

27. 3. 2019 / Energie / Autor: SMO ČR - TZ

Česko je pozadu s energetickými úsporami. Pro starosty těžko uchopitelná agenda. Pomůže nová „kuchařka“ od Národního centra energetických úspor.
 

21. 3. 2019 / Energie / Autor: Hana Tomášková

Moderní energetika pro domácnosti a firmy: soběstačnost, akumulace a další chytrá řešení
 

18. 3. 2019 / Energie / Zdroj: Pavel Kaufmann / Teplárenské sdružení ČR/ Průmyslová ekologie

Energetická chudoba je v Česku výrazně pod průměrem Evropské unie
 

13. 3. 2019 / Energie / Zdroj: Nibe TZ

V Pokrokové obci Bozkov využívá tepelné čerpadlo každý desátý obyvatel
 

10. 7. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: OPŽP

Jak správně nastavit projekty na předcházení vzniku jednorázového odpadu
 

26. 6. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Zaměřeno na dotace na realizace soustav domovních čistíren odpadních vod
 

24. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MZe ČR

Evropská investiční banka podporuje plány Ministerstva zemědělství na lepší hospodaření s vodou
 

22. 6. 2020 / Dotace / Zdroj: CIRAA

Na Re-use centra lze čerpat dotace, obce si o ně mohou zažádat do konce července
 

16. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: SFŽP

Norské fondy podpoří obce v boji se smogem, nabídnou 100% dotaci na měření kvality ovzduší
 

16. 6. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Ptáme se SFŽP na téma poskytování dotace na obecní ČOV
 

9. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MZe ČR

Ministr zemědělství: Vláda uvolnila miliardu korun ke snížení dopadů sucha a povodní
 

4. 6. 2020 / Dotace / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: SFŽP

Mýty okolo dotace na snížení spotřeby energie
 

1. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MŽP ČR

Ode dneška startuje příjem žádostí do výzvy programu Podpory obnovy přirozených funkcí krajiny
 

25. 5. 2020 / Dotace / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: MŽP, TAČR

Program Prostředí pro život: podpora výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí
 

19. 5. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: SFŽP/ Průmyslová ekologie/ GWS Living Art

Navýšení dotace na zelené střechy
 

18. 5. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Nadace Partnerství

Nově otevřeno: Granty na výsadby stromů 2020
 

13. 5. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MŽP ČR

Odborníci i politici stvrdili nová opatření pro boj se suchem
 

29. 4. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MŽP ČR

Sucho 2020: Situace po zimě je kritická
 

16. 4. 2020 / Dotace / Zdroj: MŽP ČR

Nová zelená úsporám pomůže oživit ekonomiku po koronavirové krizi
 

15. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Řešení pro města s velkým počtem trvale nehlášených občanů
 

3. 4. 2020 / Dotace / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: SFŽP

Největší zájem je o pořízení vozů na elektropohon
 

1. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jsme s vámi již rok. Víc než kdy jindy teď jde o zdravá města a obce
 

27. 3. 2020 / Dotace / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: SFŽP

Žádosti o dotace v kontextu současné situace
 

25. 3. 2020 / Dotace / Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Brownfieldy - Poslední možnost požádat o dotaci
 

22. 3. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MŽP ČR

Světový den vody – pomáháme vyprahlé zemi
 

21. 3. 2020 / Dotace / Zdroj: SFŽP

Dotace na ekologickou likvidaci autovraků
 

19. 3. 2020 / Komunální ekologie / Autor: Pavel Mohrmann

Nechť jsme všichni silnější a rozumnější
 

16. 3. 2020 / Dotace / Autor: redakce / Zdroj: SFŽP

SFŽP prodlužuje termíny pro doručení podkladů k žádostem
 

16. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Problém satelitních obcí: noclehárny bez přihlášených občanů vyžadujících služby obce
 

11. 3. 2020 / Dotace / Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Veřejné budovy - Šetřete energie, náklady a životní prostředí
 

10. 3. 2020 / Téma / Autor: Ing. Karel Plotěný

Domovní ČOV a dotace pro skupiny čistíren
 

6. 3. 2020 / Dotace / Zdroj: OPŽP

Dotace na modernizace a úspory energií veřejných budov
 

4. 3. 2020 / Téma / Autor: Tomáš Hradil, starosta města Krnova

Jak jsme se v Krnově (ne)zbláznili a vzdali téměř stomilionové dotace
 

26. 2. 2020 / Dotace / Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Dotace pro udržitelné prostředí v obcích
 

19. 2. 2020 / Dotace / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: MŽP ČR

Dotace pro města a obce na ochranu životního prostředí a adaptaci na změnu klimatu
 

16. 2. 2020 / Dotace / Zdroj: MŽP ČR

Možnost žádat o dotace na domovní čistírny se blíží
 

12. 2. 2020 / Dotace / Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Vozidla s alternativními pohony na dosah
 

11. 2. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: MŽP ČR

Dotace na elektromobily, a nejen na ně, jsou tady
 

4. 2. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MŽP ČR

Velká Dešťovka: Na boj se suchem ve městech a obcích uvolněna další miliarda
 

3. 2. 2020 / Dotace / Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Aktuální dotační téma - Brownfieldy
 

29. 1. 2020 / Dotace / Zdroj: MŽP ČR

Koordinátoři MA21 pozor, je tu výzva “Oslo“ na adaptační strategie
 

21. 1. 2020 / Dotace / Zdroj: SFŽP

Pozor na výběrová řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury!
 

