Reklama

DOTACE

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu 12/2019: Domovní čistírny odpadních vod. Příjem žádostí bude probíhat od 2. 3. 2020 do 30. 6. 2021, případně do vyčerpání alokace.


Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne i v tomto roce obcím a městům podporu na jejich rozvoj, zkvalitnění života obyvatel či třeba na zlepšení územního plánování. 


Zejména obce, města, kraje, ale i jiné subjekty mohou získat zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR na vodohospodářské projekty.


Podpora zdravého životního stylu dětí a dospělých občanů, se kterým je aktivní pohyb neodmyslitelně spojen, je důležitou součástí agendy každé obce. Mnoho především malých obcí se potýká s problémy chybějící či nevyhovující sportovní infrastruktury, kdy jsou jejich občané nuceni dojíždět na sportoviště do okolních blízkých či vzdálenějších obcí.


Zakládání či obnova veřejné zeleně a vodních prvků, vybudování a úpravy přírodních dětských hřišť a zahrad, regenerace brownfieldů v obecním zájmu či pořízení vozidel na alternativní pohony. Na všechny tyto záměry přispívající ke kvalitnímu a udržitelnému prostředí v obci lze požádat o dotační podporu.


Byl prodloužen termín, od kdy platí nastavení jednotných limitů pro obsah patogenních mikroorganismů po úpravě v kalech používaných na zemědělské půdě.  Je třeba, aby se dotčené subjekty na změnu připravily.


ČR v roce 2018 vyprodukovala přes 28 milionů tun odpadů, z toho 3,7 milionu tun odpadu komunálního. V přepočtu na 1 občana tvořil komunální odpad 351 kg, což je necelý 1 kg denně. Obce tak řeší nejenom nerudovskou otázku „Kam s ním“?, ale i „Co s ním“?


Dnes Vám přinášíme souhrnné informace o dotačních příležitostech pro obce zaměřující se na podporu zvyšování ekologického standardu prostředí v obcích a tím i jejich obyvatel. Jednotlivé dotační příležitosti jsou níže rozděleny dle konkrétních oblastní zaměření.


Vzrůstající teploty spojené s vyšší koncentrací CO2 a úbytek stromů ve městech a obcích byly hlavní příčiny vzniku inciativy Sázíme budoucnost, která se zasadila do 5 let vysázet 10 milionů stromů mimo lesní porosty a ulevit tak životnímu prostředí a obyvatelům měst a obcí. 


Tento prosinec bude vyhlášena v pořadí již IV. výzva, která bude primárně určena pro obce, města a městské části hl. m. Prahy, kterým není lhostejný stav životního prostředí a občanů v jejich sídle a rády by přispěly ke snížení množství vypouštěných emisí. 


PARTNEŘI