Reklama

DOTACE

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na vozidla s nízkými nebo nulovými emisemi. Příjem žádostí probíhá od 17. února tohoto roku.


Státní fond životního prostředí se v souvislosti s vyhlášeným stavem nouze rozhodl pro prodloužení lhůty pro podání žádosti u některých dotačních výzev. 


Nastává poslední možnost požádat ze strany obcí a krajů o dotační podporu na regeneraci jimi vlastněných brownfieldů, dotační výzva se uzavírá pro příjem žádostí již 11. 5. 2020. Samotnému podání žádostí předchází povinný zápis brownfieldu do Národní databaze brownfieldů a získání doporučení brownfieldu k dotačnímu financování.


Příspěvky na vyřazená vozidla, která byla ekologicky zlikvidovaná v letech 2018 a 2019, jsou vyčerpány. Provozovatelé autovrakovišť si letos od ledna do poloviny března řekli o posledních 15 milionů korun a dotační výzva číslo 22/2017 byla uzavřena.


Státní fond životního prostředí zareagoval na současná bezpečnostní opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 a prodloužil termíny pro doručení podkladů k žádostem.


Věděli jste, že 10 % obyvatel světa spotřebovává 90 % světové energie? Že 50 % energie se v našich zeměpisných šířkách spotřebuje na vytápění a chlazení budov? A že vytápění, elektřina, ohřev vody tvoří v průměru 40 % objemu vypouštěných emisí skleníkových plynů?


Energeticky náročné a provozně drahé budovy měst a obcí mohou být opět úspornější. Ministerstvo životního prostředí uvolňuje z Operačního programu Životní prostředí naposledy v tomto programovém období 2 miliardy korun.


Udržitelné životní prostředí nedělitelně spojené s udržitelným regionálním rozvojem se prolíná do každodenního života všech občanů, a to jak v podnikatelské, tak i ve veřejné sféře. Obce by tak určitě neměly zůstat pozadu. Pomoci jim v tom mohou dotace, které tyto trendy podporují.


Od 2. března 2020 mohou obce podávat žádosti o dotace na zlepšení kvality vod. Problematiku čištění odpadních vod může vhodným způsobem vyřešit soustava domovních čistíren.


Od pondělí 17. 2. 2020 budou moci obce a další veřejné subjekty požádat o dotaci na pořízení či zřízení operativního leasingu vozidel na alternativní pohony. Bude možné pořídit vozidla na CNG, plug-in hybrid, hybrid či elektromobil s podporou až 40 % z prodejní ceny.


PARTNEŘI