Reklama

DOTACE

Doprava patří mezi největší znečišťovatele ovzduší ve velkých městech. Stát proto nabízí podporu napříč resorty. Vychází přitom z Národního akčního plánu čisté mobility.
Žádosti o poskytnutí finanční dotace na vybudování soustavy individuálních domovních čistíren odpadních vod budou přijímány do 30. 6. 2019. Výzva je určena pro oblast celé ČR včetně hlavního města Prahy.
Program Dešťovka podporuje zalévání zahrad, splachování toalet i systémy, které recyklují odpadní, tzv. šedou vodu. Na využívání srážkové vody mohou získat podporu z OPŽP také obce.
V poslední části série o investicích do úspor energie se Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, MPO ČR, konkrétně zaměřuje na dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení a snižování světelného znečištění.
Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů MŽP, představuje programy, z nichž je možné čerpat finanční prostředky na boj se suchem a nedostatkem vody.
Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, MPO ČR, popisuje dotační programy na podporu úspor energie. Využít státní podporu můžete například na zpracování územní energetické koncepce.
Ministr životního prostředí schválil investice pro zlepšení kvality života obyvatel v obcích obcí v souhrnné výši 366 milionů korun prostřednictvím 174 projektů z Národního programu Životní prostředí. Nejvyšší částku, téměř 100 milionů korun, si mezi sebou rozdělí přes 70 obcí ležících na území...
Nová zelená úsporám (NZÚ) je program zaměřený na podporu úspor energií a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie zejména v obytných domech.

1

PARTNEŘI