16. 1. 2020 / Dotace / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: SFŽP, MŽP

Dotace na domovní čistírny odpadních vod
 

15. 1. 2020 / Dotace / Autor: Sabina Hejlová, Fair Care s. r. o. 

Dotace na Přírodní zahrady
 

14. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Marcela Musílková, B.I.D. services

Jak se změní financování energeticky úsporných projektů v budoucnosti? Lze spoléhat jen na dotace?
 

12. 1. 2020 / Dotace / Zdroj: MMR, SMO ČR

Dotace MMR pro města a obce v roce 2020
 

4. 1. 2020 / Zpravodajství / Autor: redakce / Zdroj: MZe ČR

Novinky roku 2020 v resortu zemědělství: investice do boje se suchem či pomoc při kůrovcové kalamitě
 

22. 12. 2019 / Dotace / Zdroj: SFŽP

Zvýhodněné půjčky na vodohospodářské projekty
 

19. 12. 2019 / Dotace / Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Sportovní infrastruktura v obcích s podporou národních dotací
 

5. 12. 2019 / Servisní témata / Zdroj: Via Alta a.s.

Byla vyhlášena Výzva Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny
 

5. 12. 2019 / Dotace / Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Zvyšte kvalitu prostředí ve své obci s pomocí dotací
 

29. 11. 2019 / Dotace / Autor: Hana Tomášková

Dotace na technologie a zařízení pro úpravu čistírenských kalů
 

20. 11. 2019 / Dotace / Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Jak na odpady v obcích?
 

7. 11. 2019 / Dotace / Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Dotační výzvy pro obce – aktuální a plánované
 

24. 10. 2019 / Dotace / Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Nenechte si ujít 100 % dotaci na výsadbu stromů
 

23. 10. 2019 / Dotace / Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s.r.o.

Dalších 100 mil. Kč pro obce na pořízení vozidel na alternativní pohony
 

16. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Zahájení příjmu dotačních žádostí na vodohospodářské projekty se rychle blíží!
 

10. 10. 2019 / Servisní témata / Autor: Ing. Markéta Švábová, Fair Care s.r.o.

Rekonstrukce veřejných budov
 

1. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Komunální ekologie je tu pro vás již šest měsíců
 

30. 9. 2019 / Zpravodajství / Autor: Martina Jandusová

Města budoucnosti: Smart city již skoro připomíná Yettiho
 

6. 9. 2019 / Dotace / Autor: Markéta Švábová, Fair Care s.r.o.

Odbobí sucha vás již nemusí trápit!
 

2. 9. 2019 / Dotace / Autor: redakce/ MŽP

Dotace na nákup automobilů s alternativním pohonem pro města a obce jen do konce září
 

23. 8. 2019 / Dotace / Autor: redakce / Zdroj: MŽP

Dotace pro obce na výsadbu dřevin, tvorbu tůní a další péči o krajinu
 

13. 8. 2019 / Dotace / Autor: MŽP

Na třídění a recyklaci odpadu půjde 600 milionů korun z OPŽP
 

12. 8. 2019 / Energie / Autor: Solární novinky, CAFT

CAFT: využívání fotovoltaických systémů pro zvýšení energetické soběstačnosti budov, obcí a měst
 

8. 8. 2019 / Dotace / Autor: MMR

Podporu z evropských fondů získaly i rozvoj elektromobility v městské hromadné dopravě a opatření v boji se suchem
 

7. 8. 2019 / Odpady / Autor: VIA ALTA a.s.

Pro pořízení linky na zpracování odpadních plastů POLYBET lze využít dotačních možností
 

5. 8. 2019 / Dotace / Autor: MŽP

Rozšíření programu Nová zelená úsporám. Na kotlíkové dotace MŽP přidá 1, 5 miliardy korun navíc
 

20. 7. 2019 / Dotace / Autor: redakce

MPO: OP PIK Nízkouhlíkové technologie – dotace pro firmy na elektromobily
 

28. 6. 2019 / Dotace / Autor: redakce/ Markéta Švábová

Za jakých podmínek mají obce šanci získat elektromobil se státní podporou?
 

