Reklama

AKTUALITY

Květinové záhony v olomouckých historických parcích nechal letos vysadit odbor městské zeleně. Navázal tím na již realizované květinové výsadby z letniček z přímého výsevu v minulém roce.


O řešení sucha, nedostatku vody, nebo jejím nárazovém přebytku, o kůrovcové kalamitě a obnově lesů hovořil ministr zemědělství Miroslav Toman na pražském 9. sjezdu Odborového svazu pracovníků v zemědělství a výživě.


Podporovat zavádění a rozvoj 5G sítí a služeb v České republice. Hlavní cíl 5G aliance, která nedávno vznikla a jejíž čelní představitelé se vůbec poprvé sešli na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO). 


Vodovodní litinový řad v bohumínské části Záblatí z přelomu 60. a 70. let minulého století je vysoce zainkrustovaný, což omezuje kapacitu sítě a způsobuje problémy s tlakem při zvýšených odběrech.


Česká obchodní inspekce uskutečnila kontrolní akci zaměřenou na dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ochraně ovzduší při nabídce a prodeji výrobků obsahujících těkavé organické látky a organické sloučeniny.


Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Ostravě uložili pokutu 450 tisíc korun společnosti ČEZ Energetické produkty, s.r.o. za porušení zákona o odpadech. 


Rada Energetického regulačního úřadu působí od 1. srpna 2020 v novém složení. Novou členkou Rady se stala Markéta Zemanová, která ve funkci vystřídala Rostislava Krejcara, jenž v Radě ERÚ zasedal od jejího vzniku v roce 2017 a nyní mu skončil tříletý mandát.


Rok 2019 byl již dvacátým šestým rokem rutinního provozu: Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí (Monitoringu) i jeho Subsystému II: Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody.


O významnou finanční podporu od Evropské unie si budou moci říci podniky, kterých se týkají emisní povolenky. Kromě kvalitních projektů budou potřebovat i doporučení kraje. 


SmVaK Ostrava budují za šest milionů korun nový vodojem pro okrajové části Vítkova. Poprvé zde uplatňují novou komplexní koncepci vizuální podoby modernizovaných objektů.


PARTNEŘI