Reklama

DOTACE

V rámci 122. výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) je možnost až do konce července čerpat finanční příspěvek na realizaci nových Re-use center. Re-use centra nabízí obcím řadu benefitů, jak už z pohledu ekonomického, sociálního, tak i environmentálního. 


Rekonstruovali jste dům s cílem snížit spotřebu energií v domě a zároveň chránit životní prostředí? Nebo máte právě postavený dům v nízkoenergetickém standardu? Dostali jste zaručené rady, že čerpat dotace je obtížné nebo že to nejde?


Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí třetí veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 –   Operativní výzkum ve veřejném zájmu.


Dalším programem, který pomůže zmírnit dopady koronavirové krize na českou ekonomiku, je Nová zelená úsporám.


Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na vozidla s nízkými nebo nulovými emisemi. Příjem žádostí probíhá od 17. února tohoto roku.


Státní fond životního prostředí se v souvislosti s vyhlášeným stavem nouze rozhodl pro prodloužení lhůty pro podání žádosti u některých dotačních výzev. 


Nastává poslední možnost požádat ze strany obcí a krajů o dotační podporu na regeneraci jimi vlastněných brownfieldů, dotační výzva se uzavírá pro příjem žádostí již 11. 5. 2020. Samotnému podání žádostí předchází povinný zápis brownfieldu do Národní databaze brownfieldů a získání doporučení brownfieldu k dotačnímu financování.


Příspěvky na vyřazená vozidla, která byla ekologicky zlikvidovaná v letech 2018 a 2019, jsou vyčerpány. Provozovatelé autovrakovišť si letos od ledna do poloviny března řekli o posledních 15 milionů korun a dotační výzva číslo 22/2017 byla uzavřena.


Státní fond životního prostředí zareagoval na současná bezpečnostní opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 a prodloužil termíny pro doručení podkladů k žádostem.


Věděli jste, že 10 % obyvatel světa spotřebovává 90 % světové energie? Že 50 % energie se v našich zeměpisných šířkách spotřebuje na vytápění a chlazení budov? A že vytápění, elektřina, ohřev vody tvoří v průměru 40 % objemu vypouštěných emisí skleníkových plynů?


PARTNEŘI