25. 6. 2019 / Dotace / Autor: ESFR ČR/ SMO ČR

Města a obce: Jak se nedostat do rozporu se zákonem při zadávání veřejné zakázky
 

17. 6. 2019 / Dotace / Autor: redakce/ MŽP

Dotace na zateplování přinášejí starostům několik výhod najednou
 

4. 6. 2019 / Ovzduší / Autor: Hana Tomášková

Elektromobilita v praxi
 

29. 5. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Novinky na našem portálu
 

25. 5. 2019 / Dotace / Autor: SFŽP

OPŽP nabízí obcím dotace na zpracování povodňových plánů
 

20. 5. 2019 / Dotace / Autor: redakce

MŽP nabízí obcím, městům i ministerstvům 4,5 miliardy korun
 

14. 5. 2019 / Dotace / Autor: redakce

Investovat do úspor energie se vyplácí, říká Vladimír Sochor z MPO
 

10. 5. 2019 / Dotace / Autor: SMO ČR - TZ

MMR: Právě vychází publikace Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce
 

9. 5. 2019 / Dotace / Autor: redakce

Norské fondy: Oblast s nejvyšší celkovou alokací je zaměřena na zmírňování klimatické změny a přizpůsobování se jejím dopadům na lokální úrovni obcí a jejich okolí
 

3. 5. 2019 / Dotace / Autor: redakce

Aktuálně zveřejněné dotační výzvy pro obce
 

30. 4. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zamyšlení: Když to děláme pro obce a města, děláme to i pro sebe
 

19. 4. 2019 / Dotace / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Národní program Životní prostředí

Národní program Životní prostředí - Bezúročné půjčky na výměnu kotlů
 

5. 4. 2019 / Dotace / Autor: František Kubeš/ Ministerstvo pro místní rozvoj

Jaké dotační podpory mohou využít obce pro financování realizace výměny/ rekonstrukce veřejného osvětleni?
 

30. 3. 2019 / Dotace / Autor: Hana Tomášková

Nová zelená úsporám - jak podat žádost?
 

28. 3. 2019 / Dotace / Autor: MŽP

V krajích startují kotlíkové dotace. Je tu poslední šance získat peníze na nový kotel
 

21. 3. 2019 / Aktuality / Autor: Hana Tomášková

SFŽP ČR pořádá semináře pro zájemce o využití srážkové vody a Norské fondy
 

19. 3. 2019 / Ovzduší / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: SFŽP/ MŽP/

Kotlíkové dotace
 

14. 3. 2019 / Dotace / Zdroj: MPO-Efekt

EFEKT 2017 - 2021 Státní program na podporu úspor energie
 

11. 7. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: CENIA, Ekoznačka

Ekoznačení
 

10. 7. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: OPŽP

Jak správně nastavit projekty na předcházení vzniku jednorázového odpadu
 

9. 7. 2020 / Téma / Zdroj: Rema System

V projektech Zelená obec a Sběrný dvůr nejvíce bodovaly obce ze Středočeského kraje, vybraly přes 260 tun elektroodpadu
 

8. 7. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

EKO-KOM změnil sazebník odměn
 

4. 7. 2020 / Téma / Zdroj: Bezobalu

Bezobalu: webová kalkulačka spočítá, kolik odpadu při nákupu ušetříte
 

2. 7. 2020 / Publicistika / Autor: Jiří Podhorecký

Tipy na využití kávového odpadu
 

1. 7. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: TZ ALPLA

Studie: nejhorší pro životní prostředí je nevratná skleněná láhev
 

27. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Bezobalu

Bezobalu a Přístav 18600 otevírají Zero Waste Point
 

25. 6. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jak správně třídit: Co patří do nádoby na bioodpad?
 

22. 6. 2020 / Dotace / Zdroj: CIRAA

Na Re-use centra lze čerpat dotace, obce si o ně mohou zažádat do konce července
 

17. 6. 2020 / Zpravodajství / Autor: Pavel Mohrmann

Odpadový balíček je před dalším krokem, obce požadují snížení poplatků
 

17. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: TZ Recyklohraní

Ocenění Ekoučitel roku si převzali pedagogové, kteří umí pro ochranu přírody nadchnout své žáky a studenty
 

16. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MŽP ČR

Jak jsme na tom s udržitelným rozvojem? Daří se nám v polovině cílů
 

15. 6. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Co obnáší provoz podzemních kontejnerů?
 

13. 6. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Tydenudrzitelnosti.cz

Zapojte vaše město či obec do akcí v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje
 

11. 6. 2020 / Komunální ekologie / Autor: Pavel Mohrmann

Odpady jsou drahý špás
 

5. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Ekolamp

Evropa vytáhla do boje s „černými pasažéry“ v oblasti elektroodpadu: Francie ukázala, jak parazitující firmy zkrotit
 

3. 6. 2020 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Polemika II: Je nutné certifikovat zpracovatele elektroodpadu?
 

1. 6. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: SPDS

Pozměňovací návrh k povinné certifikaci zpracovatelů elektroodpadu upraven
 

30. 5. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Komentáře k nové odpadové legislativě
 

26. 5. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: MŽP ČR

MŽP a EKO-KOM se dohodly na finanční podpoře sběru kovů v obcích
 

26. 5. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zamyšlení: Třiďte a bude vám přáno…?
 

