Reklama

AKTUALITY

Oblast mezi městy Karviná, Havířov a Orlová je těžce poznamenaná těžbou uhlí. Moravskoslezský kraj hledá pro tuto „krajinu duchů“ novou tvář.

Členové vlády navštívili Senomaty, Chrášťany, kde se setkali se zemědělci, a Nenačovice. Řešila se problematika sucha na Rakovnicku.

Obce v posledních letech trápí nedostatek pitné vody. Ani aktuální srážky nepomáhají dostatečně zotavit podzemní vody ze sucha nakumulovaného v posledních letech.

Magistrát hl. m. Prahy dokončil třetí kolo strategického hlukového mapování a zveřejnil jeho výstupy společně s návrhem obsahu Akčního plánu snižování hluku v hlavním městě.

Vládní představitelé navštívili modelové projekty reprezentující současný boj státu, samosprávy i soukromníků se suchem, a to projekty zaměřené na zemědělství a krajinu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) i Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) se starosty otevřeně a průběžně komunikovat o chystaném hlubinném úložišti radioaktivního odpadu.

Firma AM INTERIÉR, a.s. ve svém závodě ve Zlíně-Loukách provozovala tři zdroje znečišťování ovzduší, aniž by dodržovala povinnosti dané zákonem o ochraně ovzduší.

Předseda Svazu měst a obcí České republiky a starosta Kyjova František Lukl hodnotí práci SMO ČR uplynulý půlrok 2019.

Černý scénář uzavření Krkonoš pro veřejnost byl díky intervenci ministra životního prostředí Richarda Brabce odvrácen. Turisté však v Krkonoších musí zásadně změnit své chování.

Česká republika chce posílit investice do efektivních a úsporných technologií v zemědělství, a také podporu hospodaření zaměřeného na prevenci eroze půdy, ochranu kvality vod či biodiverzitu.