26. 5. 2020 / Servisní témata / Zdroj: Ecobat

Evropa se ve sběru baterií výrazně zlepšuje. Čeká nás však obtížný rok
 

24. 5. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: EKO-KOM

Výsledky systému EKO-KOM za rok 2019
 

22. 5. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Správné třídění odpadu – co patří do plastů a kde se často chybuje?
 

21. 5. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Rema System

Ve vysloužilém elektru se skrývá množství drahocenných druhotných surovin
 

19. 5. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Nový Olomoucký párník likviduje plevel a čistí městský mobiliář
 

15. 5. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Odpadový balíček jako brána do oběhového hospodářství. Ještě dořešit recyklační kapacity
 

14. 5. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Rema System

Češi v rámci sběrné sítě REMA vytřídili v loňském roce téměř 21 tisíc tun elektroodpadu
 

13. 5. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: SMO ČR

Oficiální stanovisko Svazu měst a obcí ČR k záměru zavedení záloh na PET lahve
 

11. 5. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Pracovníkům technických služeb, popelářům a dalším, kteří nakládají s odpady, patří naše díky
 

9. 5. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Fairtrade Česko a Slovensko

Snídám férově aneb Dnes si připomínáme Světový den pro fair trade
 

6. 5. 2020 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann / Zdroj: Průmyslová ekologie

Polemika: Je nutné certifikovat zpracovatele elektroodpadu?
 

6. 5. 2020 / Téma / Zdroj: MŽP ČR

Kdo správně třídí biologicky rozložitelný odpad a kompostuje, bojuje proti suchu
 

30. 4. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Ze šrotu kvalitnější produkt, to je ocel. Třídění kovů má smysl
 

29. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Kam jdou peníze od výrobců, když kolektivní systém odmítá sběrným dvorům za práci platit?
 

28. 4. 2020 / Servisní témata / Zdroj: Lesensky/ Rema System

Češi se obávají změn klimatu. Vliv člověka na životní prostředí ukázal i koronavirus
 

26. 4. 2020 / Téma / Zdroj: Bezobalu

Zero Waste: Můj obchod mě potřebuje 
 

22. 4. 2020 / Téma / Zdroj: Lucie a Jakub Zvelebilovi/ Zemidluh

Precyklace - Zero Waste
 

17. 4. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Poptávka po sběrném papíru z obcí roste. Narovná koronavirus výkupní ceny?
 

16. 4. 2020 / Téma / Zdroj: CENIA

Role místní Agendy 21 v současné krizové situaci
 

14. 4. 2020 / Servisní témata / Zdroj: Lesensky/ Rema System

Kam s vysloužilým elektrem v době koronaviru? Pošlete ho poštou nebo si ho nechte odvézt
 

12. 4. 2020 / Servisní témata / Zdroj: Asekol

Každý recyklovaný mobil ušetří 230 litrů vody
 

7. 4. 2020 / Servisní témata / Zdroj: Ecobat

Rok 2019 přinesl rekordní výsledky ve sběru baterií
 

1. 4. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jsme s vámi již rok. Víc než kdy jindy teď jde o zdravá města a obce
 

1. 4. 2020 / Servisní témata / Zdroj: Ekolamp

Odevzdaných 706 tun světelných zdrojů zachránilo v přepočtu dvě slapské přehrady
 

30. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jak koronavirus změnil odbyt vytříděného papíru
 

26. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zdravá města v dobách zdraví i v dobách nemoci
 

25. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Když nejde o náš život, je to lepší
 

24. 3. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Bezobalu: Díky koronaviru nezačnou lidé jíst zásadně méně nebo více
 

19. 3. 2020 / Komunální ekologie / Autor: Pavel Mohrmann

Nechť jsme všichni silnější a rozumnější
 

15. 3. 2020 / Zpravodajství / Zdroj: Rema System

Na svět se valí „tsunami“ elektroodpadu, na vině je i plánované zastarávání
 

3. 3. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Nový odpadový zákon v kostce
 

29. 2. 2020 / Servisní témata / Zdroj: Ekolamp

Všechny vysloužilé žárovky patří do sběrné nádoby, nikoli do odpadu
 

26. 2. 2020 / Dotace / Autor: Bc. Nela Fassmannová, Fair Care s. r. o.

Dotace pro udržitelné prostředí v obcích
 

25. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Inspirace pro obce, motivace pro občany. Soutěž Vesnice roku je odstartována
 

24. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

TS Opava: Používáme obnovitelné zdroje i vozidla s alternativním pohonem
 

21. 2. 2020 / Publicistika / Autor: ING. František Vörös – konzultant

Aliance pro nulové odpady ve městech
 

18. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Kam mizí podpora státu na vytříděný papír pro obce?
 

15. 2. 2020 / Zpravodajství / Autor: redakce / Zdroj: MPO ČR

Šance pro kreativní nápady obcí i měst: soutěž Přeměna odpadů na zdroje
 

13. 2. 2020 / Servisní témata / Autor: Hana Tomášková

Jak mohou města efektivně reagovat na změnu klimatu?
 

11. 2. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Ekologie je jen zástěrka pro prosazování zálohování PET lahví
 

10. 2. 2020 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Obavy starostů kvůli zálohování PET lahví sílí
 

10. 2. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zero waste: 10 tipů, jak si ušetřit starosti i peníze
 

8. 2. 2020 / Téma / Zdroj: CENIA

Představujeme publikaci CENIA: Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky
 

6. 2. 2020 / Servisní témata / Autor: Pavel Mohrmann / Zdroj: Via Alta a.s.

Termoplasty jsou doposud obtížně recyklovatelným odpadem. To se brzy změní
 

6. 2. 2020 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: MŽP ČR

Krizový scénář kvůli nízké ceně papíru je spuštěn
 

24. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Nejčastější omyly při třídění odpadu
 

22. 1. 2020 / Publicistika / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XX.: Zlín
 

21. 1. 2020 / Servisní témata / Zdroj: Ecobat

Recyklační zlepšováky
 

20. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Mají obce možnost podpořit ekologické hospodaření na svých pozemcích?
 

15. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

TS Opava: Účast v soutěžích je jen cesta, nikoli cíl
 

6. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zdravé město Tábor ve stylu Zero Waste: Třídění už dávno nestačí
 

3. 1. 2020 / Publicistika / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XIX.: Zeleneč
 

2. 1. 2020 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Polemika: Jak zajišťujete třídění upotřebených jedlých olejů a tuků?
 

31. 12. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Život ve stylu Zero Waste: Tipy, kde všude lze použít jedlou sodu v domácí lékárně a kuchyni
 

23. 12. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: PVK, MŽP

Ucpu, ucpeš, ucpeme. Aneb použitý kuchyňský olej do kanalizace nepatří
 

17. 12. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Česká republika jako Země budoucnosti pro 11 milionů lidí
 

16. 12. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann, Hana Tomášková

Kam odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče? Jak je s nimi dále nakládáno?
 

14. 12. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Život ve stylu zero waste: Vánoční úklid s pomocí jedlé sody
 

13. 12. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Cenia

Nejvyšší kategorie MA21 za rok 2019 obhájily Chrudim a Křižánky
 

11. 12. 2019 / Publicistika / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XVIII.: Staré Hradiště
 

9. 12. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: MŽP ČR

Česko čeká velká odpadková revoluce, vláda dnes schválila novou odpadovou legislativu
 

9. 12. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann, Hana Tomášková

Máte problém s elektroodpadem v obci? Víme, kam se obrátit
 

7. 12. 2019 / Servisní témata / Zdroj: Ecobat

Nechceme být za „Plýtváky“. Ani o Vánocích
 

6. 12. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Správné třídění odpadu – co patří do směsného komunálního odpadu?
 

5. 12. 2019 / Servisní témata / Zdroj: Via Alta a.s.

Byla vyhlášena Výzva Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny
 

4. 12. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Polemika: Jaké jsou největší překážky bezobalového prodeje? Co je přidanou hodnotou nákupu?
 

3. 12. 2019 / Servisní témata / Zdroj: Ekolamp

Enviromentální dumping na vzestupu
 

28. 11. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

TS Tábor se staly vítězem Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost
 

25. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann, Hana Tomášková

Budou muset obce dotovat sběr papíru? Máme u nás dostatek kapacit pro recyklaci sběrového papíru?
 

21. 11. 2019 / Publicistika / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XVII.: Ploskovice
 

18. 11. 2019 / Servisní témata / Zdroj: Ekolamp

Češi za čtrnáct let odevzdali k recyklaci 60 milionů úsporných zářivek
 

15. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zero Waste: Bout chce umožnit co nejvíce lidem nakupovat bezobalově
 

12. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Odpadové zákony projednává vláda. Realita obcí je úplně někde jinde
 

11. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Jak snižují objem vyprodukovaného směsného komunálního odpadu Pohořelice a Nymburk?
 

10. 11. 2019 / Publicistika / Autor: Martina Jandusová

Jen v Česku si dělají odpadové hospodářství obce samy
 

8. 11. 2019 / Téma / Autor: redakce / Zdroj: trideniodpadu.cz

Několik rad jak rozumně třídit odpad
 

5. 11. 2019 / Publicistika / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XVI.: Písek
 

31. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: IMD World Competititeness Center

IMD Smart City Index 2019
 

31. 10. 2019 / Publicistika / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XV.: Otvice
 

29. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Příklady dobré praxe nakládání s odpady: Zdravé město Prachatice
 

24. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Petr Jarolímek

Aby zdroje zůstávaly v oběhu co nejdéle...
 

23. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Aktuálně o odpadových zákonech
 

22. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Konference Průmyslová ekologie: Skončila hra na recyklaci
 

22. 10. 2019 / Publicistika / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XIV.: Ostrov nad Ohří
 

17. 10. 2019 / Servisní témata / Zdroj: Via Alta a.s.

Společnost VIA ALTA a.s. získala Užitný vzor pro technologickou linku MULTIFERM “G“
 

15. 10. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: MPSV ČR/ NSZM ČR

Přístup k zadávání veřejných zakázek se mění od pouhého důrazu na nejnižší cenu k naplňování strategických priorit
 

15. 10. 2019 / Publicistika / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XIII.: Nový Hrádek
 

14. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Smart City Prachatice má smart koše na tříděný odpad
 

12. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Martina Jandusová

Mýty o odpadech I.: Separace není recyklace
 

10. 10. 2019 / Videa / Autor: redakce

Video: Jak nakládat s gastroodpady?
 

9. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Petr Jarolímek

Oběhové hospodářství v papírenském průmyslu již dávno funguje
 

9. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

To, co tady je, je země zázraků pro skládkařskou lobby, zaznělo v Brně na MSV
 

9. 10. 2019 / Publicistika / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XII.: Moravany u Brna
 

8. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Cirkulární Česko na MSV Brno
 

8. 10. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Radka Vladyková: Neměli bychom zapomínat, že pracujeme pro lidi
 

8. 10. 2019 / Servisní témata / Zdroj: Ecobat

Baterie do koše nepatří!
 

7. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Jak rozbít „tiché dohody“ skládkařských firem na Olomoucku?
 

7. 10. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: MMR ČR

World Habitat Day: Využití chytrých technologií v proměně odpadu v bohatství
 

7. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zdravé město Chrudim: Re-use centrum vrací věcem jejich hodnotu
 

1. 10. 2019 / Publicistika / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XI.: Mikulov
 

1. 10. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Komunální ekologie je tu pro vás již šest měsíců
 

30. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Koše na tříděný odpad jsou in, chtějí je města i školy
 

26. 9. 2019 / Zpravodajství / Zdroj: Sensoneo

Největší producenti odpadu na světě: Global Waste Index
 

25. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Obec má odpad. A to je komodita, o kterou je zájem, zaznělo na našem semináři
 

23. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Ptáme se kolektivních systémů: Co s eletroodpadem, který se obci kupí na dvoře a nikdo ho nechce odvézt?
 

20. 9. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková

Smart cities
 

18. 9. 2019 / Legislativa / Zdroj: Impact Hub

Tři otázky k nové odpadové legislativě
 

17. 9. 2019 / Servisní témata / Autor: Ing. Petr Číhal, Ekolamp

Stát si posvítí na nelegální dovozy výrobků
 

16. 9. 2019 / Zpravodajství / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Vesnice roku

Vesnicí roku 2019 je Lipová u Šluknova!
 

16. 9. 2019 / Publicistika / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem X.: Letohrad
 

12. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Ptáme se kolektivních systémů: Co s eletroodpadem, který se obci kupí na dvoře a nikdo ho nechce odvézt?
 

11. 9. 2019 / Publicistika / Autor: Pavel Mohrmann

Pokus o vytunelování olomouckých obcí? Krajem se šíří bludy
 

10. 9. 2019 / Odpady / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem IX.: Kyjov
 

10. 9. 2019 / Odpady / Autor: Ecobat

Za první pololetí se v Česku vytřídilo téměř 900 tun baterií
 

7. 9. 2019 / Odpady / Autor: Andělská svíčkárna

V Praze můžete nově třídit použitý vosk ze svíček
 

5. 9. 2019 / Odpady / Autor: Pavel Mohrmann

Ptáme se kolektivních systémů: Co s eletroodpadem, který se obci kupí na dvoře a nikdo ho nechce odvézt?
 

4. 9. 2019 / Odpady / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem VIII.: Jiřetín pod Bukovou
 

4. 9. 2019 / Odpady / Autor: SAKO, Průmyslová ekologie

ReUse: Druhý život v Brně
 

3. 9. 2019 / Odpady / Autor: Ecobat

Baterkománie: krásné příběhy, v nichž lidé pomáhají sběrem baterií
 

2. 9. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Komunitní kompostování snižuje závislost obcí na velkých svozovkách
 

2. 9. 2019 / Odpady / Autor: Petr Jarolímek

Přijďte diskutovat o odpadovém hospodářství na jihu Čech
 

29. 8. 2019 / Odpady / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem VII.: Chýně
 

26. 8. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Ve Zlíně i Olomouci získávají suroviny pro další využití
 

26. 8. 2019 / Odpady / Autor: Ecobat

Máte ve svém okolí notorické netřídiče? Právě na ně cílí projekt Nejsme líní
 

24. 8. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Zero waste: Život s omezením plastů II.
 

22. 8. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: Národní síť Zdravých měst

Komunální ekologie je mediálním partnerem Národní sítě Zdravých měst
 

21. 8. 2019 / Odpady / Autor: Ekolamp

Češi jsou ochotnější pro separaci světelného odpadu ujít větší vzdálenost
 

20. 8. 2019 / Odpady / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem VI.: Chvalšiny
 

16. 8. 2019 / Odpady / Autor: Ecobat

Češi jsou více EKO!
 

13. 8. 2019 / Odpady / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem V.: Hronov
 

9. 8. 2019 / Energie / Autor: SMO ČR

Svaz měst a obcí ČR: žádá o posílení rozvoje moderní energetiky v České republice
 

9. 8. 2019 / Odpady / Autor: SAKO, Průmyslová ekologie

Brno má sběrná střediska pro staré pneumatiky i použité jedlé oleje a tuky
 

7. 8. 2019 / Odpady / Autor: VIA ALTA a.s.

Pro pořízení linky na zpracování odpadních plastů POLYBET lze využít dotačních možností
 

6. 8. 2019 / Odpady / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem IV.: Fulnek
 

4. 8. 2019 / Odpady / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem III.: Dýšina
 

3. 8. 2019 / Odpady / Autor: PSAS - TZ

Odpadový průvodce do města i na cesty
 

24. 7. 2019 / Odpady / Autor: Pavel Mohrmann

Polemika 2: Mělo by se křížové financování sběru elektroodpadu zakázat?
 

23. 7. 2019 / Oběhové hospodářství / Autor: Asociace společenské odpovědnosti, IPSOS

Zhruba třetina lidí v Česku má povědomí o Cílech udržitelného rozvoje
 

23. 7. 2019 / Odpady / Autor: redakce Průmyslová ekologie

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem II.: Dvůr Králové nad Labem
 

19. 7. 2019 / Odpady / Autor: Suez Využití zdrojů a.s.

Třídící linka ve Vsetíně je modernější
 

18. 7. 2019 / Odpady / Autor: Pavel Mohrmann

Polemika I: Existuje nástroj, který by tlačil výrobce do produkce výrobků s ekodesignem na vyšší úrovni?
 

13. 7. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Každý Čech vyhodí průměrně okolo 80 kg potravin ročně
 

6. 7. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zero waste: Správným skladováním bráníme plýtvání potravinami
 

1. 7. 2019 / Odpady / Autor: Ecobat

Recyklojízda podporuje třídění a recyklaci baterií
 

29. 6. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zero waste: Nechceme plýtvat potravinami
 

22. 6. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Z osmi recyklovaných lahví lze vyrobit fotbalový dres
 

20. 6. 2019 / Odpady / Autor: redakce

Princip rozšířené odpovědnosti výrobce
 

15. 6. 2019 / Téma / Autor: Hana Tomášková

Zero waste: Káva by mohla nahradit palmový olej
 

13. 6. 2019 / Odpady / Autor: Eko-kom

Putovní Křišťálovou popelnici získal tentokrát středočeský Beroun!
 

13. 6. 2019 / Odpady / Autor: redakce/ Olomouc.cz

Nový projekt zaměřený na minimalizaci plastového odpadu má název Vratné misky
 

12. 6. 2019 / Odpady / Autor: redakce

Zvýšená osvěta občanů znamená lepší výsledky třídění elektroodpadu v obci
 

8. 6. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Co je slow fashion, tzv. pomalá móda
 

7. 6. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková / Zdroj: dm

Stáčenou drogerii koupíte i v dm
 

1. 6. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Další krok na cestě k zero waste
 

30. 5. 2019 / Odpady / Autor: Martina Jandusová

Česko-slovenská konference odborníků na ochranu životního prostředí Enviro 2019
 

29. 5. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Novinky na našem portálu
 

20. 5. 2019 / Odpady / Autor: redakce/ Olga Dočkalová

Síla obcí je skryta ve sdružování do svazků II.
 

15. 5. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Rozšíření typů elektrozařízení spadajících do zpětného odběru ocení zejména obce
 

14. 5. 2019 / Voda / Autor: Hana Tomášková

Co pro vás chystáme
 

13. 5. 2019 / Odpady / Autor: redakce/ Olga Dočkalová

Síla obcí je skryta ve sdružování do svazků I.
 

11. 5. 2019 / Odpady / Autor: redakce

Městské a obecní úřady zlepšily osvětu i dostupnost sběrných míst pro baterie
 

9. 5. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Oddělené soustřeďování recyklovaných odpadů nám jde. Máme nový rekord v třídění!
 

8. 5. 2019 / Odpady / Autor: redakce

Křížové financování zpětného odběru elektra je na škodu věci
 

7. 5. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Zamyšlení: Boj o skládkování nekončí
 

30. 4. 2019 / Publicistika / Autor: Hana Tomášková

Zamyšlení: Když to děláme pro obce a města, děláme to i pro sebe
 

27. 4. 2019 / Odpady / Autor: redakce

Proč posouvat zákaz skládkování? Mnoho obcí v České republice je na změnu legislativy připraveno již nyní
 

26. 4. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Otevřený dopis ministru životního prostředí Mgr. Richardu Brabcovi ve věci nabídky pomoci a podpory s přípravou nové odpadové legislativy
 

22. 4. 2019 / Oběhové hospodářství / Autor: Hana Tomášková

Den Země
 

22. 4. 2019 / Oběhové hospodářství / Autor: Suzanne Shelton/ Petr Jarolímek Průmyslová ekologie

Vědí spotřebitelé, co opravdu znamená pojem cirkulární ekonomika?
 

18. 4. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Odpad je cenný zdroj a podle návrhu nového zákona o odpadech je nutné zajistit jeho maximální využití
 

16. 4. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Zatíží obce plánovaný zvyšující se poplatek za skládkování? Jak bude fungovat tzv. třídící sleva?
 

7. 4. 2019 / Odpady / Autor: Hana Tomášková

Světlo světa spatřily dlouho očekávané návrhy zákonů o odpadech, obalech a zpětném odběru
 

30. 3. 2019 / Oběhové hospodářství / Autor: Teplárenské sdružení ČR

Skončí v Česku doba skládková? To je další zajímavé téma Dnů teplárenství a energetiky
 

30. 3. 2019 / Dotace / Autor: Hana Tomášková

Nová zelená úsporám - jak podat žádost?
 

28. 3. 2019 / Oběhové hospodářství / Autor: František Vörös, EPS ČR

Pomohou dobrovolné závazky k plnění cílů EU v recyklacích plastových odpadů?
 

28. 3. 2019 / Energie / Autor: Gareth Jones / Waste Management World / Z angličtiny přeložil Petr Jarolímek

Odrazují zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) od recyklace odpadů?
 

26. 3. 2019 / Oběhové hospodářství / Autor: Narrative Media

České firmy představí své nápady, jak zhodnotit použité předměty a materiály
 

23. 3. 2019 / Oběhové hospodářství / Autor: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava

Voda pro všechny díky zdrojům, investicím a infrastruktuře
 

22. 3. 2019 / Aktuality / Autor: Středočeský kraj

Radní ze všech krajů ČR pro oblast životního prostředí jednali o odpadech
 

21. 3. 2019 / Aktuality / Autor: Hana Tomášková

SFŽP ČR pořádá semináře pro zájemce o využití srážkové vody a Norské fondy
 

15. 3. 2019 / Oběhové hospodářství / Autor: Petr Jarolímek/ Průmyslová ekologie

Oběhové hospodářství znamená fundamentální změnu systému
 

13. 3. 2019 / Oběhové hospodářství / Zdroj: Středočeský kraj

Středočeští radní vyrazili na Mělnicko. Navštívili i elektrárnu
 

10. 3. 2019 / Oběhové hospodářství / Autor: Jihočeský vodárenský svaz

JVS na obnovu vodárenské infrastruktury letos vydá přes 125 milionů korun
 

10. 3. 2019 / Oběhové hospodářství / Autor: MŽP

Obce, školy nebo firmy se mohu hlásit do Evropského týdne udržitelného rozvoje
 

9. 3. 2019 / Oběhové hospodářství / Autor: Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj pomůže obcím připravit se na zákaz skládkování
 

Pokud máte dotazy týkající se témat, kterými se zabýváme, napište nám zprávu prostředníctvím tohoto formuláře. Vaše otázky rádi zodpovíme.

9. 3. 2019 / Oběhové hospodářství / Autor: Moravskoslezský kraj

Modernizační fond

21. 7. 2020 / online / Pořadatel: Bid services

 

9. 3. 2019 / Oběhové hospodářství / Autor: Moravskoslezský kraj

Rozvoj elektromobility v ČR

9. 6. 2020 / online / Pořadatel: Bid services

 

9. 3. 2019 / Oběhové hospodářství / Autor: Moravskoslezský kraj

Provoz vodovodů a kanalizací 2020

4. 11. 2020 / Praha / Pořadatel: SOVAK ČR

 

9. 3. 2019 / Oběhové hospodářství / Autor: Moravskoslezský kraj

ICT Security v nemocnicích v době pandemie COVID-19 a jak dál?

20. 5. 2020 / online / Pořadatel: Bid services

 

2. 9. 2019 / Odpady / Autor: Petr Jarolímek

Přijďte diskutovat o odpadovém hospodářství na jihu Čech
 

2. 9. 2019 / Odpady / Autor: Petr Jarolímek

Kyberbezpečnost pro veřejnou správu

24. 9. 2019 / Praha / Pořadatel: Bid services

 

2. 9. 2019 / Odpady / Autor: Petr Jarolímek

Obce bez odpadu

23. 4. 2019 / Pořadatel: JRK ČR, Institut cirkulární ekonomiky a Ministerstvo životního prostředí

 

2. 9. 2019 / Odpady / Autor: Petr Jarolímek

Nákup energie v organizacích veřejné správy Praha

11. 4. 2019 / Praha / Pořadatel: Bid

 

2. 9. 2019 / Odpady / Autor: Petr Jarolímek

Management vody ve městech

25. 4. 2019 / Praha / Pořadatel: Bid

 

2. 9. 2019 / Odpady / Autor: Petr Jarolímek

Moderní energetika pro domácnosti a firmy: soběstačnost, akumulace a další chytrá řešení

21. 3. 2019 / Pořadatel: Terinvest

 

2. 9. 2019 / Odpady / Autor: Petr Jarolímek

Seminář Hospodaření s dešťovou vodou v obcích - Ostrava

4. 4. 2019 / Pořadatel: MŽP

 

PARTNEŘI